Glavni sadržaj
Predstavništvo Europske komisije u Hrvatskoj
Informativni članak11. svibnja 2022.Predstavništvo u HrvatskojPredviđeno vrijeme čitanja: 6 min

Nova strategija EU-a za zaštitu i jačanje položaja djece u internetskom svijetu

Nova Europska strategija za bolji internet za djecu proširuje Komisijinu sveobuhvatnu strategiju EU-a o pravima djeteta na digitalno područje i odražava digitalno načelo da se mora postići „zaštita i osposobljenost djece i mladih na internetu”.

Nova strategija EU-a za zaštitu i jačanje položaja djece u internetskom svijetu

Komisija je danas donijela novu europsku strategiju za bolji internet za djecu (BIK+) kako bi poboljšala dobno primjerene digitalne usluge te osigurala zaštitu, jačanje položaja i poštovanje svakog djeteta na internetu.

U posljednjih deset godina digitalne tehnologije i način na koji se djeca njima koriste uvelike su se promijenili. Većina djece pametne telefone koristi svakodnevno i gotovo dvostruko više nego prije deset godina. Koriste ih i od mnogo mlađe dobi (vidjeti EU Kids online 2020). Suvremeni uređaji djeci pružaju prilike i koristi jer im omogućuju interakciju, učenje na internetu i zabavu. Međutim, te koristi sa sobom donose rizike kao što su opasnost od izloženosti dezinformacijama, kiberzlostavljanju (vidjeti studiju JRC-a) te štetnim i nezakonitim sadržajima, od čega djeca trebaju biti zaštićena.

Cilje je nove Europske strategije za bolji internet za djecu da internetski sadržaji i usluge budu lako dostupni, dobno primjereni, informativni te izrađeni u najboljem interesu djece.

Izvršna potpredsjednica za Europu spremnu za digitalno doba Margrethe Vestager izjavila je: Svako dijete u Europi zaslužuje napredovati u sigurnom i poticajnom digitalnom okruženju. Novom strategijom želimo djeci omogućiti pristup digitalnim uređajima i vještinama, osobito djeci u ranjivom položaju, boriti se protiv zlostavljanja na internetu te zaštititi svu djecu od štetnih i nezakonitih sadržaja na internetu. To je u skladu s našim temeljnim vrijednostima i digitalnim načelima.

Dubravka Šuica, potpredsjednica za demokraciju i demografiju, izjavila je: Nova strategija za bolji internet za djecu omogućit će djeci jednaka prava na internetu i izvan njega. Nijedno dijete ne smije biti zapostavljeno bez obzira na zemljopisno, ekonomsko i osobno podrijetlo. Svu djecu treba zaštititi, podržati i poštovati na internetu. Ovom strategijom postavljamo i visoke sigurnosne standarde te u cijelom svijetu promičemo jačanje položaja djece i njihovo aktivno sudjelovanje u digitalnom desetljeću.

Thierry Breton, povjerenik za unutarnje tržište, rekao je: Digitalno desetljeće Europe nudi sjajne mogućnosti za djecu, no tehnologija sa sobom donosi i rizik. Novom strategijom za bolji internet za djecu omogućujemo im stjecanje kompetencija i alate za sigurno i samopouzdano snalaženje u digitalnom svijetu. Pozivamo sektor da pridonese stvaranju sigurnog i dobno primjerenog digitalnog okruženja za djecu u skladu s pravilima EU-a.

Nova Europska strategija za bolji internet za djecu proširuje Komisijinu sveobuhvatnu strategiju EU-a o pravima djeteta na digitalno područje i odražava digitalno načelo da se mora postići „zaštita i osposobljenost djece i mladih na internetu”.

Donesena je danas zajedno s prijedlogom novog zakonodavstva EU-a za zaštitu djece od seksualnog zlostavljanja.

Nadalje, strategija se oslanja na nedavni bitni okvirni politički dogovor o Aktu o digitalnim uslugama, koji sadržava nove mjere za zaštitu maloljetnika i kojim se internetskim platformama zabranjuje prikazivanje maloljetnicima ciljanih oglasa na temelju izrade profila.

O tim se pitanjima govorilo i na Konferenciji o budućnosti Europe, na kojoj je europski panel građana za vrijednosti i prava pozvao na veću zaštitu maloljetnika na internetu. Poziv je podržala plenarna skupština Konferencije i uvršten je u prijedlog sadržan u završnom izvješću Konferencije koje je izneseno predsjednicima Europskog parlamenta, Vijeća i Europske komisije.

Načela i stupovi strategije  

U novoj europskoj strategiji za bolji internet za djecu utvrđuje se vizija digitalnog desetljeća za djecu i mlade koja se temelji na tri ključna stupa:

  1. Sigurna digitalna iskustva za zaštitu djece od štetnih i nezakonitih sadržaja, ponašanja i opasnosti na internetu te kako bi se bolje osjećala u sigurnom i dobno primjerenom digitalnom okruženju.

Da bi digitalni svijet postao sigurno mjesto za djecu i mlade, Komisija će olakšati izradu Unijina kodeksa za dobno primjeren dizajn te će do 2024. zatražiti europsku normu za provjeru dobi na internetu. Proučit će i kako se planirana europska lisnica za digitalni identitet može upotrijebiti za provjeru dobi, poduprijeti brzo prijavljivanje nezakonitih i štetnih sadržaja te se do 2023. pobrinuti da žrtve kiberzlostavljanja mogu dobiti pomoć na jedinstvenom usklađenom broju 116 111.

  1. Digitalno osnaživanje kako bi djeca stekla potrebne vještine i kompetencije za donošenje odluka koje se temelje na znanju i informacijama te sigurno i odgovorno izražavanje u internetskom okruženju.

Kako bi potaknula jačanje položaja djece u digitalnom okruženju, Komisija će putem mreže centara za sigurniji internet, koja je okosnica strategije, organizirati kampanje povećanja medijske pismenosti za djecu, nastavnike i roditelje. Na portalu betterinternetforkids.eu ponudit će i module za nastavnike. Mreža centara za sigurniji internet u državama članicama, aktivna na nacionalnoj i lokalnoj razini, povećat će potporu djeci u ranjivom položaju i pomoći im da svladaju problem digitalnog jaza u području vještina.

  1. Aktivno sudjelovanje, poštovanje djece tako da im se omogući utjecaj na digitalno okruženje i više aktivnosti pod dječjim vodstvom kako bi se potaknula inovativna i kreativna sigurna digitalna iskustva.

Kako bi se povećalo sudjelovanje djece u digitalnom okruženju, Komisija će, na primjer, poticati iskusniju djecu da drugu djecu poučavaju o mogućnostima i rizicima na internetu te svake dvije godine organizirati evaluaciju strategije pod dječjim vodstvom.

Kako bi se proveli ti ključni stupovi, Komisija poziva države članice i sektor da se uključe i podupru povezane mjere.

Kontekst

Nova se strategija temelji na Europskoj strategiji za bolji internet za djecu donesenoj 2012. Ta je strategija utjecala na nacionalne politike u cijeloj Uniji i priznata je na međunarodnoj razini: na primjer, Dan sigurnijeg interneta obilježava se svake godine u cijelom svijetu. Mjere za borbu protiv lažnih vijesti, kiberzlostavljanja i izloženosti štetnim i nezakonitim sadržajima svake godine dopiru do tisuća škola te milijuna djece, roditelja i nastavnika.

Komisija je u ožujku 2021. donijela prvu sveobuhvatnu Strategiju EU-a o pravima djeteta, u kojoj je pozvala na ažuriranje strategije za bolji internet za djecu iz 2012.

U tu je svrhu više od 750 djece i mladih na oko 70 savjetodavnih sastanaka koje su u proljeće 2021. organizirali centri za sigurniji internet u cijeloj Europi podijelilo svoja razmišljanja i stajališta o sigurnosti, sadržajima i vještinama na internetu. Organizirane su i ankete i druga savjetovanja s roditeljima, nastavnicima, istraživačima, nacionalnim stručnjacima za sigurnost djece na internetu te partnerima iz sektora.

Rezultati, koji su uključeni u Europsku strategiju za bolji internet za djecu, pokazuju da djeca i mladi često dobro razumiju mogućnosti koje im internet pruža, ali isto tako i opasnosti kao što su štetni sadržaji, kiberzlostavljanje i dezinformacije. Također žele da se njihovo mišljenje uvažava u pitanjima koja ih se tiču. Međutim, mnoga djeca i mladi u Europi, posebno oni u ranjivom položaju, još nisu u potpunosti uključeni u digitalni svijet. Neki od čimbenika koji su doveli do te isključenosti su siromaštvo, nedostatak povezivosti, nedostatak odgovarajućih uređaja te nedostatak digitalnih vještina ili povjerenja.

Dodatne informacije

Pitanja i odgovori: Europska strategija za bolji internet za djecu

Informativni članak: Europska strategija za bolji internet za djecu

Europska strategija za bolji internet za djecu

Zbirka relevantnog zakonodavstva

Europska strategija za bolji internet za djecu, svibanj 2012.

Infografika

Plakat

Pojedinosti

Datum objave
11. svibnja 2022.
Autor
Predstavništvo u Hrvatskoj