Glavni sadržaj
Predstavništvo Europske komisije u Hrvatskoj
Informativni članak11. listopada 2023.Predstavništvo u HrvatskojPredviđeno vrijeme čitanja: 5 min

Komisija predstavila instrumente za upravljanje demografskim promjenama u Uniji

Komunikacija sadrži brojne instrumente (uključujući regulatorne instrumente, okvire politika i financiranje) koji su državama članicama na raspolaganju u tu svrhu. 

Demografija

Komisija je danas donijela Komunikaciju u kojoj je predstavila niz instrumenata politike koji su državama članicama na raspolaganju za upravljanje demografskim promjenama i njihovim utjecajem na društvo i gospodarstvo Unije, uključujući njezinu globalnu konkurentnost. U Komunikaciji su navedeni brojni instrumenti (uključujući regulatorne instrumente, okvire politika i financiranje) koji su državama članicama na raspolaganju u tu svrhu. Ti se instrumenti mogu učinkovito kombinirati s nacionalnim i regionalnim politikama kako bi osnažili i pružili potporu svima da se lakše nose s izazovima demografskih promjena i iskoriste njihove prednosti.

 

Odlučno i usklađeno djelovanje Unije za upravljanje demografskim promjenama

 

Paket instrumenata o demografiji temelji se na iskustvima iz cijele Unije i sadržava sveobuhvatan pristup demografskim promjenama koji se temelji na četiri stupa:       

1. potpora roditeljima boljim usklađivanjem obiteljskih težnji i plaćenog rada, posebno osiguravanjem pristupa kvalitetnoj skrbi za djecu te dobre ravnoteže između poslovnog i privatnog života

2. podupiranje i osnaživanje mlađih generacija da napreduju, razvijaju vještine, imaju bolji pristup tržištu rada i cjenovno pristupačnom stanovanju

3. osnaživanje starijih generacija i održavanje njihove dobrobiti reformama u kombinaciji s odgovarajućim politikama tržišta rada i radnog mjesta

4. prema potrebi, rješavanje problema manjka radne snage upravljanjem zakonitim migracijama, kao dopuna iskorištavanju talenata iz Unije.

U paketu instrumenata priznata je potreba da treba uzeti u obzir teritorijalnu dimenziju demografskih promjena, posebno u regijama koje se suočavaju s pojavom smanjenja broja stanovnika i velikom vanjskom mobilnosti mladih radnika („odljev mozgova”).

 

Primjena paketa instrumenata o demografiji

Paket instrumenata o demografiji može pomoći u poticanju, usavršavanju i boljoj koordinaciji politika na razini Unije i država članica. Komisija poziva države članice da izrade i provode integrirane politike kako bi odgovorile na demografske promjene te uključe demografska pitanja u sva područja politike.

Politike država članica trebaju se temeljiti na lokalnim okolnostima jer se demografski izazovi razlikuju među državama članicama i regijama. Ravnopravnost spolova, nediskriminacija i međugeneracijska pravednost moraju biti u središtu političkih odluka. Digitalne tehnologije mogu potaknuti konkurentsku prednost Europe i pomoći u neutraliziranju utjecaja demografskih promjena. Oblikovatelji politika trebali bi poticati aktivno sudjelovanje građana u tim nastojanjima i uključiti sve aktere – socijalne partnere, organizacije civilnog društva i druge. 

Uz regulatorne instrumente i okvire politika, na razini Unije dostupan je i niz financijskih instrumenata za potporu državama članicama, kao što su Mehanizam za oporavak i otpornost i Europski socijalni fond plus (ESF+).

Osim toga, u cilju poboljšanja dostupnih instrumenata za suočavanje s demografskih izazovima, Komisija će:

•  unaprijediti bazu podataka i dokaza, osobito daljnjim razvojem Atlasa demografije, podupiranjem država članica u poboljšanju statistike o stanovništvu i stanovanju te podupiranjem relevantnih analitičkih aktivnosti i istraživanja

•  podupirati razvoj i/ili ažuriranje politika povezanih s demografijom na svim razinama, osobito upotrebom instrumenta za tehničku potporu te uključivanjem, prema potrebi, demografskih pitanja u relevantne prijedloge politika na razini Unije

• osigurati da nijedna regija u Uniji ne budu zapostavljena, osobito putem službenog pokretanja Platforme za iskorištavanje talenata 23. i 24. studenoga 2023. i daljnjih poziva u okviru mehanizma za poticanje razvoja talenata.

 

Zbog demografskih promjena mijenjaju se naša gospodarstva i društva

Prema danas objavljenom istraživanju Eurobarometra, sedam od deset Europljana slaže se da demografski trendovi ugrožavaju dugoročno gospodarsko blagostanje i konkurentnost Unije. Najhitnijim demografskim izazovima smatraju se starenje stanovništva (42 %) te smanjenje radno sposobnog stanovništva i manjak radne snage (40 %).

Ako se ne poduzme usklađeno i odlučno djelovanje, u predstojećim godinama stanovništvo Unije moglo bi se i dalje smanjivati i stariti, a to bi negativno utjecalo na gospodarstvo, društvo i dugoročnu konkurentnost Unije. Ako se takvi trendovi nastave, mogao bi se pogoršati manjak radne snage i povećati pritisak na javne proračune, a to bi ujedno snažno utjecalo na ulaganja i produktivnost.

Na neke države članice i regije to trenutačno utječe više nego na ostale: demografske promjene utječu i na socijalnu, teritorijalnu i međugeneracijsku koheziju naših demokratskih društava, što bi moglo pogoršati postojeće socioekonomske razlike na štetu svih.

 

Kontekst

U tijeku je velika demografska transformacija Europe. Demografske promjene snažno utječu na svakodnevni život i zbog toga su potrebna cjelovita i integrirana rješenja.

Zaključcima Europskog Vijeća iz lipnja 2023. Komisija je pozvana da predloži paket instrumenata za potporu državama članicama u suočavanju s demografskim izazovima i njihovim utjecajem na konkurentsku prednost Europe.

Komisija već podupire države članice u njihovim naporima u upravljanju demografskim promjenama s pomoću niza pravnih, političkih i financijskih instrumenata. U današnjoj Komunikaciji utvrđuju se ključne reforme i ulaganja koji su potrebni, uz primjenu svih dostupnih instrumenata, za održavanje konkurentske prednosti Unije.

 

Više informacija

Poveznica na Komunikaciju „Demografske promjene u Europi: paket instrumenata za djelovanje"‎

Poveznica na informativni članak

Poveznica na Flash Eurobarometar o demografiji

Utjecaj demografskih promjena u Europi

 

Izjave

Demografske promjene snažno utječu na naša društva i gospodarstva: od pada nataliteta na cijelom našem kontinentu do društva koje stari i postupno prerasta u društvo dugovječnosti. Zbog demografskih promjena koje su postale tako opipljive, trebamo hitno djelovati i na europskoj razini da promjene ne postanu prepreka gospodarskom rastu i konkurentnosti Unije! Paketom instrumenata koji danas predstavljamo nastoji se osnažiti sve generacije; cilj mu je aktivirati pravu kombinaciju vještina i talenata potrebnih za ispunjenje potreba na tržištu rada, a to predlažemo učiniti u sinergiji s državama članicama, kombiniranjem naših instrumenata na razini Unije s nacionalnim mjerama kako bi Europa bila spremna za dugovječnost!

Potpredsjednica Komisije Dubravka Šuica, nadležna za demokraciju i demografiju - 11/10/2023

Pojedinosti

Datum objave
11. listopada 2023.
Autor
Predstavništvo u Hrvatskoj