Glavni sadržaj
Predstavništvo Europske komisije u Hrvatskoj
Novinski članak13. listopada 2015.Predstavništvo u Hrvatskoj

Komisija ulaže 16 milijardi eura u istraživanje i inovacije tijekom sljedeće dvije godine

Europska komisija potaknut će konkurentnost ulaganjem financijskih sredstava u iznosu od gotovo 16 milijardi EUR u istraživanje i inovacije u sljedeće dvije godine u okviru programa Obzor 2020., sustava financiranja EU-a za istraživanje i inovacije....

20150410_social-innovation-competition.jpg

Europska komisija uložit će gotovo 16 milijardi EUR u istraživanje i inovacije u sljedeće dvije godine u okviru programa Obzor 2020., sustava financiranja EU-a za istraživanje i inovacije, nakon što je danas donesen novi radni program za 2016. - 2017.

Nove mogućnosti financiranja koje pruža radni program usklađene su s političkim prioritetima Komisije kojoj je na čelu Jean-Claude Juncker. Njima će se znatno pridonijeti paketu za zapošljavanje, rast i ulaganja, jedinstvenom digitalnom tržištu


, energetskoj uniji i klimatskoj politici


, unutarnjem tržištu s jačom industrijom


, a Europa će zahvaljujući njima postati jači globalni čimbenik.

Carlos Moedas, povjerenik za istraživanja, znanost i inovacije, izjavio je: Istraživanje i inovacije pokretači su europskog napretka i ključni su u rješavanju najvažnijih suvremenih izazova kao što su imigracija, klimatske promjene, čista energija i zdrava društva. Tijekom sljedeće dvije godine sredstvima u iznosu od 16 milijardi EUR iz programa Obzor 2020. podupirat će se najvažnija europska znanstvena istraživanja čime će se utjecati na živote građana.

U skladu sa strateškim prioritetimapovjerenika Moedasa program Obzor 2020. bit će otvoren za inovacije i za znanost te otvoren prema svijetu. U okviru novog radnog programa za 2016. – 2017. nude se mogućnosti financiranja putem niza poziva za podnošenje prijedloga, postupaka javne nabave i ostalih aktivnosti poput nagrada Horizon, čime se zajedno obuhvaća gotovo 600 tema. Struktura radnog programa odražava cjelokupnu fleksibilnost programa Obzor 2020. u kojem je pozornost usmjerena prema dugoročnim prioritetima EU-a i najvažnijim društvenim izazovima, a istovremeno se omogućuje brzo rješavanje nadolazećih problema poput izbijanja bolesti.

Programom će se podržati niz međusektorskih inicijativa: osuvremenjivanje europske proizvodne industrije (1 milijarda EUR); tehnologije i standardi za automatsku vožnju (više od 100 milijuna EUR); internet stvari (139 milijuna EUR) za rješavanje digitalizacije industrija EU-a; industrija 2020. u kružnom gospodarstvu (670 milijuna EUR) za razvoj snažne i održive ekonomije te pametni i održivi gradovi (232 milijuna EUR) za bolje uključivanje ekoloških, prometnih, energetskih i digitalnih mreža u urbanim okruženjima EU-a.

Osim toga, sredstva u iznosu od barem 8 milijuna EUR bit će dostupna za istraživanje o sigurnosti vanjskih granica EU-a kako bi se pomoglo identificirati i spriječiti trgovinu ljudima i krijumčarenje. Za nove tehnologije bit će dostupno 27 milijuna EUR kako bi se pomoglo u sprečavanju kaznenih djela i terorizma, a 15 milijuna EUR za istraživanje o izvorima i učincima migracijskih tokova u Europi. Novi radni program temeljit će se i na uspjesima u istraživanjima u području zdravstva, kao što su važna otkrića povezana s ebolom koja se već podupiru u okviru programa Obzor 2020. Uložit će se 5 milijuna EUR kako bi se odgovorilo na opasnu epidemiju organizma štetnog za masline Xylella fastidiosa.

Novi radni program ima za cilj i poboljšanje učinka sredstava programa Obzor 2020. Prvo, njime će se osigurati više novca za inovativna poduzeća zahvaljujući novim poticajnim mogućnostima koje podupire Europski fond za strateška ulaganja (EFSU), uz više od 740 milijuna EUR za potporu istraživačkim i inovacijskim aktivnostima u gotovo 2 000 malih i srednjih poduzeća (MSP). Učinit će se više i za poboljšanje sinergija s drugim programima financiranja EU-a, kako je naglasio predsjednik Juncker u svom govoru o stanju Unije, kao i za potporu istraživačima prilikom prijavljivanja izdavanjem jasnijih smjernica i kriterija učinka.

Kontekst

Program financiranja istraživanja i inovacija Europske unije Obzor 2020.pokrenut je 1. siječnja 2014. Tijekom sedmogodišnjeg razdoblja uložit će se gotovo 77 milijardi EUR u istraživačke i inovacijske projekte kojima će se poduprijeti gospodarska konkurentnost Europe te proširiti granice ljudskog znanja. Proračun EU-a za istraživanje uglavnom je usmjeren na poboljšanje svakodnevnog života u područjima kao što su zdravlje, okoliš, promet, hrana i energetika. Istraživačkim partnerstvima s farmaceutskom, svemirskom, automobilskom i elektroničkom industrijom potiču se i ulaganja privatnog sektora u budući rast i otvaranje radnih mjesta za koja su potrebne visoke kvalifikacije.

Više informacija:

MEMO/15/5832Program za sudionike programa Obzor 2020.Obzor 2020.: Profili država članica EU-a i predstavljeni projektiPojedinosti

Datum objave
13. listopada 2015.
Autor
Predstavništvo u Hrvatskoj