Glavni sadržaj
Predstavništvo Europske komisije u Hrvatskoj
Novinski članak13. srpnja 2016.Predstavništvo u HrvatskojPredviđeno vrijeme čitanja: 2 min

Komisija želi završiti reformu politike azila u EU-u

Europska komisija danas predstavlja prijedloge za dovršetak reforme zajedničkog europskog sustava azila s ciljem uvođenja učinkovite, pravedne i humane politike azila podjednako prilagođene vremenima mira i situacijama velikog migratornog pritiska...

20160406_asylum.jpg

Zakonodavni prijedlozi koji su danas izneseni nastavljaju se na prvi paket prijedloga koji je Komisija donijela 4. svibnja radi reforme zajedničkog europskog sustava azila, kako je navedeno u Europskom migracijskom programu i Komunikaciji Komisije od 6. travnja. Ti su prijedlozi usmjereni na stvaranje čvrstog, koherentnog i cjelovitog zajedničkog europskog sustava azila utemeljenog na zajedničkim usklađenim pravilima uz potpuno poštovanje standarda međunarodne zaštite u skladu sa Ženevskom konvencijom te instrumenata temeljnih prava.

Pravedan i učinkovit zajednički postupak EU-a

Komisija predlaže da se Direktiva o postupcima azila zamijeni uredbom kojom bi se uspostavio potpuno usklađeni zajednički postupak EU-a za pružanje međunarodne zaštite kako bi se smanjile razlike u stopama priznavanja među državama članicama, spriječila sekundarna kretanja te osigurala zajednička učinkovita postupovna jamstva za tražitelje azila.

Usklađeni standardi zaštite i prava

Tražiteljima azila mora se osigurati isti oblik zaštite neovisno o tome u kojoj su državi članici podnijeli zahtjev sve dok je to potrebno. Kako bi se uskladili standardi zaštite u EU-u i zaustavila sekundarna kretanja i podnošenje višestrukih zahtjeva za azil („kupovanje azila”), Komisija predlaže da sepostojeća Direktiva o kvalifikacijama zamijeni novom uredbom.

Dostojanstveni i usklađeni uvjeti prihvata u cijelom EU-u

Komisija predlaže reformu Direktive o uvjetima prihvata kojom će se osigurati usklađeni i dostojanstveni uvjeti prihvata za tražitelje azila u cijeloj Uniji, što će pridonijeti sprečavanju sekundarnih kretanja.

Dodatne informacije:

Dovršetak reforme europskog sustava azila: prema učinkovitoj, pravednoj i humanoj politici azila - cjelovito priopćenje za tisak

Pitanja i odgovori – Reforma zajedničkog europskog sustava azilaINFORMATIVNI ČLANAK – Postupci azila: reforma zajedničkog europskog sustava azilaINFORMATIVNI ČLANAK – Kvalifikacija: Reforma zajedničkog europskog sustava azilaINFORMATIVNI ČLANAK – Uvjeti prihvata: reforma zajedničkog europskog sustava azilaINFORMATIVNI ČLANAK – Zajednički europski sustav azilaPriopćenje za tisak – Zakonita migracija: Komisija predlaže dugoročno udruživanje napora EU-a u području preseljenja

Najčešća pitanja – Uspostavljanje okvira EU-a za preseljenjePrijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi zajedničkog postupka u Uniji i stavljanju izvan snage Direktive 2013/13/EUPrijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o standardima za kvalifikaciju državljana trećih zemalja ili osoba bez državljanstva za ostvarivanje međunarodne zaštite, za jedinstveni status izbjeglica ili osoba koje ispunjavaju uvjete za supsidijarnu zaštitu te sadržaj odobrene zaštite i o izmjeni Direktive Vijeća 2003/109/EZ od 25. studenoga 2003. o statusu državljana trećih zemalja s dugotrajnim boravištemPrijedlog Direktive Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju normi za primanje podnositelja zahtjeva za međunarodnu zaštitu (preinačena)Priopćenje za tisak: Prema održivom i pravednom zajedničkom europskom sustavu azila

Pitanja i odgovori: Reforma zajedničkog europskog sustava azila (4. svibnja)INFORMATIVNI ČLANAK: Reforma Dublinskog sustavaKomunikacija: Prema reformi zajedničkog europskog sustava azila i proširivanju zakonitih mogućnosti za dolazak u EuropuEuropski migracijski program

Pojedinosti

Datum objave
13. srpnja 2016.
Autor
Predstavništvo u Hrvatskoj