Glavni sadržaj
Predstavništvo Europske komisije u Hrvatskoj
Novinski članak8. travnja 2016.Predstavništvo u Hrvatskoj

Međunarodni dan Roma

Jednakost pred zakonom i nediskriminacija temeljne su vrijednosti Europske unije. Međutim, netrpeljivost prema Romima i dalje je vrlo česta pojava u Europi i svijetu. Isključenost, nejednakost i diskriminacija s kojima se i dalje...

roma.jpg

Romi nemaju jednak pristup tržištu rada, obrazovanju, stanovanju i zdravstvenoj skrbi. Prisilno iseljavanje Roma i dalje izaziva zabrinutost. Osim toga, začarani je krug siromaštva i dalje zatvoren jer djeca Roma često ne dobivaju jednako kvalitetno obrazovanje kao ostala djeca. Zbog toga vjerujemo da je hitno potrebno da posebice romska djeca dobiju bolji pristup obrazovanju.

Europske institucije i države članice obvezale su se na borbu protiv diskriminacije i segregacije te na bolju integraciju romske zajednice. Iako je integracija Roma ponajprije odgovornost država članica, u okviru strategije „Europa 2020.” prednost se daje aktivnostima kojima se podupire socioekonomska uključenost Roma i sprečava diskriminacija. U tom kontekstu, pod sloganom „Za Rome, s Romima” , Komisija provodi ciljane komunikacijske aktivnosti za borbu protiv diskriminacije i stereotipa usmjerenih protiv Roma. U razdoblju 2014. – 2020. Komisija u okviru kohezijske politike omogućuje dodatno financiranje za mjere kojima je cilj socijalna uključenost. Jednoglasnim donošenjem Preporuke Vijeća o Romima 2013. države članice potvrdile su svoju predanost postizanju uključenosti Roma. Međutim, potrebno je učiniti još više, ne samo na nacionalnoj razini, nego posebno još i na lokalnoj razini. Stoga Europska unija i dalje podupire ne samo nacionalna tijela, nego, što je najvažnije, i lokalne dionike u njihovu radu na zaštiti temeljnih prava Roma.

Trebamo osigurati djelotvornu provedbu tih inicijativa. Kao čuvarica Ugovora Komisija će nastaviti podupirati i pratiti politike država članica za borbu protiv diskriminacije kako bi se osiguralo poštovanje temeljnih prava sviju. Romi su dio naše Unije i ne smiju biti zapostavljeni.”

Više: STATEMENT-16-124

Pojedinosti

Datum objave
8. travnja 2016.
Autor
Predstavništvo u Hrvatskoj