Glavni sadržaj
Predstavništvo Europske komisije u Hrvatskoj
Novinski članak15. veljače 2018.Predstavništvo u HrvatskojPredviđeno vrijeme čitanja: 5 min

Komisija zahtijeva punu usklađenost s pravilima EU o zaštiti potrošača tvrtki društvenih medija

Društvene mreže moraju učiniti više da ispune zahtjeve za poštovanje propisa EU-a o zaštiti potrošača koje su prošlog ožujka postavili Europska komisija i tijela za zaštitu potrošača u državama članicama.

20151217_teenager-social-media.jpg

Danas je objavljeno kojim se to izmjenama uvjeta korištenja Facebook, Twitter i Google+ usklađuju s propisima EU-a o zaštiti potrošača.

Te će izmjene donijeti koristi za više od četvrtine milijarde potrošača u EU-u koji se služe društvenim medijima: od potrošača se neće tražiti da se odreknu obveznih prava koje imaju potrošači u EU-u, poput prava na odustajanje od kupnje na internetu, pritužbe će moći podnijeti u Europi umjesto u Kaliforniji, a platforme će na sebe preuzeti velik dio odgovornosti prema potrošačima u EU-u, u sličnoj mjeri kao i klasični pružatelji usluga. Ipak, navedenim se izmjenama tek djelomično ispunjavaju zahtjevi na temelju prava EU-a o zaštiti potrošača.

Povjerenica Komisije za pravosuđe, zaštitu potrošača i ravnopravnost spolova Vĕra Jourová izjavila je: Društvene mreže upotrebljavaju se kao platforme za oglašavanje i komercijalne platforme pa stoga moraju u potpunosti poštovati propise o zaštiti potrošača. Drago mi je da nacionalna tijela uspješno provode propise EU-a o zaštiti potrošača jer su pojedine platforme sada sigurnije za potrošače. Međutim, taj bi proces ipak morao biti brži i, zapravo, već dovršen. To je potvrda da trebamo „Nove pogodnosti za potrošače”: propisi EU-a o zaštiti potrošača moraju se poštovati, a društvene mreže koje to ne čine treba kazniti.

No, dok posljednjim prijedlozima Google naizgled ispunjava zahtjeve tijela za zaštitu potrošača, Facebook i osobito Twitter tek su djelomično riješili važna pitanja koja se odnose na njihovu odgovornost i način informiranja korisnika o mogućnosti uklanjanja sadržaja ili raskida ugovora.

Kad je riječ o postupku obavješćivanja i djelovanja u okviru kojeg tijela za zaštitu potrošača prijavljuju nezakoniti sadržaj i zahtijevaju njegovo uklanjanje, izmjene koje su provele pojedine društvene mreže nisu dovoljne. Google+ uspostavio je odgovarajući protokol s rokovima za ispunjenje zahtjeva, no Facebook i Twitter osigurali su samo adresu e-pošte koju nacionalna tijela mogu upotrebljavati za prijavu povreda, ali se nisu obvezali da će takve zahtjeve riješiti u određenom roku.

Nakon brojnih pritužbi potrošača na prijevare kojima su izloženi pri korištenju društvenim mrežama te na određene uvjete korištenja kojima podliježu, a u kojima se ne poštuje pravo EU-a o zaštiti potrošača, u studenome 2016. pokrenute su provedbene mjere.

Operateri društvenih mreža u međuvremenu su pristali izmijeniti sljedeće:

  • uvjete korištenja kojima se ograničava ili u potpunosti isključuje odgovornost društvenih mreža u vezi s pružanjem usluge
  • uvjete kojima se od potrošača traži da se odreknu obveznih prava koje imaju potrošači u EU-u, poput prava na odustajanje od kupnje na internetu
  • uvjete prema kojima se potrošači nemaju pravo obratiti sudu u svojoj državi članici boravišta te prema kojima se primjenjuje kalifornijsko zakonodavstvo
  • uvjet prema kojem platforma nije dužna prepoznati oglašavanje i sponzorirani sadržaj.

Predmetne društvene mreže obvezale su se izmijeniti uvjete na svim jezičnim verzijama u prvom tromjesečju 2018.

Sljedeći koraci

Kao što je već navedeno u Komunikaciji o suzbijanju nezakonitog sadržaja na internetu objavljenoj u rujnu 2017., Komisija očekuje da internetske platforme brzo i proaktivno otkriju i uklone nezakoniti sadržaj na internetu te da spriječe njegovu ponovnu pojavu. Komisija trenutačno radi na daljnjim mjerama na temelju Komunikacije.

Nacionalna tijela za zaštitu potrošača i Komisija pratit će provedbu obećanih izmjena i aktivno se služiti postupkom obavješćivanja i djelovanja kojeg osiguravaju same društvene mreže. Usredotočit će se na nezakoniti komercijalni sadržaj povezan s neželjenim pretplatama i drugim prijevarama. Bude li to potrebno, tijela mogu poduzeti i provedbene mjere.

Komisija će u travnju predstaviti „Nove pogodnosti za potrošače”. Tom će se reformom predložiti modernizacija postojećeg prava o zaštiti potrošača i osigurati njegova pravilna provedba.

Kontekst

Tijela EU-a za zaštitu potrošača i Europska komisija sastali su se 16. ožujka 2017. s predstavnicima društvenih mreža radi rasprave o predloženim rješenjima. Nakon sastanka te su društvene mreže djelomično izmijenile uvjete korištenja. Međutim, Komisija i tijela za zaštitu potrošača smatraju da su hitno potrebne dodatne izmjene (vidjeti priopćenje za tisak).

Tijela za suradnju u području zaštite potrošača, pod vodstvom francuske Glavne uprave za politiku tržišnog natjecanja, potrošačka pitanja i sprječavanje prijevara, u studenome 2016. uputila su zajedničko stajalište Facebooku, Twitteru i Googleu+ u kojem od njih traže da poboljšaju niz ugovornih uvjeta i uspostave sustav za suzbijanje prijavljenog nezakonitog komercijalnog sadržaja [1].

Uredbom EU-a o suradnji u zaštiti potrošača nacionalna tijela za zaštitu potrošača povezana su u paneuropsku mrežu za provedbu zaštite potrošača. Zahvaljujući tom okviru nacionalno tijelo u jednoj državi članici EU-a može stupiti u kontakt s ekvivalentnim tijelom u drugoj državi članici i zatražiti od njega posredovanje u slučaju prekogranične povrede propisa EU-a o zaštiti potrošača. Suradnja je zajednički element brojnih propisa o zaštiti potrošača, kao što su Direktiva o nepoštenoj poslovnoj praksi, Direktiva o elektroničkoj trgovini, Direktiva o pravima potrošača i Direktiva o nepoštenim uvjetima u potrošačkim ugovorima.

U okviru suradnje u području zaštite potrošača tijela redovito razmatraju pitanja od zajedničkog interesa za zaštitu potrošača na jedinstvenom tržištu te koordiniraju nadzor tržišta i eventualno pokretanje provedbenih mjera. Komisija olakšava razmjenu informacija među tijelima i njihovo međusobno usklađivanje.

Internetske platforme moraju preuzeti veću odgovornost za upravljanje sadržajem. Komunikacijom se pružaju zajednički alati za brzo i proaktivno otkrivanje i uklanjanje nezakonitog sadržaja na internetu te za sprječavanje njegove ponovne pojave.

[1] Napominjemo da se ocjenama u okviru te mjere ne dovode u pitanje buduće ocjene sukladnosti ugovornih uvjeta u okviru sudskih postupaka ili koje provedu tijela iz mreže za suradnju u području zaštite potrošača.

Pojedinosti

Datum objave
15. veljače 2018.
Autor
Predstavništvo u Hrvatskoj