Glavni sadržaj
Logotip Europske komisije
Predstavništvo Europske komisije u Hrvatskoj
Novinski članak7. travnja 2021.Predstavništvo u Hrvatskoj

Koronavirus: Komisija mobilizira 123 milijuna eura za istraživanja i inovacije kako bi se suzbila opasnost od novih varijanti

Europska komisija mobilizira 123 milijuna eura iz novog programa EU-a za istraživanja i inovacije Obzor Europa radi hitnog istraživanja varijanti koronavirusa. Ta prva sredstva za hitne slučajeve u okviru programa Obzor Europa dopunjuju niz mjera za...

Koronavirus: Komisija mobilizira 123 milijuna eura za istraživanja i inovacije kako bi se suzbila opasnost od novih varijanti

Mariya Gabriel, povjerenica za inovacije, istraživanje, kulturu, obrazovanje i mlade, izjavila je: I dalje mobiliziramo sva dostupna sredstva za borbu protiv ove pandemije i varijanti koronavirusa koje se pojavljuju. Moramo iskoristiti naše zajedničke potencijale i biti spremni za budućnost: to uključuje rano otkrivanje varijanti, organizaciju i koordinaciju kliničkih ispitivanja novih cjepiva i terapija te osiguravanje pravilnog prikupljanja i razmjene podataka u svim fazama.

Novi pozivi na hitno istraživanje novih varijanti koronavirusa

Komisija je objavila nove pozive, kojima se dopunjuju prethodne mjere za razvoj liječenja i cjepiva organiziranjem i provođenjem kliničkih ispitivanja kako bi se unaprijedio razvoj obećavajućih terapija i cjepiva protiv virusa SARS-CoV-2/COVID-19. Tako će se poduprijeti organizacija velikih mreža i kohortnih studija povezanih s COVID-om 19 i izvan granica Europe, povezivanje s europskim inicijativama te jačanje infrastrukture potrebne za razmjenu podataka, stručnog znanja, istraživačkih resursa i stručnih usluga među istraživačima i istraživačkim organizacijama.

Očekuje se da će se u okviru financiranih projekata:

  • u Europi i izvan nje uspostaviti nove i/ili proširiti postojeće velike regionalne ili multinacionalne kohorte koje će se istraživati iz više središta, što bi trebalo brzo unaprijediti znanje o virusu SARS-CoV-2 i njegovim novim varijantama
  • dodatno razvijati obećavajuće terapije ili cjepiva protiv virusa SARS-CoV-2/COVID-19 za koje je već dovršen pretklinički razvoj u kliničkim studijama
  • podupirati istraživačke infrastrukture radi ubrzavanja razmjene podataka i pružanja potpore i stručnog znanja za istraživanja, kako bi se omogućilo suočavanje s novim varijantama koronavirusa te osigurala pripravnost za eventualne buduće epidemije.

Očekuje se da se uspješni konzorciji povezuju s drugim relevantnim inicijativama i projektima na nacionalnoj, regionalnoj i međunarodnoj razini kako bi se maksimalno povećale sinergije i komplementarnost te izbjeglo udvostručavanje istraživanja.

Ti hitni pozivi usmjereni su na kratkoročnu i srednjoročnu prijetnju, ali će istodobno omogućiti i pripremu za budućnost. Pomoći će i u razvoju Europskog tijela za pripravnost i odgovor na zdravstvene krize (HERA), koje će EU-u omogućiti predviđanje i djelotvornije suzbijanje budućih pandemija.

Pozivi će biti otvoreni od 13. travnja, a rok za podnošenje prijava je 6. svibnja 2021. Nova rješenja moraju biti dostupna i cjenovno prihvatljiva svima, u skladu s načelima globalnog odgovora na koronavirus.

Kontekst

U veljači 2021. predsjednica Komisije Ursula von der Leyen najavila je početak provedbe novog europskog plana pripravnosti za biološke prijetnje inkubator HERA, čiji je cilj pripremiti Europu na povećanu opasnost od varijanti koronavirusa. Inkubator HERA okupljat će znanstvenike, proizvođače i javna tijela te koristiti sve resurse koje Europa ima na raspolaganju za borbu protiv bolesti COVID-19.

Od početka krize, ali i mnogo dulje, Komisija je predvodnik u podupiranju istraživanja i inovacija te koordinaciji europskih i globalnih istraživanja, uključujući pripravnost na pandemije. Izdvojila je 1,4 milijarde eura za globalni odgovor na koronavirus, od čega je milijarda eura iz prethodnog programa EU-a za istraživanja i inovacije Obzor 2020.

Danas objavljenim novim posebnim pozivima u okviru programa Obzor Europa, nasljednika programa Obzor 2020., dopunjuju se sljedeće prethodne mjere za borbu protiv koronavirusa: potpora od 48,2 milijuna eura za 18 projekata za razvoj dijagnostike, liječenja, cjepiva i pripravnosti za epidemije, ulaganja u vrijednosti od 117 milijuna eura za osam projekata za razvoj dijagnostike i liječenja u okviru Inicijative za inovativne lijekove, potpora u vrijednosti od 133,4 milijuna eura za 24 projekta za odgovor na hitne potrebe i ublažavanje socioekonomskih posljedica pandemije te druge mjere za potporu inovativnim idejama putem Europskog vijeća za inovacije. Pozivima se provodi 3. mjera iz akcijskog plana „ERA protiv koronavirusa”, radnog dokumenta koji je rezultat dijaloga između službi Komisije i nacionalnih institucija.

Više informacija

Pozivi u okviru programa Obzor Europa:

  1. Pravedna i otvorena razmjena podataka kao potpora europskoj pripravnosti za COVID-19 i druge zarazne bolesti
  2. Usluge istraživačke infrastrukture za brz istraživački odgovor na epidemiju COVID-a 19 i drugih zaraznih bolesti
  3. Klinička ispitivanja cjepiva i terapija za unapređenje prevencije i liječenja COVID-a 19
  4. Kohortna ispitivanja u borbi protiv zabrinjavajućih varijanti koronavirusa

Priopćenje za medije: Koronavirus: Europa se priprema za povećanu opasnost od novih varijanti

Ursula von der Leyen objavila početak rada inkubatora HERA-e s ciljem proaktivne reakcije na opasnost od varijanti koronavirusa

Internetska stranica o globalnom odgovoru na koronavirus

Pitanja i odgovori: Globalni odgovor na koronavirus

Informativni članak: Globalni odgovor na koronavirus

Priopćenje za medije: Globalni odgovor na koronavirus: prikupljeno 7,4 milijarde eura za univerzalan pristup cjepivima

Istraživanja i inovacije u EU-u u borbi protiv koronavirusa

Komisijin odgovor na pandemiju koronavirusa

Pojedinosti

Datum objave
7. travnja 2021.
Autor
Predstavništvo u Hrvatskoj