Glavni sadržaj
Predstavništvo Europske komisije u Hrvatskoj
Informativni članak1. ožujka 2022.Predstavništvo u HrvatskojPredviđeno vrijeme čitanja: 5 min

NextGenerationEU: U prvom godišnjem izvješću o Mehanizmu za oporavak i otpornost potvrđeno da provedba dobro napreduje

Europska komisija danas je donijela prvo godišnje izvješće o provedbi Mehanizma za oporavak i otpornost, koji je okosnica instrumenta NextGenerationEU.

NextGenerationEU: U prvom godišnjem izvješću o Mehanizmu za oporavak i otpornost potvrđeno da provedba dobro napreduje

Europska komisija danas je donijela prvo godišnje izvješće o provedbi Mehanizma za oporavak i otpornost, koji je okosnica instrumenta NextGenerationEU. Mehanizmom za oporavak i otpornost državama članicama pruža se gotovo 723,8 milijardi eura (u tekućim cijenama) u bespovratnim sredstvima i zajmovima za potporu transformativnim ulaganjima i reformama, što će Uniji omogućiti da iz pandemije bolesti COVID-19 izađe snažnija.

Godinu dana od uvođenja Mehanizma, u izvješću se analizira napredak ostvaren u njegovoj provedbi u razdoblju od donošenja Uredbe o Mehanizmu za oporavak i otpornost u veljači 2021. do prvog redovnog plaćanja u prosincu 2021. Izvješće pokazuje da je ostvaren velik napredak i potvrđuje da provedba Mehanizam za oporavak i otpornost dobro napreduje.

U izvješću se navode brojni primjeri ulaganja i reformi financiranih iz Mehanizma za oporavak i otpornost u 22 dosad odobrena plana za oporavak i otpornost. U tim su primjerima predstavljene konkretne mjere koje doprinose šest stupova politika definiranih u Uredbi o Mehanizmu za oporavak i otpornost, uključujući zelenu tranziciju i digitalnu transformaciju. Izvješće stoga pruža važan uvid u dosad nezabilježene razmjere i učinak mjera koje se provode na razini Unije zahvaljujući Mehanizmu za oporavak i otpornost.

Komisija, države članice, Europski parlament i Vijeće blisko su surađivali kako bi se ti rezultati ostvarili.

Trenutačno stanje provedbe

Nakon razdoblja intenzivne pripreme i dijaloga sa svim državama članicama, Komisija je temeljito i brzo ocijenila planove za oporavak i otpornost te su 22 plana dobila pozitivnu ocjenu. Trenutačno sredstva dodijeljena tim planovima iznose 445 milijardi eura (291 milijarda eura u bespovratnim sredstvima i 154 milijarde eura u zajmovima).

Nakon što je Vijeće potvrdilo 22 plana, Komisija je bez odlaganja isplatila 56,6 milijardi eura pretfinanciranja državama članicama koje su to zatražile, njih 21.

Dosad je pet država članica Komisiji podnijelo svoje prvi zahtjev za redovno plaćanje, a u 2022. očekuje se više od 30 zahtjeva. Prvi zahtjev za plaćanje doveo je do isplate 10 milijardi eura Španjolskoj u prosincu 2021., a očekuje se da će se daljnja plaćanja izvršiti nakon što države članice uspješno ostvare relevantne ključne etape i ciljne vrijednosti.

Unija je uspješno prikupila sredstva na tržištima kapitala za financiranje Mehanizma za oporavak i otpornost te je 2021. izdala svoju prvu zelenu obveznicu.

Doprinos klimatskim i digitalnim ciljevima te šest stupova

Uredbom o Mehanizmu za oporavak i otpornost predviđa se da se reformama i ulaganjima uključenima u svaki plan za oporavak i otpornost moraju postići ciljne vrijednosti za klimatske i digitalne rashode te na odgovarajući način dati doprinos šest stupova odnosno područjima politike od europskog značaja. Komisija je razvila metodologije za oba cilja, jednu za izvješćivanje o ciljnim vrijednostima i jednu za šest stupova.

Oko 40 % ukupnih dodijeljenih sredstava za planove odnosi se na mjere kojima se podupiru klimatski ciljevi, a svi planovi premašuju klimatski cilj od 37 % utvrđen u Uredbi. Osim toga, u usvojenim planovima 26 % ukupnog iznosa namijenjeno je digitalnim rashodima. To znatno premašuje ciljnu vrijednost od 20 % utvrđenu u Uredbi.

U 22 donesena plana ukupni procijenjeni rashodi koji pridonose zelenoj tranziciji (1. stup) iznose 224,1 milijardu eura. Za digitalnu transformaciju dodijeljeno je gotovo 130 milijardi eura procijenjenih rashoda (2. stup). U 22 donesena plana uključeno je više od tisuću mjera koje pridonose pametnom, održivom i uključivom rastu (3. stup) u ukupnom iznosu od oko 223 milijarde eura. Mjere za potporu socijalnoj i teritorijalnoj koheziji (4. stup) iznose 193 milijarde eura. Mjere za potporu zdravstvenoj te gospodarskoj, socijalnoj i institucionalnoj otpornosti (5. stup) iznose 78 milijardi eura, dok mjere za sljedeću generaciju, djecu i mlade (6. stup) iznose 49 milijardi eura.

Napredak u provedbi planova za oporavak i otpornost može se pratiti na internetskom portalu Tablica pokazatelja za oporavak i otpornost koji je Komisija otvorila u prosincu 2021.

Dodana vrijednost i učinci prelijevanja

U izvješću se ističe dodana vrijednost Mehanizma za oporavak i otpornost kao jedinstvenog instrumenta koji se temelji na uspješnosti i kojim se podupire dosad nezabilježen program reformi i ulaganja za rješavanje posebnih izazova s kojima se države članice suočavaju. U njemu se predviđa da će Mehanizam za oporavak i otpornost potaknuti pozitivne učinke prelijevanja na razini cijele Unije uz istodobno podupiranje gospodarske konvergencije te socijalne i teritorijalne kohezije.

Izjave članova Kolegija

Predsjednica Ursula von der Leyen izjavila je: Nakon godine dana provedbe vrlo sam ponosna što vidim kako Mehanizam za oporavak i otpornost ostvaruje naš cilj. Tim instrumentom za oporavak preobrazit ćemo naša gospodarstva i društva. Oko 40 % njegovih financijskih sredstava usmjereno je na klimatske ciljeve, a 26 % na digitalnu tranziciju. Time su čak i premašeni naši početni ciljevi, što je doista velik uspjeh. Naša će Europska unija iz krize uzrokovane bolešću COVID-19 izaći modernija i otpornija.

Izvršni potpredsjednik zadužen za gospodarstvo u interesu građana Valdis Dombrovskis izjavio je: Mehanizam za oporavak i otpornost prvi je program takve vrste i prije nekoliko godina bio bi nezamisliv. Prvo izvješće o Mehanizmu za oporavak i otpornost pokazuje koliko smo postigli u godinu dana. Taj jedinstven program reformi i ulaganja pokazuje svoju vrijednost u cijeloj Europskoj uniji. Države članice počinju provoditi svoje nacionalne planove oporavka. Za sad sve ide po planu. Imajte na umu da su sva plaćanja povezana s mjerljivim rezultatima. Mehanizam je također vrlo transparentan – svatko može na internetu provjeriti napredak bilo koje države članice i vidjeti kako se troši sav taj Unijin novac. Predano radimo na tome da Mehanizam bude zajedničko postignuće koje koristi svim Europljanima. Želimo bolja društva, jača gospodarstva te pravedan i trajan oporavak od krize.

Povjerenik za gospodarstvo Paolo Gentiloni izjavio je: Nakon prve godine provedbe Mehanizma za oporavak i otpornost mogu reći da zasad sve teče po planu. U dvanaest mjeseci od uspostave Mehanizma odobrili smo 22 nacionalna plana i započeli s njihovom provedbom. Ambiciozni ciljevi financiranja za klimatske i digitalne ciljeve Mehanizma za oporavak i otpornost znatno su premašeni, a planovi sadržavaju više od tisuću mjera kojima se doprinosi pametnom, održivom i uključivom rastu. Sljedeća godina bit će ključan test naše kolektivne sposobnosti provedbe dosad nezabilježenih dogovorenih ulaganja i reformi. Uvjeren sam da ćemo dokazati da smo dorasti izazovu i iskoristiti tu jedinstvenu priliku.

Više informacija pročitajte ovdje.

Pojedinosti

Datum objave
1. ožujka 2022.
Autor
Predstavništvo u Hrvatskoj