Glavni sadržaj
Predstavništvo Europske komisije u Hrvatskoj
Informativni članak16. svibnja 2022.Predstavništvo u HrvatskojPredviđeno vrijeme čitanja: 3 min

Komisija predlaže daljnje jačanje ključnih pravila za upravljanje proračunom EU-a

U Financijskoj uredbi utvrđena su osnovna pravila za upravljanje proračunom, postupak dodjele sredstava EU-a korisnicima te način upravljanja financijama u institucijama EU-a.

Komisija predlaže daljnje jačanje ključnih pravila za upravljanje proračunom EU-a

Komisija je danas predložila ciljane prilagodbe financijskih propisa Europske unije, odnosno Financijske uredbe.

Glavni je cilj prijedloga uskladiti postojeća pravila s aktualnim dugoročnim proračunom za razdoblje 2021.–2027. i uvesti daljnja poboljšanja već postojećih vrlo visokih standarda financijskih pravila EU-a kako bi proračun bio transparentniji, prilagodljiviji i bolje zaštićen.

Povjerenik za proračun i administraciju Johannes Hahn izjavio je: Današnjim se prijedlogom nastoji pružiti sigurnost primateljima sredstava EU-a, proračun učiniti prilagodljivijim u razdobljima krize i uvesti digitalno upravljanja proračunom kao standard. Nedavna iskustva su nam pokazala koliko je pripravnost na nenadane situacije važna za sve. Očekujem konstruktivnu raspravu s Europskim parlamentom i državama članicama u Vijeću kako bi ta pravila što prije stupila na snagu i kako bi od njih svi imali koristi.

Glavnim elementima današnjeg prijedloga želi se osigurati:

Veća transparentnost proračuna EU-a:

  • boljim informiranjem javnosti o korištenju i primateljima sredstava iz proračuna Unije putem poboljšane javne baze podataka koja obuhvaća sve načine izvršenja proračuna,
  • jačanjem djelotvornosti kontrola i revizija uvođenjem obveze prikupljanja podataka o primateljima sredstava EU-a, uključujući podatke o stvarnim vlasnicima sredstava,
  • korištenjem integriranog informacijskog sustava za rudarenje podataka i utvrđivanje razine rizika u svim načinima izvršenja proračuna EU-a radi otkrivanja, među ostalim, rizika od nepravilnosti, prijevara i sukoba interesa.

Bolja zaštita proračuna EU-a:

  • jačanjem Komisijina sustava ranog otkrivanja i isključenja kako bi se mogli identificirati i isključiti iz financiranja primatelji sredstava koji krše pravila EU-a,
  • proširivanjem opsega tog sustava na podijeljeno upravljanje izvršenjem proračuna (u kojem Komisija izvršava proračun zajedno s državama članicama EU-a), npr. za financiranje iz Europskog fonda za regionalni razvoj ili u okviru Mehanizma za oporavak i otpornost,
  • ažuriranjem definicije sukoba interesa kako bi se sudionici mogli isključiti iz sudjelovanja u postupcima dodjele u slučaju otkrivanja sukoba interesa,
  • povećanjem učinkovitosti i kvalitete kontrola i revizija digitalizacijom i primjenom novih tehnologija, u skladu s Komisijinim zalaganjem za uvođenje digitalnih praksi.

Prilagodljiviji proračun EU-a:

  • osiguravanjem jasnog pravnog okvira za javnu nabavu u kriznim situacijama, na primjer omogućivanjem institucijama EU-a da provode nabavu u ime država članica ili da nastupaju kao središnje tijelo za nabavu,
  • dodavanjem novog instrumenta za izvršenje proračuna kako bi Komisija mogla doprinositi globalnim inicijativama (tj. aktivnostima s više donatora u kojima se udružuju sredstva u područjima kao što su klimatske promjene, obrazovanje, borba protiv AIDS-a, tuberkuloze i malarije).

Sljedeći koraci

O današnjem će prijedlogu sada raspravljati Europski parlament i države članice EU-a u Vijeću u cilju njegova brzog donošenja. Komisija će blisko surađivati s tim dvjema institucijama kako bi podnositelji zahtjeva i primatelji sredstava EU-a što prije imali korist od novih pravila. 

Kontekst

U Financijskoj uredbi utvrđena su osnovna pravila za upravljanje proračunom, postupak dodjele sredstava EU-a korisnicima te način upravljanja financijama u institucijama EU-a. U njoj su utvrđena pravila o nabavi radova, robe i usluga, dodjeli bespovratnih sredstava i nagrada i korištenju financijskih instrumenata ili proračunskih jamstava u institucijama EU-a.

Financijska pravila EU-a opsežno su revidirana 2018. radi usklađivanja s prethodnim dugoročnim proračunom za razdoblje 2014.–2020. i pripreme za višegodišnji financijski okvir za razdoblje 2021.–2027. Financijskom uredbom iz 2018. prijašnja Pravila za primjenu objedinjena su u jedinstvena pravila koja su omogućila uvrštavanje svih općih financijskih propisa u Financijsku uredbu.

Međutim, nakon donošenja višegodišnjeg financijskog okvira za razdoblje 2021.–2027. i programa potrošnje Unije smatralo se da je potrebna nova izmjena.

U tu je svrhu provedeno javno savjetovanje od srpnja do listopada 2021., a pristigle povratne informacije pažljivo su razmotrene. Većina tih povratnih informacija uzeta je u obzir pri izradi današnjeg prijedloga Komisije. 

Dodatne informacije

Pojedinosti

Datum objave
16. svibnja 2022.
Autor
Predstavništvo u Hrvatskoj