Glavni sadržaj
Predstavništvo Europske komisije u Hrvatskoj
Informativni članak28. travnja 2023.Predstavništvo u HrvatskojPredviđeno vrijeme čitanja: 3 min

Komisija predlaže jednostavnija, jasnija i digitalizirana pravila za deterdžente na jedinstvenom tržištu

Nova pravila uključuju i digitalno označivanje i putovnicu za proizvode za deterdžente i površinski aktivne tvari.

Komisija predlaže jednostavnija, jasnija i digitalizirana pravila za deterdžente na jedinstvenom tržištu

Komisija je danas predložila revidiranu Uredbu o deterdžentima, kojom se postojeća pravila pojednostavnjuju i prilagođavaju budućim potrebama radi bolje zaštite zdravlja i okoliša te boljeg funkcioniranja jedinstvenog tržišta za deterdžente. Revidirana pravila obuhvaćaju nove inovativne proizvode, kao što su deterdženti koji sadržavaju mikroorganizme, i novu održivu praksu, kao što je prodaja deterdženata u ambalaži za ponovno punjenje. Nova pravila uključuju i digitalno označivanje i putovnicu za proizvode za deterdžente i površinski aktivne tvari. Ovim se prijedlogom ažuriraju postojeća pravila u skladu s ciljevima europskog zelenog plana, Strategijom održivosti u području kemikalija i nedavno donesenom Komunikacijom Komisije o dugoročnoj konkurentnosti EU-a.

Prijedlogom se želi:

  • Pojednostavniti pravila ukidanjem nekoliko zahtjeva koji su postali nepotrebni ili suvišni: među njima su: i. obveza dostavljanja popisa sastojaka za opasne deterdžente; ii. obvezna intervencija odobrenih laboratorija, koji su prema Uredbi morali provoditi ispitivanja; iii. mogućnost traženja izuzeća za površinski aktivne tvari koje ne ispunjavaju kriterij konačne biorazgradivosti i iv. obveza za proizvođače deterdženata i površinski aktivnih tvari da imaju sjedište u Uniji. Osim toga, oznake će se pojednostavniti i sažeti kako bi se smanjilo administrativno opterećenje za industriju deterdženata, a oznake bile razumljivije krajnjim korisnicima.
  • Uvesti dobrovoljno digitalno označivanje: u Prijedlogu se razlikuju pretpakirani proizvodi i proizvodi koji se prodaju u ambalaži za ponovno punjenje. Za pretpakirane proizvode gospodarski subjekti mogu odlučiti premjestiti određene obvezne informacije na digitalnu oznaku, u kombinaciji s fizičkom oznakom. Za proizvode u ambalaži za ponovno punjenje mogu navesti sve informacije samo na digitalnoj oznaci, osim uputa za doziranje deterdženata za pranje rublja široke potrošnje. Digitalno označivanje industriji će donijeti rasterećenje i uštedu troškova, a potrošačima i profesionalnim korisnicima olakšati korištenje i omogućiti bolji pristup informacijama.
  • Olakšati prodaju inovativnih sigurnih proizvoda: u sektoru deterdženata nedavno su razvijeni novi inovativni proizvodi za čišćenje na osnovi djelovanja mikroorganizama. Budući da bi ti mikroorganizmi mogli biti dobra alternativa štetnim kemikalijama, revidiranom uredbom uvest će se sigurnosni zahtjevi za mikroorganizme u deterdžentima i obveza proizvođača da označuju prisutnost mikroorganizama u deterdžentima kako bi potrošači bili bolje informirani. Time će se omogućiti slobodno kretanje tih proizvoda na jedinstvenom tržištu, a i doprinijeti zaštiti zdravlja i okoliša.
  • Povećati održivost i sigurnost jasnim pravilima za deterdžente za ponovno punjenje: Prijedlogom se osigurava da potrošači dobiju potrebne informacije pri kupnji deterdženata u ambalaži za ponovno punjenje. Pojašnjava se da takvi deterdženti podliježu istim pravilima kao i pretpakirani deterdženti. Uvodi se i dobrovoljno digitalno označivanje deterdženata u ambalaži za ponovno punjenje kako bi se dodatno olakšala ta održiva praksa, kojom se smanjuje količina ambalaže i ambalažnog otpada.
  • Postrožiti provedbu:  Uvođenjem putovnice za proizvode pojačat će se nadzor tržišta i osigurati da na jedinstveno tržište ulaze samo sigurni deterdženti koji su u skladu s našim pravilima. Upućivanje na putovnicu za proizvode morat će se uključiti u središnji registar Komisije i prijaviti na carini za unos deterdženata i površinski aktivnih tvari na granicama EU-a. Nacionalni inspektori i dalje će biti odgovorni za provjere proizvoda, iako će se u novom informacijskom sustavu provjeravati sve digitalne putovnice za proizvode na vanjskim granicama.

Više informacija: Prijedlog uredbe o deterdžentima

Pojedinosti

Datum objave
28. travnja 2023.
Autor
Predstavništvo u Hrvatskoj