Glavni sadržaj
Predstavništvo Europske komisije u Hrvatskoj
Novinski članak7. rujna 2016.Predstavništvo u HrvatskojPredviđeno vrijeme čitanja: 1 min

Komisija predlaže certifikacijski sustav EU-a za zaštitnu opremu u zračnim lukama radi promicanja konkurentnije sigurnosne industrije u EU-u

Europska komisija predlaže uspostavljanje jedinstvenog certifikacijskog postupka EU-a za opremu za zaštitni pregled u zrakoplovstvu da bi se povećala konkurentnost sigurnosne industrije u EU-u, kako je prethodno najavljeno 20. travnja kad su se...

20140306_new-airport-safety.jpg

Uvođenjem certifikata EU-a omogućit će se da se zaštitna oprema odobrena u jednoj državi članici stavlja na tržište i u drugima. Stvaranjem sustava EU-a za međusobno priznavanje zaštitne opreme lakše će se prevladati rascjepkanost tržišta, poboljšat će se konkurentnost sigurnosne industrije EU-a, povećat će se zapošljavanje u tom sektoru i, na kraju, pridonijeti sigurnosti u zrakoplovstvu u cijeloj Europi.

Zaštitna oprema koja se upotrebljava za pregled osoba, ručne prtljage i robe u zrakoplovnom sektoru zauzima znatan dio tržišta: godišnji promet na svjetskoj razini iznosi 14 milijardi €, od kojih 4,2 milijarde € samo u EU-u. Međutim, unutarnje tržište EU-a za opremu za zaštitni pregled trenutačno je rascjepkano zbog nacionalnih certifikacijskih postupaka, kojima se koče učinkovitost tržišta i slobodno kretanje robe. Osiguravanjem slobodnog kretanja opreme za zaštitni pregled u zrakoplovstvu na unutarnjem tržištu povećat će se globalna konkurentnost sigurnosne industrije EU-a.

Postojećim zakonodavstvom EU-a kojim se utvrđuju tehničke specifikacije i zahtjevi u pogledu svojstava za opremu za zaštitni pregled u zrakoplovstvu u zračnim lukama EU-a ne uspostavlja se pravno obvezujući program ocjenjivanja kojim bi se osiguralo da su potrebni standardi zadovoljeni u svim zračnim lukama EU-a. Stoga se oprema certificirana u jednoj državi članici EU-a ne može stavljati na tržište u ostalima. Prijedlogom Komisije uspostavlja se jedinstven certifikacijski sustav EU-a utemeljen na zajedničkoj metodologiji ispitivanja i izdavanju certifikata proizvođača o sukladnosti, koji bi bili valjani u svim državama članicama EU-a u skladu s načelom međusobnog priznavanja.

Kontekst i dodtane informacije: IP-16-2943

Pojedinosti

Datum objave
7. rujna 2016.
Autor
Predstavništvo u Hrvatskoj