Glavni sadržaj
Predstavništvo Europske komisije u Hrvatskoj
Novinski članak4. svibnja 2021.Predstavništvo u HrvatskojPredviđeno vrijeme čitanja: 7 min

Koronavirus: Komisija predlaže ublažavanje ograničenja za neobvezna putovanja u EU i bori se protiv varijanti virusa novim mehanizmom „hitnog kočenja”

Komisija danas predlaže da države članice olakšaju trenutačna ograničenja neobveznih putovanja u EU u skladu s napretkom kampanja cijepljenja i razvojem epidemiološke situacije u svijetu.

Koronavirus: Komisija predlaže ublažavanje ograničenja za neobvezna putovanja u EU i bori se protiv varijanti virusa novim mehanizmom „hitnog kočenja”

Predlaže da se ulazak u EU iz razloga koji nisu nužni dopusti svim osobama koje dolaze iz zemalja s dobrom epidemiološkom situacijom i svim osobama koje su primile posljednju preporučenu dozu jednog od cjepiva koja su odobrena i u EU-u. To bi se moglo proširiti i na cjepiva koja je Svjetska zdravstvena organizacija uvrstila na popis za upotrebu u izvanrednim okolnostima. Osim toga, Komisija predlaže da se u skladu s razvojem epidemiološke situacije u EU-u podigne prag povezan s brojem novih slučajeva oboljenja od bolesti COVID-19 koji se upotrebljava za ažuriranje popisa zemalja iz kojih bi trebalo dopustiti sva putovanja. Tako bi Vijeće moglo proširiti taj popis.

Ne treba zanemariti pojavu zabrinjavajućih novih varijanti koronavirusa. U tom kontekstu Komisija predlaže novi mehanizam „hitnog kočenja”, koji bi se koordinirao na razini EU-a i ograničio rizik od ulaska takvih varijanti u EU. Taj će mehanizam državama članicama omogućiti da brzo i privremeno na strogi minimum ograniče sva putovanja iz zemalja pogođenih tim varijantama dok se ne uvedu odgovarajuće sanitarne mjere.

Neobvezna putovanja za cijepljene putnike

Komisija predlaže da države članice ukinu ograničenja neobveznih putovanja za cijepljene osobe koje putuju u EU. To je u skladu s najnovijim znanstvenim savjetima, koji pokazuju da cijepljenje znatno pomaže u prekidanju lanca prijenosa.

Države članice trebale bi putovanje u EU dopustiti onim osobama koje su najmanje 14 dana prije dolaska primile posljednju preporučenu dozu cjepiva koja u EU-u imaju odobrenje za stavljanje u promet. Osim toga, putovanje u EU mogle bi dopustiti i osobama koje su primile neko od cjepiva koja je Svjetska zdravstvena organizacija uvrstila na popis za upotrebu u izvanrednim okolnostima. Zatim, ako države članice odluče za cijepljene osobe koje se nalaze na njihovom državnom području ukinuti zahtjev za predočenje negativnog PCR testa i/ili karantenu, te bi zahtjeve trebale ukinuti i za cijepljene putnike iz trećih zemalja.

Uvođenje takvih promjena olakšat će se nakon što se počne primjenjivati digitalna zelena potvrda, u skladu s pravilima koja je Komisija predložila 17. ožujka. Konkretnije, putnici bi trebali moći dokazati svoj status cijepljenja digitalnom zelenom potvrdom, koju tijela država članica izdaju na pojedinačnoj osnovi, ili drugom potvrdom koja se priznaje kao jednakovrijedna na temelju odluke Komisije o primjerenosti.

Dok se ne počne upotrebljavati digitalna zelena potvrda, države članice trebale bi moći prihvaćati potvrde iz trećih zemalja na temelju nacionalnog prava, pri čemu trebaju moći provjeriti autentičnost, valjanost i cjelovitost takvih potvrda te se uvjeriti da sadržavaju sve relevantne podatke.

Države članice mogle bi razmotriti uspostavu portala putem kojeg bi putnici mogli zatražiti priznavanje potvrde o cijepljenju koju je izdala treća zemlja kao pouzdanog dokaza o cijepljenju i/ili za potrebe izdavanja digitalne zelene potvrde.

Djeca koja su isključena iz cijepljenja trebala bi moći putovati sa svojim cijepljenim roditeljima ako mogu predočiti negativan rezultat PCR testa na bolest COVID-19 provedenog najmanje 72 sata prije dolaska. U tim slučajevima države članice mogle bi zahtijevati dodatno testiranje nakon dolaska.

Potpuno ukidanje ograničenja neobveznih putovanja iz više zemalja

Neobvezna putovanja bez obzira na individualni status cijepljenja trenutačno su dopuštena za putnike iz sedam zemalja s dobrom epidemiološkom situacijom. Popis tih zemalja uređuje Vijeće na temelju epidemioloških kriterija sadržanih u trenutačnoj preporuci.

Komisija predlaže da se trenutačni kriteriji izmijene kako bi se u obzir uzeli sve brojniji dokazi o pozitivnom učinku kampanja cijepljenja. Predlaže se da se prag za 14-dnevnu kumulativnu stopu prijavljenih slučajeva bolesti COVID-19 poveća s 25 na 100. To je i dalje znatno ispod trenutačnog prosjeka EU-a, koji je viši od 420.

Prilagodba praga omogućila bi Vijeću da proširi popis zemalja iz kojih su dopuštena neobvezna putovanja bez obzira na status cijepljenja, podložno zdravstvenim mjerama kao što su testiranje i/ili karantena. Prema sadašnjim pravilima Vijeće bi taj popis trebalo preispitivati najmanje svaka dva tjedna.

Obvezna putovanja i dalje su dopuštena

Osobe koje putuju iz nužnih razloga, posebno uključujući zdravstvene djelatnike, prekogranične radnike, sezonske radnike u poljoprivredi, osoblje u prometnom sektoru i pomorce, putnike u tranzitu, osobe koje putuju iz nužnih obiteljskih razloga ili one koje putuju radi studiranja trebale bi i dalje smjeti ući u EU neovisno o tome jesu li cijepljeni i iz koje zemlje dolaze. To vrijedi i za građane EU-a i osobe s dugotrajnim boravištem, kao i za članove njihovih obitelji. Takva putovanja trebala bi i dalje podlijegati zdravstvenim mjerama kao što su testiranje i karantena, o čemu odlučuju države članice.

„Hitno kočenje” za zaustavljanje širenja varijanti

Ako se epidemiološka situacija u nekoj trećoj zemlji brzo pogorša, a posebno ako se otkrije neka vrsta zabrinjavajuće varijante ili varijante od interesa, države članice mogu odlučiti hitno i privremeno zabraniti ulazak svim rezidentima tih zemalja koji nisu građani EU-a. Jedine iznimke u tom slučaju bili bi zdravstveni djelatnici, osoblje u prometnom sektoru, diplomati, putnici u tranzitu, osobe koje putuju iz nužnih obiteljskih razloga, pomorci i osobe kojima je potrebna međunarodna zaštita ili koje putuju iz drugih humanitarnih razloga. Ti bi putnici trebali podlijegati strogim mjerama testiranja i karantene čak i ako su cijepljeni.

Ako država članica primjenjuje takva ograničenja, države članice koje se sastaju unutar struktura Vijeća trebale bi koordinirano i u bliskoj suradnji s Komisijom preispitati situaciju te to ponavljati najmanje svaka dva tjedna.

Sljedeći koraci

Sada je na Vijeću da razmotri taj prijedlog. Prva rasprava na tehničkoj razini predviđena je za sastanak o integriranom političkom odgovoru Vijeća na krizu (IPCR) koji će se održati 4. svibnja, a 5. svibnja uslijedit će rasprava na sastanku veleposlanika EU-a (Coreper).

Nakon što Vijeće donese prijedlog, države članice bit će nadležne za provedbu mjera utvrđenih u preporuci. Vijeće bi trebalo preispitati popis trećih zemalja koje su izuzete od ograničenja putovanja s obzirom na ažurirane kriterije i ponovno preispitivati taj popis svaka dva tjedna.

Kontekst

Trenutačno se privremena ograničenja neobaveznih putovanja u EU primjenjuju na velik broj trećih zemalja na temelju preporuke o kojem je Vijeće postiglo dogovor. Vijeće na temelju procjene zdravstvene situacije redovito revidira i prema potrebi ažurira popis zemalja iz kojih su moguća putovanja.

Ograničenje se odnosi samo na neobvezna putovanja. Osobama koje u Europu putuju iz nužnih razloga takva bi putovanja trebala i dalje biti dopuštena. Kategorije putnika koji putuju zbog nužne funkcije ili potrebe navedene su u Prilogu II. Preporuci Vijeća. Građanima EU-a, osobama s dugotrajnim boravištem te članovima njihovih obitelji također bi trebalo dopustiti ulazak u EU.

Vijeće je na prijedlog Komisije 2. veljače 2021. postiglo dogovor o dodatnim zaštitnim mjerama i ograničenjima za međunarodne putnike u EU koje su zamišljene za osiguravanje sigurnog nastavka nužnih putovanja u EU u kontekstu pojave novih varijanti koronavirusa i nestabilne zdravstvene situacije u cijelom svijetu. Te se zaštitne mjere i dalje primjenjuju.

Komisija se 17. ožujka 2021. u Komunikaciji o zajedničkom pristupu sigurnom i održivom ponovnom otvaranju obvezala da će pomno pratiti funkcioniranje Preporuke Vijeća o privremenom ograničenju neobveznih putovanja u EU i predlagati njezine izmjene u skladu s razvojem stanja u tom području. Današnjim prijedlogom ažurira se ta preporuka Vijeća.

Usporedno s pripremama za ponovnu uspostavu međunarodnog putovanja za cijepljene putnike Komisija je 17. ožujka 2021. predložila da se radi sigurnijeg i slobodnijeg kretanja u EU-u uvede digitalne zelene potvrde, koja će služiti kao dokaz o cijepljenju protiv bolesti COVID-19, negativnom rezultatu testa ili oporavku od bolesti COVID-19. Taj prijedlog sadržava i temelj za priznavanje potvrda o cijepljenju koje izdaju treće zemlje.

Preporuka Vijeća o privremenom ograničenju neobveznih putovanja u EU odnosi se na ulazak u EU. Kad donose odluke o tome može li se ograničenje neobveznih putovanja ukinuti za određenu treću zemlju, države članice trebale bi uzeti i načelo reciprociteta. To je pitanje odvojeno od pitanja priznavanja potvrda koje su izdale treće zemlje u kontekstu digitalne zelene potvrde.

Preporukom Vijeća obuhvaćene su sve države članice (osim Irske) i četiri države schengenskog područja koje nisu članice EU-a: Island, Lihtenštajn, Norveška i Švicarska. Za potrebe ograničenja putovanja te su zemlje obuhvaćene preporukom na sličan način kao države članice EU-a.

Najnovije informacije o pravilima koja se primjenjuju na ulazak u EU iz treće zemlje koje su dostavile države članice dostupne su na internetskoj stranici Re-open EU.

Više informacija

Prijedlog preporuke Vijeća o izmjeni Preporuke Vijeća (EU) 2020/912 o privremenom ograničenju neobveznih putovanja u EU i mogućem ukidanju takvog ograničenja, 3. svibnja 2021.

Putovanja tijekom pandemije koronavirusa

Pojedinosti

Datum objave
4. svibnja 2021.
Autor
Predstavništvo u Hrvatskoj