Glavni sadržaj
Predstavništvo Europske komisije u Hrvatskoj
Novinski članak2. siječnja 2024.Predstavništvo u Hrvatskoj

Nova pravila za borbu protiv prijevara povezanih s prekograničnim plaćanjima u EU-u stupaju na snagu 1. siječnja

Nova pravila o transparentnosti koja stupaju na snagu 1. siječnja pomoći će državama članicama EU-a u suzbijanju prijevara povezanih s porezom na dodanu vrijednost (PDV).

Plaćanje internetom

Nova pravila poreznim upravama država članica EU-a pružit će informacije o plaćanjima koje će im omogućiti lakše otkrivanje prijevara povezanih s PDV-om, s posebnim naglaskom na e-trgovini koja je osobito izložena neusklađenosti s pravilima o PDV-u i povezanim prijevarama. Time se stvaraju rupe u poreznim prihodima koji služe za plaćanje osnovnih javnih usluga.

Na primjer, neki internetski prodavatelji koji nisu fizički prisutni u državi članici EU-a prodaju robu i usluge potrošačima u EU-u a da se nisu registrirali kao obveznici PDV-a bilo gdje u EU-u ili prijavljuju manje od stvarne vrijednosti svoje prodaje na internetu. Stoga su državama članicama potrebni bolji alati za otkrivanje i zaustavljanje tog nezakonitog ponašanja.

Detaljnije

Novi sustav iskorištava ključnu ulogu pružatelja platnih usluga kao što su banke, institucije za elektronički novac, institucije za platni promet i poštanske žiro usluge, koje zajedno omogućavaju više od 90 % internetske kupnje u EU-u.

Od 1. siječnja pružatelji platnih usluga morat će pratiti primatelje prekograničnih plaćanja i od 1. travnja prenositi informacije upravama država članica EU-a o onima koji primaju više od 25 prekograničnih plaćanja po tromjesečju. Te će se informacije zatim centralizirati u novoj europskoj bazi podataka koju je razvila Europska komisija, središnjem elektroničkom sustavu za informacije o plaćanju (CESOP), u kojem će se pohranjivati, objedinjavati i unakrsno provjeravati s drugim podacima.

Sve informacije u CESOP-u zatim će se staviti na raspolaganje državama članicama putem Eurofisca, EU-ove mreže stručnjaka za borbu protiv prijevara povezanih s PDV-om pokrenute 2010. Time će se državama članicama olakšati analiza podataka i identifikacija internetskih prodavatelja koji ne ispunjavaju obveze u pogledu PDV-a, uključujući poduzeća koja se ne nalaze u EU-u.

Službenici za vezu za Eurofisc ovlašteni su i za poduzimanje odgovarajućih mjera na nacionalnoj razini, kao što je postupanje sa zahtjevima za informacije, revizije ili odjavu iz registra PDV brojeva. Slične odredbe koje već postoje u nekim državama članicama i u drugim zemljama imale su konkretan učinak u borbi protiv prijevara u sektoru e-trgovine.

 

Nova će pravila imati ključnu ulogu u borbi protiv prijevara povezanih s PDV-om, zbog kojih vlade EU-a svake godine gube milijarde prihoda. Iskorištavanjem informacija koje su prikupili pružatelji platnih usluga kao što su banke i kartične kuće stručnjaci za borbu protiv prijevara u državama članicama moći će lakše i preciznije odrediti i suzbiti prijevarno ponašanje u sektoru e-trgovine.

Paolo Gentiloni, povjerenik za gospodarstvo - 1. siječnja 2024.

 

Za više informacija provjerite članak o središnjem elektroničkom sustavu za informacije o plaćanjima (CESOP). 

Pojedinosti

Datum objave
2. siječnja 2024.
Autor
Predstavništvo u Hrvatskoj