Glavni sadržaj
Predstavništvo Europske komisije u Hrvatskoj
Novinski članak8. studenoga 2017.Predstavništvo u Hrvatskoj

Komisija predlaže nove ciljeve za emisije CO 2 iz novih osobnih vozila i kombija u EU

Komisija je danas poduzela odlučujući korak za ispunjavanje obveza EU-a iz Pariškog sporazuma koje se odnose na smanjenje domaćih emisija CO2 za najmanje 40 % do 2030. Istovremeno s međunarodnom konferencijom o klimi koja se održava u Bonnu Komisija...

Energetska unija

Energetska unija: Komisija poduzima mjere za jačanje globalnog vodstva EU-a u području čistih vozila

Komisija predlaže nove ciljeve za emisije CO 2 iz novih osobnih vozila i kombija u EU-u kako bi se ubrzao prijelaz na vozila s niskom odnosno nultom razinom emisija

Predsjednik Komisije Jean-Claude Juncker u svom govoru o stanju Unije u rujnu navodi: „Želim da Europa bude predvodnik borbe protiv klimatskih promjena. Prošle smo godine ratifikacijom Pariškog sporazuma ovdje, u ovom Parlamentu, utvrdili globalna pravila igre. Uslijed gubitka ambicije Sjedinjenih Američkih Država Europa se mora pobrinuti da naš planet opet postane sjajno mjesto za život. On je baština cijelog čovječanstva.”

Sa stupanjem na snagu Pariškog sporazuma međunarodna zajednica obvezala se na razvoj prema modernom gospodarstvu s niskim emisijama ugljika, a automobilska industrija prolazi kroz korjenite promjene. EU mora iskoristiti tu priliku i postati globalni predvodnik, imajući u vidu da i druge zemlje, primjerice Sjedinjene Države i Kina, vrlo brzo napreduju u tom području. Jedan je primjer pad prodaje novih osobnih vozila u EU-u u odnosu na globalnu prodaju s udjela od 34 % prije financijske krize (2008./2009.) na 20 % danas. Kako bismo zadržali udio na tržištu i ubrzali prelazak na vozila s niskom i nultom razinom emisija, Komisija danas predlaže nove ciljeve za emisije CO2 iz novih osobnih vozila i kombija, koji će se primjenjivati od 2025. odnosno 2030.

Današnjim prijedlozima utvrđuju se ambiciozna, realistična i provediva pravila koja će pomoći u osiguravanju jednakih uvjeta za industrijske subjekte koji djeluju u Europi. Paketom se jasno usmjerava prema ostvarivanju obveza EU-a preuzetih u skladu s Pariškim sporazumom i stimulira inovacije u nove tehnologije i poslovne modele te učinkovitiju upotrebu svih oblika prijevoza robe. Ovi će prijedlozi biti potpomognuti ciljanim financijskim instrumentima kako bi se osiguralo brzo uvođenje takvih vozila.

Ciljevi smanjenja emisija CO2 koje Komisija danas predlaže proizlaze iz temeljite analize i kontakata sa širokim krugom dionika, od nevladinih organizacija do industrije. Prosječne emisije CO2 za nove automobile i kombije morat će 2030. biti 30 % niže nego 2021.

Maroš Šefčovič, potpredsjednik za energetsku uniju, izjavio je: „Ušli smo u eru preobrazbe gospodarstva prema tehnologijama koje ne utječu štetno na klimu. Današnjim prijedlozima uspostavljaju se uvjeti kako bi europski proizvođači vozila stali na čelo globalne energetske tranzicije, a ne tek pratili druge. Na taj će im se način pomoći da proizvode najbolje, najčišće i najkonkurentnije automobile te ponovno zadobiju povjerenje potrošača. Ovo je velik korak u pravom smjeru: prema modernom i održivom europskom gospodarstvu s čistijim zrakom u našim gradovima i boljom integracijom izvora obnovljive energije u postojeće i buduće energetske sustave.”

Povjerenik za klimatsku i energetsku politiku, Miguel Arias Cañete, izjavio je: „U tijeku je globalna utrka u razvoju čistih automobila. Ne možemo se vratiti na staro. Međutim, Europa se mora prvo sama promijeniti kako bi pokretala i predvodila promjene na globalnoj razini. Trebamo prave ciljeve i odgovarajuće poticaje. Upravo to osiguravamo ovim mjerama za automobile i kombi vozila. Naši su ciljevi ambiciozni, isplativi i provedivi. Ciljevima za 2025. potaknut ćemo ulaganja već sada, a krajnjim ciljevima, onima za 2030., osiguravamo stabilnost i smjer za održavanje tih ulaganja. Danas ulažemo u Europu i radimo na smanjenju onečišćenja kako bismo ispunili svoje obveze preuzete Pariškim sporazumom, tj. smanjivanje svojih emisija za najmanje 40 % do 2030.”

Povjerenica za promet Violeta Bulc izjavila je: „Komisija poduzima dosad nezabilježene mjere kao odgovor na sve kompleksnije pitanje: kako zadovoljiti potrebe Europljana za mobilnošću uz istovremenu zaštitu njihovog zdravlja i našeg planeta. Ovim su obuhvaćeni svi aspekti tog pitanja. Promičemo čišća vozila, omogućujemo veću dostupnost alternativne energije i poboljšavamo organizaciju našeg prometnog sustava. Na taj ćemo način osigurati da Europa i Europljeni ostanu mobilni, a da taj transport bude čišći.

Povjerenica za unutarnje tržište, industriju, poduzetništvo te mala i srednja poduzeća Elżbieta Bieńkowska izjavila je: „Naša je automobilska industrija na prekretnici. Kako bismo zadržali njezino globalno vodstvo, a zbog našeg okoliša i javnog zdravlja, automobilska industrija mora ulagati u nove i čiste tehnologije. Poticat ćemo tržišno uvođenje automobila s nultom stopom emisija uvođenjem infrastrukture za punjenje širom Europe i vlastitom proizvodnjom visokokvalitetnih baterija.”

Paket za čistu mobilnost uključuje sljedeće dokumente:

– nove standarde emisija CO2, kako bismo potakli proizvođače na uvođenje inovacija i zadovoljavanje potreba tržišta za vozilima s niskom razinom emisija. Prijedlog uključuje i ciljeve za 2025. i 2030. Ciljevima za 2025. potaknut ćemo ulaganja već sada, a krajnjim ciljevima, onima za 2030., osiguravamo stabilnost i smjer za održavanje tih ulaganja. Tako se potiče prijelaz s automobila s konvencionalnim motorima s unutarnjim izgaranjem na čišća vozila.

Direktivu o čistim vozilima, kojom će se promicati rješenja za čistu mobilnost u javnim natječajima te stoga zamjetno potaknuti potražnja za čistom mobilnošću i daljnja primjena rješenja za postizanje tog cilja.

– akcijski plan i niz mogućnosti za ulaganje u uspostavu transeuropske infrastrukture za alternativna goriva. Cilj je povećati ambicioznost nacionalnih planova, ulaganja i prodaju.

– reviziju Direktive o kombiniranom prijevozu, čime se promiče kombinirana uporaba različitih vrsta prijevoza za robu (npr. kamiona i vlakova), koja će olakšati da poduzeća dobivaju poticaje te stimulira kombinirano korištenje kamionskog, željezničkog i brodskog prijevoza robe.

– Direktivu o uslugama autobusnog prijevoza kako bi se poticala ponuda usluga autobusnog prijevoza u međugradskom prometu širom Europe te ponudile alternative korištenju osobnih automobila, čime će se dodatno pridonijeti smanjivanju prometnih zagušenja i emisija iz prijevoza. Na taj će se način ponuditi dodatna, bolja kvaliteta i jeftinije mogućnosti prijevoza, posebno za osobe s malim primanjima.

inicijativu za baterije , koja je od strateške važnosti za integriranu industrijsku politiku EU-a i za omogućavanje da buduća vozila i druga prometna rješenja budu razvijena i proizvedena u EU-a.

Sljedeći koraci:

Prijedlozi za čistu mobilnost bit će poslani suzakonodavcima, a Komisija poziva sve dionike da surađuju i osiguraju brzo donošenje i provedbu ovih prijedloga i mjera, kako bi koristi za industriju u EU-u, poduzeća, radnike i građane bile što veće i počele se ostvarivati što prije.

Kontekst

Ovaj je paket dio šireg političkog konteksta usmjerenog na jačanje europske industrije i njezine konkurentnosti. Kako je najavljeno u Obnovljenoj strategiji industrijske politike EU-a, koja je predstavljena u rujnu 2017., cilj je Komisije pomoći našoj industriji da zadrži vodstvo odnosno postane svjetski predvodnik u inovacijama, digitalizaciji i dekarbonizaciji.

Današnji je paket drugi paket za mobilnost koji Komisija ove godine predstavlja. Paket „Europa u pokretu” predstavljen je u svibnju 2017. Uključivao je širok raspon inicijativa s ciljem postizanja veće sigurnosti prometa, poticanja „pametne” naplate za korištenje cesta, smanjivanja emisija CO2, zagađenja zraka i zakrčenja prometa, smanjivanja birokratskog opterećenja za poduzeća, suzbijanja nezakonitog zapošljavanja te osiguravanja primjerenih uvjeta za radnike, uključujući odgovarajuće trajanje odmora.

S potpisivanjem Pariškog sporazuma čovječanstvo se obvezalo na razvoj prema gospodarstvu s niskim emisijama ugljika. Niz zemalja sada uvodi politike za olakšavanje tranzicije prema čišćem gospodarstvu. Komisija je u ožujku 2016. iznijela Komunikaciju o provedbi preuzetih obveza iz Pariškog sporazuma, a u lipnju 2016. Europsku strategiju za mobilnost s niskom razinom emisija.

U strategiji za mobilnost s niskom razinom emisija iznesene su konkretne mjere koje treba poduzeti kako bi Europa ostala konkurentna i mogla zadovoljiti stalni porast potreba za mobilnošću ljudi i robe. Strategija za mobilnost s niskom razinom emisija pridonosi ciljevima energetske unije; u njoj se jasno iznose načela prema kojima se države članice trebaju pripremiti za budućnost, vodeći računa o pravednosti. Današnji su prijedlozi najnoviji koraci za ostvarivanje tih načela i njihovo pretvaranje u konkretno djelovanje.

Pojedinosti

Datum objave
8. studenoga 2017.
Autor
Predstavništvo u Hrvatskoj