Glavni sadržaj
Predstavništvo Europske komisije u Hrvatskoj
Novinski članak20. travnja 2016.Predstavništvo u HrvatskojPredviđeno vrijeme čitanja: 4 min

NAJAVA DOGAĐANJA: Europska komisija proširuje vlastitu platformu za strojno prevođenje

Kako bi se pospješila višejezična komunikacija i razmjena dokumenata između tijela javne vlasti država članica Europske unije te između Europske komisije i tih istih tijela, Europska komisija osigurala je platformu za pružanje usluga strojnoga...

20160420_machine-translation.jpg

Europska koordinacija jezičnih resursa
(European Language Resources Coordination, ELRC)

Stvarne granice u digitalnoj Europi

Jezici i jezična raznolikost u samoj su srži europske kulture, trgovine i suradnje. Radimo, studiramo, putujemo, živimo i poslujemo preko nacionalnih i zemljopisnih granica. Jedinstveno digitalno tržište (Digital Single Market, DSM), kao jedan od ključnih ciljeva Europske komisije za godinu 2020., u samim je svojim temeljima višejezično. Međutim, sve donedavno većina europskih jezika nije imala odgovarajuću podršku u jezičnim tehnologijama unutar jedinstvenoga digitalnoga tržišta. Zapravo se brižljivo njegovana europska jezična raznolikost ponekad pretvarala u prepreku kad je ometala slobodan protok obavijesti ili onemogućivala nepristran pristup javnim uslugama, poslovnim prilikama, ponudama za zaposlenje i raznim vrstama podrške.

Koristi od novih mogućnosti

Europska komisija poduzela je odlučne korake prema potpori stvarno višejezičnome jedinstvenome digitalnom tržištu pokretanjem platforme CEF za automatizirano prevođenje (CEF.AT). Njezin je cilj pospješiti višejezičnu komunikaciju i razmjenu dokumenata i ostaloga sadržaja temeljenoga na tekstu između tijela javne vlasti različitih država članica EU-a, kao i između tih tijela i državljana država članica. Platforma CEF.AT podržavat će različite potrebe tijela javne vlasti u područjima potrošačkih prava, zdravstva, javne nabave, socijalnoga osiguranja, kulture i drugih. CEF.AT će podupirati javne mrežne usluge EU-a kao što su Europeana, Portal otvorenih podataka (Open Data Portal) ili platforma za internetsko rješavanje sporova (Online Dispute Resolution). S pomoću platforme CEF.AT tijela javne vlasti u svim državama članicama EU-a, Islandu i Norveškoj približit će se djelovanju bez jezičnih prepreka.
Aktivno sudjelovanje nacionalnih tijela javne vlasti je nezaobilazno za prilagodbu CEF.AT-a svakodnevnim višejezičnim potrebama tih istih tijela. Tehnologiju na kojoj se temelji platforma CEF za automatizirano prevođenje predstavljaju sustavi za statističko strojno prevođenje koji uče kako prevoditi iz postojećih ljudskih prijevoda. To znači da današnji sustavi za strojno prevođenje, koje Europska komisija nudi na uporabu tijelima javne vlasti država članica, a koji su mahom učili na prijevodima zakonodavstva EU-a i na tekstovima proizvedenima u raznim tijelima EU-a, nisu baš najpogodniji za svakodnevnu uporabu i zahtjeve koje pred njih postavljaju tijela javne vlasti država članica EU-a.

Budite dio ELRC-a!

Europska koordinacija jezičnih resursa (ELRC) pokrenuta je kako bi se prikupili jezični resursi za izgradnju sustava za strojno prevođenje za potrebe tijela javne vlasti u svim državama članicama EU-a, Islandu i Norveškoj koji bi što bolje odgovarali potrebama tih istih tijela u čitavom EU-u. ELRC je dosad opsegom nezabilježena akcija prikupljanja podataka iz javnoga sektora s ciljem pribavljanja CEF.AT-u potrebnih jezičnih i prijevodnih podataka (jednojezičnih i višejezičnih) relevantnih za svakodnevne potrebe tijela javne vlasti državačlanica EU-a. Nakana inicijative nije samo zatvaranje jaza između sposobnosti sadašnjih sustava za strojno prevođenje, koje Europska komisija nudi tijelima javne vlasti država članica za njihove svakodnevne potrebe, već i potpora službenim jezicima EU-a na lokalnoj razini.

Susretnite se s ELRC-om uživo u Hrvatskoj

U ime Europske komisije konzorcij projekta ELRC organizira radionice u svakoj od 30 država sudionica kako bi se podigla svijest o važnosti jezičnih podataka pohranjenih u tijelima javne vlasti upravo za ta ista tijela. Kako bi se svi relevantni čimbenici uključili u prilagodbu CEF.AT-a upravo svojim vlastitim potrebama, ELRC poziva sve predstavnike tijela javne vlasti u Republici Hrvatskoj na hrvatsku radionicu ELRC-a koja će se 21. travnja 2016. od 9.00 do 17.00 održati u Predstavništvu Europske komisije u Hrvatskoj, Augusta Cesarca 4, Zagreb.
Pozvani predavači iz Europske komisije, tijela javne vlasti Republike Hrvatske, isporučitelji raznih jezičnih usluga i stručnjaci s područja jezičnih tehnologija zajedno će raditi na razumijevanju potreba javnoga sektora s obzirom na automatizirano prevođenje, zajedno će identificirati relevantne izvore višejezičnih podataka te raspraviti sve tehnička i pravna pitanja vezana uz uporabu tih podataka za automatizirano prevođenje.
Radite li u ili s tijelima javne vlasti? Jeste li vi ili vaše kolege uključeni u višejezičnu komunikaciju? Je li prevođenje dio vašega svakodnevnoga rada? Radite li s višejezičnim dokumentima ili podacima? Ako je vaš odgovor na bilo koje od tih pitanja potvrdan, molimo vas da se putem interneta prijavite za hrvatsku radionicu ELRC-a: http://lr-coordination.eu/hr/croatia_registration.

Vaša svakodnevna podrška

Nakon održanih radionica ELRC će vam nastaviti pružati svakodnevnu podršku putem ELRC-ove službe za tehničku i pravnu pomoć. Stručnjaci će vam biti na raspolaganju za odgovore na tehnička ili pravna pitanja vezana uz uporabu, proizvodnju, prikupljanje ili razmjenu jezičnih podataka. Podrška je dostupna na adresi http://www.lr-coordination.eu/helpdesk.

Konačno, Odbor za jezične resurse (Language Resources Board, LRB) ELRC-a zajedno će s predstavnicima svih uključenih država služiti kao upravljačko tijelo ove inicijative kako bi se osigurao glas različitih jezičnih zajednica. Molimo vas da se za sve daljnje informacije obratite svom predstavniku, tj. nacionalnoj sidrišnoj točki (popis je dostupan na adresi http://www.lr-coordination.eu/anchor-points).

Pojedinosti

Datum objave
20. travnja 2016.
Autor
Predstavništvo u Hrvatskoj