Glavni sadržaj
Predstavništvo Europske komisije u Hrvatskoj
Informativni članak30. ožujka 2022.Predstavništvo u HrvatskojPredviđeno vrijeme čitanja: 7 min

Kružno gospodarstvo: Komisija predlaže nova prava potrošača i zabranu manipulativnog zelenog marketinga

Istraživanja pokazuju da se potrošači suočavaju s nepoštenim poslovnim praksama, koje im aktivno otežavaju donošenje održivih odluka.

Kružno gospodarstvo: Komisija predlaže nova prava potrošača i zabranu manipulativnog zelenog marketinga

Komisija danas predlaže ažuriranje pravila EU-a o zaštiti potrošača kako bi ojačala položaj potrošača u zelenoj tranziciji. Ažuriranim pravilima osigurat će se da potrošači pri kupnji proizvoda mogu donositi informirane odluke prihvatljive za okoliš. Potrošači će imati pravo znati očekivani vijek trajanja proizvoda i može li ga se i kako popraviti. Osim toga, novim će se pravilima ojačati zaštita potrošača od nepouzdanih ili lažnih tvrdnji o zaštiti okoliša te zabraniti manipulativni zeleni marketing i prakse koje dovode potrošače u zabludu o trajnosti proizvoda.

Potpredsjednica za vrijednosti i transparentnost Věra Jourová izjavila je: Podupiremo potrošače koji se sve više okreću trajnijim proizvodima koji se mogu popraviti. Moramo osigurati da zavaravajuće informacije ne stanu na put njihovim ciljevima. Ovim im prijedlogom nudimo moćne nove alate za donošenje informiranih odluka i radimo na povećanju održivosti proizvoda i našega gospodarstva.

Povjerenik za pravosuđe Didier Reynders dodao je: Stvar je jednostavna: ako ne počnemo trošiti na održiviji način, nećemo ostvariti ciljeve europskog zelenog plana. Iako je većina potrošača voljna dati svoj doprinos tim ciljevima, došlo je i do porasta manipulativnog zelenog marketinga i prakse ranog zastarijevanja. Potrošači moraju imati pravo na informacije koje su im neophodne za donošenje održivih odluka kako bi odigrali svoju ulogu u zelenoj tranziciji. Moramo ih zaštititi i od nepoštenih poslovnih praksi kojima se zloupotrebljava njihov interes za kupnju proizvoda prihvatljivih za okoliš.

Novo pravo na informacije o trajnosti i mogućnosti popravka proizvoda

Komisija predlaže izmjenu Direktive o pravima potrošača kojom bi se trgovce obvezalo da potrošačima pružaju informacije o trajnosti i mogućnosti popravka proizvoda.

  • Trajnost: Potrošači moraju biti obaviješteni o zajamčenoj trajnosti proizvoda. Ako proizvođač potrošačke robe nudi komercijalno jamstvo trajnosti dulje od dvije godine, prodavatelj mora potrošaču pružiti tu informaciju. Kad je riječ o proizvodima koji koriste energiju, prodavatelj mora obavijestiti potrošače i u slučaju da proizvođač ne nudi komercijalno jamstvo trajnosti.
  • Popravci i ažuriranja: Prodavatelj mora pružiti i relevantne informacije o popravcima, po mogućnosti ocjenu mogućnosti popravka, ili druge relevantne informacije o popravku koje je proizvođač stavio na raspolaganje, npr. dostupnost rezervnih dijelova ili priručnik za popravak. Kad je riječ o pametnim uređajima te digitalnom sadržaju i uslugama, potrošač mora biti obaviješten i o ažuriranjima softvera koja nudi proizvođač.

Proizvođači i prodavatelji odlučit će kako najbolje pružati te informacije potrošačima, bilo na ambalaži ili u opisu proizvoda na službenim internetskim stranicama. U svakom slučaju, moraju se pružiti prije kupnje na jasan i razumljiv način.

Zabrana manipulativnog zelenog marketinga i planiranog zastarijevanja

Komisija predlaže i nekoliko izmjena Direktive o nepoštenoj poslovnoj praksi. Prvo, popis značajki proizvoda o kojima trgovac ne smije zavaravati potrošače proširen je kako bi obuhvatio utjecaj na okoliš ili društvo te trajnost i mogućnost popravka. Potom se dodaju i nove prakse koje se smatraju zavaravajućima na temelju pojedinačne procjene, primjerice iznošenje tvrdnje o prihvatljivosti za okoliš u vezi s budućom okolišnom učinkovitošću bez jasnih, objektivnih i provjerljivih obveza i ciljeva i bez neovisnog sustava praćenja.

Konačno, Direktiva o nepoštenoj poslovnoj praksi izmjenjuje se dodavanjem novih praksi na postojeći popis zabranjenih nepoštenih poslovnih praksi, tzv. crnu listu. Nove prakse uključivat će, među ostalim:

  • neinformiranje potrošača o postojanju značajke robe koja je uvedena kako bi se ograničila njezina trajnost, npr. u slučaju softvera koji zaustavlja ili smanjuje funkcionalnost proizvoda nakon određenog vremena,
  • iznošenje općih i nejasnih tvrdnji o prihvatljivosti proizvoda za okoliš koje trgovac ne može dokazati. Primjeri takvih općih tvrdnji o prihvatljivosti za okoliš su „pogodno za okoliš”, „ekološki” ili „zeleno”, koji lažno upućuju na izvrsnu okolišnu učinkovitost ili stvaraju dojam o njoj,
  • iznošenje tvrdnji o prihvatljivosti cjelokupnog proizvoda za okoliš kad se ona zapravo odnosi samo na određeni aspekt proizvoda,
  • samoinicijativni prikaz oznake održivosti koja se ne temelji na programu certificiranja ili je nisu utvrdila javna tijela,
  • izostavljanje informacija o tome da je funkcionalnost robe ograničena pri upotrebi potrošnog materijala, rezervnih dijelova ili pribora koje nije pružio izvorni proizvođač.

Cilj je tih izmjena trgovcima pružiti pravnu sigurnost, ali i olakšati provedbu postupaka povezanih s manipulativnim zelenim marketingom i ranim zastarijevanjem proizvoda. Nadalje, osiguravanjem poštenih tvrdnji o prihvatljivosti za okoliš potrošačima se omogućuje odabir proizvoda koji su zaista bolji za okoliš nego njihovi konkurenti. Time će se potaknuti tržišno natjecanje u smjeru okolišno održivijih proizvoda i smanjiti negativan utjecaj na okoliš.

Daljnji koraci

O Komisijinim prijedlozima sada će raspravljati Vijeće i Europski parlament. Nakon njihova donošenja i prenošenja u nacionalno zakonodavstvo potrošači će imati pravo na pravne lijekove u slučaju povreda, među ostalim u okviru postupka kolektivne pravne zaštite u skladu s Direktivom o predstavničkim tužbama.

Kontekst

Predložene revizije zakonodavstva EU-a o zaštiti potrošača najavljene su u Novoj strategiji za potrošače i Akcijskom planu za kružno gospodarstvo. Cilj je tih revizija poduprijeti promjene u ponašanju potrošača neophodne za postizanje klimatskih i okolišnih ciljeva u okviru europskog zelenog plana osiguravanjem da potrošači dobivaju bolje informacije o trajnosti i mogućnosti popravka proizvoda te zaštitom potrošača od poslovnih praksi koje im onemogućuju održivu kupnju.

Pri sastavljanju prijedloga Komisija se savjetovala s više od 12 000 potrošača, kao i s poduzećima, stručnjacima za zaštitu potrošača i nacionalnim tijelima. Nemogućnost provjere pouzdanosti tvrdnji o okolišnoj prihvatljivosti proizvoda smatrala se najvećom preprekom sudjelovanju potrošača u zelenoj tranziciji. Otprilike polovina ispitanika izjavila je da je spremna platiti više za proizvod koji će dulje trajati bez potrebe za popravcima.

Istraživanja pokazuju i da se potrošači suočavaju s nepoštenim poslovnim praksama, koje im aktivno otežavaju donošenje održivih odluka. Uobičajene su prakse te vrste, primjerice, rano zastarijevanje robe, zavaravajuće tvrdnje o prihvatljivosti proizvoda za okoliš („manipulativni zeleni marketing”) te netransparentne i nevjerodostojne oznake održivosti i alati za informiranje o održivosti.

Ovaj je prijedlog dio šireg cilja Europske komisije da Europa do 2050. postane prvi klimatski neutralan kontinent. To se može ostvariti samo ako potrošači i poduzeća povećaju održivost svoje potrošnje, odnosno proizvodnje. Prijedlog će biti dopunjen i drugim inicijativama, uključujući Inicijativu za održive proizvode (koja je također donesena danas) i predstojeće inicijative o potkrjepljivanju tvrdnji o prihvatljivosti proizvoda za okoliš i pravu na popravak (za koje je javno savjetovanje otvoreno do 5. travnja 2022.). Predstojeća inicijativa „Pravo na popravak” bit će usmjerena na poticanje popravka robe nakon kupnje, a današnjom inicijativom o jačanju uloge potrošača u zelenoj tranziciji uvodi se obveza pružanja informacija o mogućnosti popravka prije kupnje i zaštita od nepoštenih praksi povezanih s ranim zastarijevanjem.

Europska komisija donijela je 23. veljače 2022. i prijedlog o dužnoj pažnji za održivo poslovanje, u kojem se utvrđuju jasna i uravnotežena pravila za poduzeća u pogledu poštovanja ljudskih prava i okoliša te održivog i odgovornog ponašanja. Komisija istodobno podupire poduzeća koja su u zelenoj tranziciji, među ostalim putem dobrovoljnih inicijativa kao što je obvezivanje na održivu potrošnju.

Više informacija

Prijedlog direktive u pogledu jačanja položaja potrošača u zelenoj tranziciji boljom zaštitom od nepoštenih praksi i boljim informiranjem i Prilog

Informativni članak o jačanju položaja potrošača u zelenoj tranziciji

Internetska stranica o jačanju položaja potrošača u zelenoj tranziciji

Pojedinosti

Datum objave
30. ožujka 2022.
Autor
Predstavništvo u Hrvatskoj