Glavni sadržaj
Predstavništvo Europske komisije u Hrvatskoj
Novinski članak27. veljače 2017.Predstavništvo u HrvatskojPredviđeno vrijeme čitanja: 2 min

Konkurentnost Hrvatske u Europskoj uniji

Europska komisija je danas objavila treće izdanje regionalnog indeksa konkurentnosti za 263 regije EU-a. Riječ je o korisnoj studiji za regije jer im se njome približavaju mogućnosti povećanja gospodarske uspješnosti. Regionalna konkurentnost...

EU i građani - Eurobarometar

Novina je u izdanju za 2016. interaktivni internetski alat kojim se omogućuje detaljnija analiza i usporedba svake regije s regijama koje imaju sličan BDP ili sa svim regijama EU-a. Korisnici sada lakše mogu vidjeti rezultate svoje regije u području inovacija, upravljanja, prometa, digitalne infrastrukture, zdravlja i ljudskoga kapitala. Alat je osmišljen i kao pomoć regijama pri određivanju prednosti, nedostataka i ulagačkih prioriteta pri oblikovanju razvojnih strategija.

Općenito, rezultati za 2016. odgovaraju onima za 2013. Ponovno je vidljiv policentrični model u kojem su jaka područja glavnih gradova i metropola glavni pokretači konkurentnosti. U većini regija sjeverozapadne Europe primjećuju se učinci prelijevanja, dok su oni znatno manje izraženi u istočnim i južnim regijama EU-a. U mnogim se slučajevima uočavaju visoke razine odstupanja unutar zemlje prouzročene nedvojbeno boljim rezultatima regije glavnoga grada u usporedbi s ostalim regijama u zemlji.U usporedbi s dva prethodna izdanja, objavljena 2010. i 2013., Malta i nekoliko regija u Francuskoj, Njemačkoj, Švedskoj, Portugalu i Ujedinjenoj Kraljevini poboljšali su svoje rezultate, dok su se rezultati pogoršali u Cipru i regijama u Grčkoj, Irskoj, a odnedavno i u Nizozemskoj. U istočnim regijama EU-a razina konkurentnosti uglavnom je ostala stabilna.
Regionalnim se indeksom konkurentnosti (RCI), koji je uveden 2010. te se objavljuje svake tri godine, regijama omogućuje da prate i ocjenjuju svoj razvoj tijekom vremena i u usporedbi s drugim regijama. Riječ je o prvoj mjeri kojom se konkurentnosti regija u EU-u daje europska perspektiva. Indeks je usklađen s pristupom globalnog indeksa konkurentnosti Svjetskog gospodarskog foruma (GCI-WEF). RCI se temelji na statističkim regijama (regijama NUTS 2 prema Nomenklaturi prostornih jedinica za statistiku) pri čemu se kombiniraju regije NUTS 2 koje su dio istog funkcionalnog urbanog područja. Time se osigurava da RCI u potpunosti obuhvaća vještine dostupne na lokalnom tržištu rada. RCI se sastoji od 11 stupova koji opisuju različite vidove konkurentnosti. Tim se stupovima u okviru indeksa također procjenjuju prednosti i slabosti regije. Oni se razvrstavaju u tri skupine: osnovnu, učinkovitost i inovacije. Osnovna skupina uključuje pet stupova: (1) institucije, (2) makroekonomsku stabilnost, (3) infrastrukturu, (4) zdravlje i (5) osnovno obrazovanje. Oni su ključni osnovni pokretači svih tipova gospodarstava.

Usporedno s razvojem regionalnoga gospodarstva te povećanjem njegove konkurentnosti, postaju važni čimbenici povezani s kvalificiranijom radnom snagom i učinkovitijim tržištem rada, koji pripadaju skupini učinkovitosti. Ona uključuje tri stupa: (6) visoko obrazovanje, osposobljavanje i cjeloživotno učenje, (7) učinkovitost tržišta rada i (8) veličinu tržišta. U najnaprednijoj fazi razvoja regionalnoga gospodarstva pokretači poboljšanja dio su skupine inovacija koja se sastoji od tri stupa: (9) tehnološke spremnosti, (10) sofisticiranosti poslovanja i (11) inovacija.

Pojedinosti

Datum objave
27. veljače 2017.
Autor
Predstavništvo u Hrvatskoj