Glavni sadržaj
Predstavništvo Europske komisije u Hrvatskoj
Novinski članak25. studenoga 2015.Predstavništvo u HrvatskojPredviđeno vrijeme čitanja: 3 min

Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama

U povodu Međunarodnog dana borbe protiv nasilja nad ženama (25. studenoga) istupamo zajedno kako bi se okončalo nasilje nad ženama i djevojčicama. To nasilje predstavlja očito kršenje ljudskih prava i primjer je rodne diskriminacije koje degradira...

20151124_violence-women.png

Federica Mogherini, visoka predstavnica Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku i potpredsjednica Komisije, Věra Jourová, povjerenica za pravosuđe, potrošače i ravnopravnost spolova, Neven Mimica, povjerenik za međunarodnu suradnju i razvoj i Christos Stylianides, povjerenik za humanitarnu pomoć i upravljanje krizama, dali su sljedeću izjavu:

U povodu Međunarodnog dana borbe protiv nasilja nad ženama istupamo zajedno kako bi se okončalo nasilje nad ženama i djevojčicama. To nasilje predstavlja očito kršenje ljudskih prava i primjer je rodne diskriminacije koje degradira svaku zemlju u Europi i svijetu.

Snažno osuđujemo sve oblike nasilja nad ženama i djevojčicama.

Podaci su iznimno zabrinjavajući: svaka je treća žena u EU-u doživjela neki oblik rodno uvjetovanog nasilja u svojem životu. Prevelik je broj djevojčica koje su tijekom djetinjstva prisilno udane ili osakaćene, unutar naših granica i izvan njih. U mnogim su zemljama partner ili član obitelji odgovorni za više od polovine ubojstava žena u njihovu domu. Žene su ranjiva skupina koja je izložena svim oblicima nasilja u područjima sukoba i tijekom humanitarnih kriza.

Trebamo ove godine obratiti posebnu pozornost na sve veći broj žena tražitelja azila u EU-u. Neke su od tih žena silovane, pretučene ili seksualno iskorištavane tijekom putovanja, a neke bježe od rodno uvjetovanog nasilja u zemljama porijekla. One stižu u Europu jer im je potrebna potpora u kojoj se vodi računa o rodnim pitanjima, a tu im potporu moramo pružiti.

Borba protiv svih oblika nasilja nad ženama i djevojčicama i dalje je visoko na listi prioriteta Komisije, unutar i izvan granica EU-a. Direktiva EU-a o pravima žrtava, kojom se prepoznaju posebne potrebe žrtava rodno uvjetovanog nasilja, stupila je na snagu 16. studenoga. Podupiremo pristupanje EU-a Konvenciji Vijeća Europe o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji kao daljnji korak za učinkovitu borbu protiv nasilja nad ženama i djevojčicama na nacionalnoj i europskoj razini.

Drugi oblik nasilja kojem su posebno izložene žene i djevojčice je seksualno nasilje tijekom sukoba. Prilikom obilježavanja 15. obljetnice prekretničke Rezolucije Vijeća sigurnosti UN-a 1325 o ženama, miru i sigurnosti EU i međunarodna zajednica moraju pojačati napore u borbi protiv svih oblika nasilja i kako bi se počinitelje privelo pravdi.

Vjerujemo da se održivi razvoj ne može postići bez osnaživanja žena, a to se ne može ostvariti ako se ne ukinu svi oblici nasilja nad svim ženama i djevojčicama Zato EU predano radi na tome da se prava žena prioritetno uključe u nove ciljeve održivog razvoja. Riječ je, među ostalim, i o posebnim ciljevima u pogledu ukidanja rodno uvjetovanog nasilja i štetnih praksi nad ženama i djevojčicama.

Novi Akcijski plan za ravnopravnost spolova 2016. – 2020. u vanjskim odnosima EU-a, koji je podržalo Vijeće, primjenjuje se od siječnja 2016. Borba protiv svih oblika nasilja nad ženama i djevojčicama jedan je od prioritetnih ciljeva. U nastojanju da podigne svijest o toj temi Europska služba za vanjsko djelovanje nedavno je pokrenula diplomatsku inicijativu usmjerenu na sve oblike nasilja nad djecom i ženama, posebno radi ukidanja ranog i prisilnog braka te braka djece i genitalnog sakaćenja žena.

Europska komisija ove je godine dodijelila otprilike 8 milijuna EUR u cilju sprečavanja i suzbijanja nasilja nad ženama i djevojčicama unutar EU-a i 20 milijuna EUR za borbu protiv štetnih praksi u inozemstvu. EU nastavlja financirati humanitarne projekte kojima se nastoji suzbiti rodno uvjetovano nasilje u hitnim i kriznim situacijama.

Danas je zgrada Berlaymont osvijetljena u narančastoj boji kao znak potpore kampanji glavnog tajnika UN-a, „16 dana aktivizma protiv nasilja nad ženama”.

EU je snažno predan jačanju napora kako bi se okončalo rodno u vjetovano nasilje.

Pitanja i odgovoriPojedinosti

Datum objave
25. studenoga 2015.
Autor
Predstavništvo u Hrvatskoj