Glavni sadržaj
Logotip Europske komisije
Predstavništvo Europske komisije u Hrvatskoj
Novinski članak11. kolovoza 2020.Predstavništvo u Hrvatskoj

Koronavirus: EU finanicra 23 nova istraživačka projekta s 128 milijuna eura

U okviru reakcije na pandemiju koronavirusa Europska komisija pružit će potporu za 23 nova istraživačka projekta u iznosu od 128 milijuna eura. Financijska sredstva, dodijeljena iz EU-ova programa za istraživanje i inovacije Obzor 2020., dio su...

Koronavirus: EU finanicra 23 nova istraživačka projekta s 128 milijuna eura

U 23 odabrana projekta sudjeluje 347 znanstvenih timova iz 40 zemalja, uključujući 34 sudionika iz 16 zemalja izvan EU-a. Financijska sredstva omogućit će znanstvenicima da pomognu u obuzdavanju pandemije i njezinih posljedica jačanjem sposobnosti industrije da proizvede i upotrijebi već dostupna rješenja, razvijanjem medicinskih tehnologija i digitalnih alata, boljim uvidom u bihevioralne i socioekonomske učinke pandemije i proučavanjem velikih grupa pacijenata (kohortne studije) širom Europe. Te istraživačke aktivnosti nadopunjuju dosadašnja nastojanja u cilju razvoja dijagnostičkih metoda, terapija i cjepiva.

Mariya Gabriel, povjerenica za inovacije, istraživanje, kulturu, obrazovanje i mlade, izjavila je: Hitna sredstva iz programa Obzor 2020. omogućit će da znanstvenici brzo razviju rješenja u suradnji s pacijentima, zdravstvenim djelatnicima, bolnicama, lokalnim zajednicama i poduzećima. Rezultati će nam pomoći da se bolje nosimo s pandemijom koronavirusa i postignemo veću stopu preživljavanja. Ohrabruje što se znanstvena zajednica pokrenula tako brzo i u velikom broju.

Thierry Breton, povjerenik za unutarnje tržište, dodao je: Odaziv na ovaj poziv bio je izvanredan; pojavilo se mnoštvo novih ideja za suzbijanje koronavirusa, uključujući i nova digitalna rješenja za zaštitu zdravlja. Digitalna rješenja i digitalne tehnologije pomogli su nam da ostanemo povezani i komuniciramo tijekom razdoblja ograničenja kretanja. One će i dugoročno ostati jedan od bitnih alata u reakciji na pandemiju i doprinijeti stabilnosti svih sustava društva.

Komisija trenutno pregovara o ugovorima za dodjelu bespovratnih sredstava s odabranim korisnicima. Novi će projekti obuhvaćati:

  • Prenamjenu kapaciteta u cilju brze proizvodnje vitalne medicinske opreme i potrepština koji su potrebni za testiranje, terapiju i prevenciju – na primjer postupcima injekcijskog prešanja i aditivne proizvodnje (3D tisak), adaptivnim metodama proizvodnje uz adaptivne opskrbne lance te prenamjenom proizvodnje u uslužnu mrežu s brzim vremenom reakcije.
  • Razvoj medicinskih tehnologija i digitalnih alata radi poboljšavanja otkrivanja i nadzora zaraze te njege pacijenata – primjerice razvojem novih uređaja za bržu, jeftiniju i lakšu dijagnostiku (uključujući dijagnostiku na daljinu), te novih tehnologija za zaštitu medicinskog osoblja.
  • Analizu bihevioralnih i socioekonomskih učinaka mjera vlade i javnozdravstvenih sustava, primjerice na mentalno zdravlje, uključujući rodne aspekte rizika i socioekonomske probleme, u cilju razvijanja uključivih smjernica za tvorce politika i javnozdravstvena tijela te poboljšavanja pripremljenosti za buduće slične situacije.
  • Proučavanje velikih grupa pacijenata (kohortne studije) povezivanjem postojećih kohorti u EU-u i šire kako bi se dobio bolji uvid u izloženost određenim rizičnim faktorima i bolje razumjeli mehanizmi koji utječu na manifestaciju bolesti, sve u cilju poboljšavanja reakcije na virus i na buduće prijetnje za javno zdravlje.
  • Poboljšavanje suradnje u vezi postojećih kohorti u EU-u i u svijetu umrežavanjem znanstvenih institucija koje prikupljaju podatke o njezi pacijenata kako bi se omogućile studije karakteristika pacijenata, rizičnih faktora, sigurnosti i djelotvornosti terapija i potencijalnih strategija za borbu protiv koronavirusa.

Kontekst

Ovo je drugi hitni poziv na iskaz interesa; pokrenula ga je Europska komisija 19. svibnja 2020. s rokom od nešto manje od četiri tjedna za pripremu zajedničkih istraživačkih projekata. Znanstvena zajednica aktivirala se vrlo brzo. Projekti su prošli kroz ubrzani postupak evaluacije za koji su bili zaduženi neovisni stručnjaci, što je omogućilo da Komisija odabere niz izvanredno kvalitetnih projekata s potencijalno velikim učinkom. Iako financiranje ovisi o konačnoj odluci Komisije i potpisivanju sporazuma o dodjeli bespovratnih sredstava u okviru Obzora 2020., znanstvenici mogu već započeti s radom.

Mnogi od 23 odabrana projekta imaju međunarodnu dimenziju izvan EU-a i pridruženih zemalja; u projektima sudjeluju 34 organizacije iz 16 zemalja izvan EU-a uključujući zemlje povezane s programom Obzor 2020. (Bosna i Hercegovina, Izrael, Norveška, Srbija, Švicarska i Turska) te treće zemlje (Argentina, Australija, Brazil, Kolumbija, Kongo, Gabon, Indija, Koreja, Južna Afrika i SAD).

Novim posebnim pozivom u okviru programa Obzor 2020. nadopunjuju se ranije mjere za potporu 18 projekata sredstvima u iznosu 48,2 milijuna eura za razvoj dijagnostike, metoda liječenja, cjepiva i pripravnosti za epidemije te 117 milijuna eura dodijeljenih za 8 projekata u području dijagnostike i liječenja u sklopu inicijative za inovativne lijekove, kao i mjere za potporu inovativnim idejama u sklopu Europskog vijeća za inovacije. Njime se provodi 3. mjera akcijskog plana „ERA protiv koronavirusa”, radnog dokumenta koji je rezultat dijaloga Europske komisije i nacionalnih institucija.

Više informacija

Informativni članak – 23 nova istraživačka projekta protiv koronavirusa
Drugi posebni zahtjev za iskaz interesa u okviru Obzora 2020.
Internetske stranice o istraživanjima i inovacijama u EU-u u borbi protiv koronavirusa
Komisijin odgovor na pandemiju koronavirusa
Internetska stranica o globalnom odgovoru na koronavirus

Pojedinosti

Datum objave
11. kolovoza 2020.
Autor
Predstavništvo u Hrvatskoj