Glavni sadržaj
Logotip Europske komisije
Predstavništvo Europske komisije u Hrvatskoj
Novinski članak8. travnja 2020.Predstavništvo u Hrvatskoj

Koronavirus: EU-ov globalni odgovor na pandemiju

Europska komisija i Visoki predstavnik danas su iznijeli planove za snažan ciljani odgovor EU-a kojim će se poduprijeti napori partnerskih zemalja u borbi protiv pandemije koronavirusa.

Koronavirus: EU-ov globalni odgovor na pandemiju

Zajedničkim djelovanjem EU-a prvenstveno će se nastojati odgovoriti na trenutačnu zdravstvenu krizu i posljedične humanitarne potrebe, ojačati zdravstvene, vodoopskrbne i sanitarne sustave partnerskih zemalja te njihove istraživačke kapacitete i pripravnost za suočavanje s pandemijom, te ublažiti socioekonomske posljedice krize. Kao oslonac tim mjerama Unija će partnerskim zemljama pružiti financijsku potporu u iznosu većem od 15,6 milijardi eura iz postojećih sredstava za vanjsko djelovanje. U suradnji s partnerskim zemljama vodimo računa o tome da se znatna financijska sredstva EU-a koja su im već dodijeljena usmjere na ublažavanje posljedica pandemije u tim zemljama.

Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen izjavila je: Virus ne poznaje granice. Za suočavanje s ovim globalnim izazovom potrebna je čvrsta međunarodna suradnja. Europska unija neumorno radi na suzbijanju pandemije. Znamo da samo zajedničkim snagama možemo zaustaviti širenje koronavirusa u svijetu. Stoga će Unija sazvati virtualnu donatorsku konferenciju kako bi mobilizirala potrebna sredstva i poduprla Svjetsku zdravstvenu organizaciju pri pružanju pomoći najugroženijim zemljama.

Visoki predstavnik / potpredsjednik Josep Borrell dodao je: Na pandemiju koronavirusa moramo odgovoriti ujedinjenim, globalnim djelovanjem. Europska unija i njezine države članice daju svoj doprinos suzbijanju aktualne zdravstvene krize i njezinih teških posljedica, u Uniji i u inozemstvu. Dok činimo sve kako bismo pomogli svojim građanima, moramo pružiti pomoć i partnerima u neposrednom susjedstvu i šire kako bismo ublažili negativne posljedice na njihove izvore prihoda, stabilnost i sigurnost. Njihovi su problemi i naši problemi. Ovo je globalna borba i pobijedit ćemo ili izgubiti zajedno. Samo suradnjom, zajedničkim djelovanjem na međunarodnoj razini i multilateralnim rješenjima možemo napredovati prema doista zajedničkoj budućnosti.

Povjerenica za međunarodna partnerstva Jutta Urpilainen objasnila je: Dok god pandemija ugrožava živote u bilo kojem dijelu svijeta, nismo sigurni. Iz toga proizlazi potreba za međunarodnom suradnjom i partnerstvima. Moramo surađivati kako bismo prevladali zajedničke izazove. Europska komisija danas ide korak dalje i pokreće snažan globalni odgovor u obliku paketa od više od 15,6 milijardi eura, kojim predvodi zajednički rad s partnerskim zemljama, posebno u Africi, za sigurniju budućnost svakoga od nas.

Povjerenik za susjedstvo i proširenje Olivér Várhelyi izjavio je: U okviru našeg globalnog odgovora na pandemiju koronavirusa preusmjeravamo više od 3,8 milijardi eura predviđenih sredstava za zapadni Balkan i naše neposredno istočno i južno susjedstvo u rješavanje njihovih sadašnjih stvarnih potreba, a to su hitan odgovor na zdravstvenu krizu, jačanje zdravstvenih sustava i ublažavanje socioekonomskih posljedica pandemije. Dijelimo isti kontinent i samo zajedno možemo uspjeti.

Povjerenik za upravljanje kriznim situacijama Janez Lenarčič upozorio je: Suočavamo se s potencijalno najvećom humanitarnom krizom zadnjih desetljeća. Posljedice pandemije koronavirusa za najugroženije zemlje, migrante i najugroženije skupine ljudi vjerojatno će biti veoma teške. To se posebno odnosi na izbjegličke kampove i kampove za interno raseljene osobe, koje žive u skučenim i često nehigijenskim uvjetima. Stoga moramo odlučno odgovoriti na tu javnozdravstvenu krizu, omogućiti humanitarnim akterima da i dalje pružaju pomoć i spašavaju živote te poduprijeti promet i logistiku za ključne humanitarne operacije.

Paket mjera u okviru inicijative Tim Europa („Team Europe”)

Unijin odgovor temelji se na pristupu

, čiji je cilj spasiti živote pružanjem brze i ciljane potpore našim partnerima za borbu protiv pandemije. Kombiniraju se sredstva Unije, njezinih država članica i financijskih institucija, osobito Europske investicijske banke i Europske banke za obnovu i razvoj kako bi se poduprlo partnerske zemlje i kad je riječ o kratkoročnim potrebama i kad je riječ o dugoročnim strukturnim učincima na društva i gospodarstvo. Prvi paketi mjera inicijative Tim Europa već se provode u neposrednom susjedstvu: u zemljama zapadnog Balkana, istočnog i južnog susjedstva.

Kao globalni akter i bitan sudionik u međunarodnom sustavu pomoći Unija će promicati koordinirani multilateralni odgovor, u partnerstvu s Ujedinjenim narodima, međunarodnim financijskim institucijama te skupinama G7 i G20.
Europska unija nastavit će prilagođavati svoj odgovor razvoju situacije te će se usredotočiti na najpogođenije zemlje kojima je potrebna zdravstvena potpora, kao što su zemlje u Africi, u susjedstvu, na zapadnom Balkanu, na Bliskom istoku, u Sjevernoj Africi, u dijelovima Azije i na Pacifiku, u Latinskoj Americi i na Karibima. EU-ov odgovor bit će usmjeren na najugroženije skupine, među kojima su migranti, izbjeglice, interno raseljene osobe i zajednice koje su ih primile. Usto će uključivati strateške ciljeve utvrđene u europskom zelenom planu i u Digitalnoj agendi.

Od ukupnog paketa od 15,6 milijardi eura 3,25 milijardi eura namijenjeno je Africi, od čega 1,19 milijardi eura zemljama iz sjevernoafričkog susjedstva.

Unija će osigurati potporu u iznosu od ukupno 3,07 milijardi eura za cijelo susjedstvo – 2,1 milijardu eura za partnerske zemlje iz južnog susjedstva, 962 milijuna eura za partnerske zemlje iz istočnog susjedstva i 800 milijuna eura za zapadni Balkan i Tursku.
Ukupni paket uključuje i 1,42 milijarde eura u obliku jamstava za Afriku i susjedstvo iz Europskog fonda za održivi razvoj (EFOR).

Azijske i pacifičke zemlje dobit će potporu od 1,22 milijarde eura, 291 milijun eura namijenjen je regiji afričkih, karipskih i pacifičkih zemalja, 918 milijuna eura partnerskim zemljama u Latinskoj Americi i Karibima, a 111 milijuna eura prekomorskim zemljama i područjima.

Praktična realizacija Unijina globalnog paketa

Predviđena su 502 milijuna eura za hitne mjere koje će, među ostalim, biti usmjerene na sljedeće:

 • pružanje hitne potpore planovima odgovora Svjetske zdravstvene organizacije i Ujedinjenih naroda, te odaziv na apel Crvenog križa i Crvenog polumjeseca radi jačanja pripravnosti i odgovora na hitne situacije u zemljama sa slabijim zdravstvenim sustavima i zemljama koje se suočavaju s humanitarnim krizama
 • pružanje hitne humanitarne pomoći u pogođenim zemljama, posebno u pogledu zdravlja, vode, sanitarnih uvjeta i higijene te logistike
 • potpora povećanju proizvodnje osobne zaštitne opreme i medicinskih proizvoda u Europi kako bi se zadovoljile hitne potrebe u Europi i u partnerskim zemljama
 • organiziranje slanja pomoći u naravi pogođenim zemljama putem Mehanizma Unije za civilnu zaštitu
 • pružanje jamstava i rezervi likvidnosti lokalnim bankama putem međunarodnih financijskih institucija i europskih institucija za financiranje razvoja, uz potporu Europskog fonda za održivi razvoj
 • potpora globalnim mjerama za suzbijanje izvoznih ograničenja i osiguravanje cjelovitosti lanaca opskrbe, osobito za osnovne medicinske potrepštine i farmaceutske proizvode
 • uključivanje zemalja zapadnog Balkana u inicijative EU-a, primjerice Sporazum o zajedničkoj javnoj nabavi medicinske opreme i europski sustav brzog uzbunjivanja za zarazne bolesti. Fond solidarnosti EU-a bit će dostupan i zemljama koje su u fazi pregovara o pristupanju Uniji.

Predviđeno je 2,8 milijardi eura za potporu istraživačkim kapacitetima, zdravstvenim i vodoopskrbnim sustavima. Među ostalim, Unija:

 • pruža potporu partnerskim zemljama u izgradnji otpornih, fleksibilnih zdravstvenih sustava i sustava socijalne zaštite
 • pruža potporu komunikaciji i informiranju o osnovnim zaštitnim mjerama i savjetima o higijeni radi sprečavanja širenja pandemije
 • omogućava da se dio sredstava EU-a iz globalnih zdravstvenih inicijativa, kao što su Globalni fond za borbu protiv AIDS-a, tuberkuloze i malarije, Globalni savez za cjepiva i imunizaciju (GAVI) i Globalni instrument za financiranje, iskoristi u svrhu borbe protiv koronavirusa, a da se ključni zdravstveni programi pritom nastave provoditi
 • pruža potporu daljnjem istraživanju u području dijagnostike, terapije i prevencije te, nakon što postane dostupno cjepivo, brzom odobravanju i subvencioniranju cjepiva te slanju cjepiva u ugrožene zemlje
 • pruža potporu osposobljavanju stručnjaka, epidemiološkom nadzoru te jačanju regionalnih zdravstvenih organizacija u Africi, Latinskoj Americi i Karibima te u Aziji i na Pacifiku
 • poziva zemlje kandidatkinje na zapadnom Balkanu na sudjelovanje u Odboru EU-a za zdravstvenu sigurnost te razmatra najbolje načine za njihovo povezivanje s mjerama tog odbora
 • podupire jednak pristup zdravstvenom sustavu za migrante, izbjeglice i zajednice domaćine.

Predviđeno je 12,28 milijardi eura za ublažavanje socioekonomskih posljedica. Među ostalim, Unija:

 • partnerskim zemljama pruža izravnu proračunsku potporu i koncesijsko financiranje kako bi mogle donijeti reforme za socioekonomski razvoj i smanjenje siromaštva te mjere za zaštitu radnika tijekom krize
 • mobilizira makrofinancijsku pomoć za zapadni Balkan i susjedne zemlje, u suradnji s Međunarodnim monetarnim fondom (MMF)
 • podupire privatni sektor, posebno mala i srednja poduzeća (MSP-ove) i samozaposlene osobe, pružanjem jamstava, likvidnosti i tehničke pomoći te dodatnim preusmjeravanjem jamstava iz Europskog fonda za održivi razvoj prema kratkoročnoj podjeli rizika za zajmove
 • javnom sektoru omogućuje dobivanje zajmova Europske investicijske banke, posebno za zdravstvenu opremu i zalihe
 • surađuje s međunarodnim organizacijama i europskim poduzećima na izgradnji čvrstih i otpornih lanaca vrijednosti u strateškim sektorima i zaštiti prava radnika te osiguravanju društveno odgovornog poslovanja
 • promiče oblike otpisa duga koje razmatra MMF u zemljama koje su pogođene krizom.

Dodatne informacije možete pročitati ovdje.

Pojedinosti

Datum objave
8. travnja 2020.
Autor
Predstavništvo u Hrvatskoj