Glavni sadržaj
Predstavništvo Europske komisije u Hrvatskoj
Novinski članak30. svibnja 2017.Predstavništvo u HrvatskojPredviđeno vrijeme čitanja: 5 min

Komisija predlaže proračun usmjeren na zapošljavanje, ulaganja, migracije i sigurnost

Komisija je danas predložila nacrt proračuna za 2018. u iznosu od 161 milijarde EUR u obvezama za poticanje otvaranja novih radnih mjesta, osobito za mlade, te rasta i strateških ulaganja.

Reforma bankarskog sektora

Proračun EU-a za 2018.

Nadovezujući se na mjere poduzete tijekom prethodnih godina proračunom EU-a za iduću godinu nastavit će se učinkovito odgovarati na izazove migracijske krize unutar i izvan EU-a. Zahvaljujući poboljšanom sustavu izvješćivanja veća će se pozornost usmjeriti na konkretne rezultate koji će se postići s pomoću financijskih sredstava EU-a.

„Ovim proračunom želimo postići ravnotežu između ispunjavanja prethodno preuzetih obveza povezanih s glavnim programima EU-a i pružanja odgovora na nove izazove, a istodobno povećati dodanu vrijednost EU-a. Nastojimo osigurati zapošljavanje što više mladih u Europi te veću razinu ključnih ulaganja na terenu. Svako djelovanje EU-a i dalje će biti usmjereno na postizanje konkretnih rezultata i poboljšanje svakodnevnog života europskih građana”, izjavio je povjerenik Günther H. Oettinger, nadležan za proračun i ljudske resurse.

Predloženi proračun djeluje u okviru ograničenja koja su Europski parlament i države članice utvrdili u višegodišnjem financijskom okviru, ali uz pretpostavku da će Vijeće, ubrzo nakon izbora u Ujedinjenoj Kraljevini 8. lipnja, službeno donijeti već dogovorenu reviziju na sredini razdoblja. U protivnom bi se doveli u opasnost dodatni predloženi rashodi, kao što je preostalih 700 milijuna EUR namijenjenih inicijativi za zapošljavanje mladih tijekom razdoblja 2018. – 2020., a Komisija bi vjerojatno morala upotrijebiti proračun iz naslova za poljoprivredu kako bi platila dodatne iznose namijenjene sigurnosti i migracijama.

Europski parlament i države članice sada će zajednički raspraviti o tom prijedlogu.

Poticanje zapošljavanja i ulaganja

Europski fond za strateška ulaganja (EFSU), koji čini okosnicu Junckerova plana, pokriven je jamstvom proračuna EU-a upotpunjenim dodijeljenim vlastitim sredstvima Europske investicijske banke. Cilj mu je poduprijeti zapošljavanje i potaknuti rast pametnijom uporabom novih i postojećih financijskih resursa kako bi se iskoristila privatna ulaganja. Očekuje se da su se njime do ovog trenutka već mobilizirale 194 milijarde EUR u ulaganjima. U 2018. Komisija predlaže dodatne 2 milijarde EUR za potrebe jamstvenog fonda EFSU.

Strukturni i investicijski fondovi i dalje su glavni investicijski instrumenti EU-a namijenjeni pružanju potpore MSP-ovima i mjerama uglavnom u područjima istraživanja i inovacija, prijevoza, okoliša i ruralnog razvoja. Proračunom EU-a osigurat će se 55,4 milijarde EUR za strukturne i investicijske fondove za regije i države članice te gotovo 59,6 milijardi EUR za poljoprivrednike i ruralni razvoj.
Nakon sporog početka tijekom prvih godina očekuje se da će strukturni i investicijski programi u 2018. dostići optimalnu brzinu provedbe, u skladu s obvezama koje su dogovorili Europski parlament i države članice. Time se objašnjava povećanje od 8,1 % ukupnih plaćanja u odnosu na proračun za 2017. Djelovanje proračuna EU-a izvan Unije temeljit će se i na promicanju održivog razvoja te je znatno povećano financiranje mjera koje se odnose na susjedne zemlje. Stoga se očekuje da će se s pomoću novog europskog fonda za održivi razvoj mobilizirati dodatna financijska sredstva, osobito iz privatnog sektora.

Bolje prilike za mlade

Cilj je programa Erasmus+ provedba dogovorenih ciljeva politike EU-a u područjima obrazovanja, osposobljavanja, mladih i sporta poboljšanjem vještina i kompetencija studenata, poticanjem unaprjeđenja kvalitete institucija/organizacija u području obrazovanja, osposobljavanja i mladih te poticanjem razvoja politika. Proračunom za 2018. rezervirane su 2,3 milijarde EUR za tu namjenu, što zapošljavanje mladih. Ta je inicijativa pridonijela smanjenju stope nezaposlenosti mladih u većini država članica. Međutim, budući da su stope nezaposlenosti i dalje iznad razine zabilježene prije
financijske krize, potrebno je nastaviti ulagati napore i pružati potporu na razini EU-a. U tu je svrhu potrebno omogućiti dodatne 1,2 milijarde EUR za navedenu inicijativu tijekom razdoblja 2017. – 2020., od kojih je 233 milijuna EUR uključeno u nacrt proračuna za 2018., a 500 milijuna EUR u danas predloženoj izmjeni proračuna za 2017.
Drugu priliku za potporu mladih čine Europske snage solidarnosti, koje nude mogućnosti za volontiranje, pripravništvo i zapošljavanje u trajanju od 2 do 12 mjeseci, čime se potiče solidarnost u zajednicama diljem Europe. Komisija je danas predložila vlastiti proračun i pravnu osnovu za Europske snage solidarnosti kako bi omogućila da do 2020. u njima sudjeluje 100 000 Europljana. Za mjere povezane s Europskim snagama solidarnosti predviđena su ukupno 342 milijuna EUR u razdoblju 2018. – 2020., odnosno 89 milijuna EUR u 2018.

Učinkovit dogovor na geopolitičke izazove

Budući da su sigurnost i migracije i dalje glavni prioriteti, Komisija namjerava financirati čitav niz povezanih mjera unutar EU-a kao što su pružanje humanitarne pomoći, poboljšanje upravljanja vanjskim granicama, potpora najteže pogođenim državama članicama i sl. Za područje migracija i sigurnosti u nacrtu proračuna za 2018. predviđena je 4,1 milijarda EUR, čime ukupno financiranje EU-a za migracije i sigurnost u razdoblju 2015. – 2018. dostiže dosad nezabilježen iznos od 22 milijarde EUR. Nacrt proračuna za 2018. odražava činjenicu da je većina tog iznosa pojačano financirana. Bit će dostupna i dodatna sredstva za rješavanje glavnih uzroka migracije izvan EU-a, osobito za pružanje pomoći trećim zemljama koje se suočavaju s velikim migracijskim tokovima, kao što su Libanon i Jordan. Nacrt proračuna uključuje i obveze preuzete tijekom Briselske konferencije o potpori budućnosti Sirije održane u travnju 2017. u iznosu od 560 milijuna EUR.
Kada je riječ o području sigurnosti, financiranje EU-a bit će usmjereno na preventivne sigurnosne mjere, osobito u području teškog i organiziranog kriminala, uključujući jačanje koordinacije i suradnje tijela za provedbu zakona, veću sigurnost na vanjskim granicama EU-a i potporu državama članicama u borbi protiv terorizma i kiberkriminaliteta.

Osim toga, Komisija je 2017. pokrenula tzv. pripremno djelovanje za istraživanja u području obrane koja financira EU. Za razdoblje 2017. – 2019. ukupno je predviđeno 90 milijuna EUR za financiranje zajedničkih istraživanja inovativnih tehnologija i proizvoda u području obrane.

Kontekst

Za svaki program koji se financira u nacrtu proračuna EU-a unesena su dva iznosa: obveze i plaćanja. „Obveze” su sredstva koja se u određenoj godini na temelju ugovora mogu namijeniti za financiranje, a „plaćanja” su iznos koji je zaista isplaćen. U proračunu za 2018. obveze iznose 161 milijardu EUR (1,4 % više u odnosu na 2017.), a plaćanja 145 milijardi EUR (8,1 % više u odnosu na 2017. kako bi strukturni i investicijski programi 2018. dostigli optimalnu brzinu provedbe nakon sporog početka tijekom prvih godina).

Pojedinosti

Datum objave
30. svibnja 2017.
Autor
Predstavništvo u Hrvatskoj