Glavni sadržaj
Predstavništvo Europske komisije u Hrvatskoj
Informativni članak6. travnja 2022.Predstavništvo u HrvatskojPredviđeno vrijeme čitanja: 4 min

Komisija predstavila novu strategiju za ljudske resurse u cilju privlačenja vrhunskih talenata iz svih država članica

U okviru strategije u današnjoj se Komunikaciji o ozelenjivanju utvrđuje kako će Komisija postati klimatski neutralna do 2030.

Komisija predstavila novu strategiju za ljudske resurse u cilju privlačenja vrhunskih talenata iz svih država članica

Komisija je danas donijela novu strategiju za ljudske resurse kako bi mogla djelovati na najvišoj razini u interesu svih Europljana nudeći moderna radna mjesta i uspješne karijere koji će privući vrhunske talente iz svih država članica. U okviru strategije u današnjoj se Komunikaciji o ozelenjivanju utvrđuje kako će Komisija postati klimatski neutralna do 2030. Time pruža dobar primjer djelovanja poslovnog sektora u području klime, u skladu s duhom prijedloga politika za ostvarenje europskog zelenog plana. Komisija će svoje emisije stakleničkih plinova do 2030. smanjiti za 60 % u odnosu na 2005., a preostale emisije nadoknaditi s pomoću uklanjanja ugljika.

U strategiji je naglasak stavljen na tri strateška prioriteta:

1. Privlačno radno mjesto

Komisija će nastojati postati privlačniji poslodavac kako bi zaposlila i zadržala najveće talente iz svih država članica te odražavala raznolikost europskog društva kojemu služi. Ova strategija pojačat će napore u cilju stvaranja uključivog, održivog i fleksibilnog radnog okruženja i radnih uvjeta pogodnih za obiteljski život te privlačnih izgleda za profesionalni razvoj za sve. Novim mjerama nastavit ćemo aktivno promicati radno okruženje u kojem nema diskriminacije, koje je uključivo, ravnomjerno rodno zastupljeno i pristupačno osobama s invaliditetom.

Osim toga, Komunikacija o ozelenjivanju Komisije uskladit će način na koji radimo i političke prioritete za koje radimo, s pomoću posebnih mjera koje će se odmah početi provoditi:

  • dodatno smanjenje emisija iz zgrada Komisije u Bruxellesu i na drugim lokacijama,
  • pametnija i zelenija politika za poslovna putovanja, koja neće ugroziti potrebu da Komisija ostane prisutna u državama članicama i održava komunikaciju s građanima,
  • poticanje zaposlenika na veće korištenje održivog prijevoza i zamjena službenog konvencionalnog voznog parka električnim automobilima.

2. Brži i prilagodljiviji odabir i zapošljavanje

Komisija će u suradnji s Europskim uredom za odabir osoblja uvesti moderne, brže i fleksibilnije postupke odabira i zapošljavanja vanjskih i internih kandidata. Cilj je odabrati najdarovitije i najprikladnije osobe, osigurati jednake uvjete za kandidate iz različitih sredina te zadržati interne talente.

Komisija će surađivati i s podzastupljenim državama članicama kako bi osigurala veću zemljopisnu ravnotežu osoblja.

3. Fleksibilan i uspješan poslovni put za sve zaposlenike

Novom strategijom za ljudske resurse povećat će se profesionalne mogućnosti osoblja poticanjem interne i vanjske mobilnosti na svim razinama i u svim mjestima zaposlenja. Reorganizirat će se i ojačati profesionalna orijentacija, mentorstvo, savjetovanje i interno traženje kandidata.

Sva tri prioriteta potporu će imati u četvrtom, međusektorskom prioritetu: racionalizaciji službi za ljudske resurse, pojednostavnjenjem, digitalizacijom i ubrzavanjem postupaka. Usluge će biti osmišljene tako da se vodi računa o krajnjem korisniku i bit će „pametne”, tj. njima će se nastojati pružiti brza potpora i rješenja. To će se omogućiti djelotvornim informatičkim alatima za ljudske resurse koji će ispunjavati očekivanja osoblja i poslovne zahtjeve.

Izjave članova kolegija

Predsjednica Komisije Ursula von der Leyen izjavila je: Otkako sam preuzela dužnost predsjednice Komisije svjedočim nevjerojatnoj predanosti i vještinama žena i muškaraca koji rade u ovoj administraciji. Zahvaljujući našim zaposlenicima Komisija je ostvarila političke prioritete koje sam iznijela na početku svojeg mandata te je uspješno upravljala Unijom za vrijeme pandemije bolesti COVID-19. A sada naši zaposlenici intenzivno rade na koordinaciji solidarnosti Unije s Ukrajinom, koja je suočena s ruskom invazijom, te na jačanju Unijine otpornosti. Nova strategija za ljudske resurse pridonijet će prilagodbi njihova radnog okruženja na temelju iskustava stečenih u pandemiji i dodatnog poticanja našeg ambicioznog cilja da postanemo klimatski neutralna administracija.

Povjerenik za proračun i administraciju Johannes Hahn dodao je: Ova strategija našoj organizaciji omogućuje da se pripremi za budućnost zadovoljavanjem trenutačnih i novih potreba, od digitalne transformacije do promjenjivih struktura radnih mjesta, geopolitičkih izazova i klimatske krize. Naše su ključne riječi: povjerenje, ljudi na prvom mjestu, fleksibilnost, digitalno i zeleno.

Kontekst

Razvoj nove Komisijine strategije za ljudske resurse dio je mandatnog pisma predsjednice von der Leyen povjereniku Hahnu. Strategija je razvijena nakon opsežnog postupka savjetovanja s osobljem i vodstvom Komisije te glavnim dionicima. Glavna uprava za ljudske resurse i sigurnost i druge uključene Komisijine službe sada će provoditi strategiju s pomoću niza mjera koje su navedene u njoj. Prve su takve mjere Komunikacija o ozelenjivanju i Odluka o radnom vremenu i hibridnom radu.

Više informacija

Pitanja i odgovori o strategiji za ljudske resurse i ozelenjivanju

Informativni članak – Nova strategija za ljudske resurse za Komisiju

Informativni članak – Ozelenjivanje Komisije

Ljudi na prvom mjestu – nova Komisijina strategija za ljudske resurse

Komunikacija o strategiji za ljudske resurse

Komunikacija o ozelenjivanju

Pojedinosti

Datum objave
6. travnja 2022.
Autor
Predstavništvo u Hrvatskoj