Glavni sadržaj
Predstavništvo Europske komisije u Hrvatskoj
Novinski članak27. srpnja 2020.Predstavništvo u Hrvatskoj

Koronavirus: Komisija poziva na partnerstva među regijama EU-a za inovativan odgovor i oporavak

Koronavirus: Komisija poziva na partnerstva među regijama EU-a za inovativan odgovor i oporavak

Elisa Ferreira, povjerenica za koheziju i reforme, izjavila je: Po uzoru na prethodne uspješne slične pilot-mjere za poticanje inovacija i konkurentnosti na regionalnoj razini, pokretanje ovog poziva još je jedan primjer kapaciteta i spremnosti EU-a da podrži lokalna gospodarstva u ovako teškom razdoblju. Usmjerenost na zdravlje, turizam, održivost i digitalizaciju u potpunosti je u skladu s prioritetima Komisije i potrebnim odgovorom na posljedice krize uzrokovane bolešću COVID-19.

U okviru ovog poziva Europska komisija traži iskaz interesa od transnacionalnih partnerstava regionalnih vlasti i drugih dionika kao što su sveučilišta, istraživački centri, klasteri te mala i srednja poduzeća koja žele provesti pilot-projekte međuregionalnih inovacijskih partnerstava radi olakšavanja komercijalizacije i povećanja međuregionalnih inovacijskih projekata te poticanja poslovnih ulaganja.

Pozivom će se poduprijeti međuregionalna partnerstva u četiri tematska područja. Prvo, partnerstvo za razvoj medicinskog vrijednosnog lanca odnosi se na rad na medicinskim proizvodima ili uređajima za borbu protiv koronavirusa na bilo kojoj razini vrijednosnog lanca, tj. od osmišljavanja do distribucije. Drugo, partnerstvo za sigurnost i gospodarenje medicinskim otpadom povezano je s temom kružnog gospodarstva u području zdravlja. Treće partnerstvo odnosi se na projekte kojima se potiče održiv i digitalni turizam. Četvrto partnerstvo usmjereno je na razvoj tehnologija na osnovi vodika u regijama s visokim emisijama ugljika, primjerice prenamjenom postojećih rudnika ugljena, talionica ili proizvodnih postrojenja.

Sljedeći koraci

Svako odabrano partnerstvo trebalo bi do kraja 2021. utvrditi skup mjera za brže prihvaćanje, komercijalizaciju i širenje međuregionalnih projekata ulaganja u inovacije. U okviru odabranih partnerstava trebale bi se analizirati i financijske i pravne prepreke komercijalizaciji i širenju te razviti suradnja s drugim programima i inicijativama EU-a. Osim toga, odabrane mjere morat će se provoditi u suradnji s postojećim partnerstvima u drugim područjima obuhvaćenima trima tematskim platformama za pametnu specijalizaciju.

Kontekst

Europska komisija donijela je 18. srpnja 2017. Komunikaciju „Jačanje inovacija u europskim regijama: strategije za otporni, uključivi i održivi rast” (COM(2017) 376 final). U tom je kontekstu predložena pilot-mjera koja se odnosi na međuregionalne inovacijske projekte.

Nakon Komisijina poziva na iskaz interesa, krajem 2017. odabrano je osam međuregionalnih partnerstava* s jednom ili više regija koordinatora. U kasnijoj je fazi uvedeno dodatno partnerstvo za baterije.

Devet partnerstava primilo je podršku posebnih timova Komisije, u kojima su sudjelovali stručnjaci iz nekoliko tematskih odjela. Oni su pružili savjete o tome kako najbolje kombinirati različite fondove EU-a za financiranje inovacijskih projekata i kako postići isplativost poslovnog i investicijskog plana.
Povrh te praktične potpore Komisije, svako partnerstvo moglo je iskoristiti do 100 000 eura iz Europskog fonda za regionalni razvoj (EFRR) za demonstracijske aktivnosti, aktivnosti širenja i komercijalizacije koje bi provele vanjske savjetodavne službe.

S obzirom na to pozitivno iskustvo, Komisija je odlučila korištenjem iste linije financiranja potaknuti regije da udruže snage u odgovoru na pandemiju koronavirusa.
Poziv će biti otvoren šest tjedana, tj. do 7. rujna 2020. (23:00 prema srednjoeuropskom vremenu). Ukupna sredstva iz Europskog fonda za regionalni razvoj iznose 400 000 eura za razvoj četiriju tematskih partnerstava (do 100 000 eura po partnerstvu).

Pojedinosti

Datum objave
27. srpnja 2020.
Autor
Predstavništvo u Hrvatskoj