Glavni sadržaj
Predstavništvo Europske komisije u Hrvatskoj
Novinski članak9. srpnja 2021.Predstavništvo u Hrvatskoj

Komisija poziva države članice na izgradnju konkurentnijeg i dinamičnijeg tržišta profesionalnih usluga

Komisija danas predstavlja ažurirane preporuke za reforme propisa o sedam profesionalnih poslovnih usluga kako bi potaknula države članice na stvaranje regulatornog okruženja povoljnog za rast, inovacije i otvaranje radnih mjesta te im pomogla u tome...

Komisija poziva države članice na izgradnju konkurentnijeg i dinamičnijeg tržišta profesionalnih usluga

Ažurirane preporuke odražavaju i činjenicu da su države članice od objave prvih preporuka 2017. tek neznatno reformirale propise o profesionalnim uslugama. Samo je nekolicina država članica poduzela korake za uklanjanje nerazmjernih propisa, a reforme su samo djelomično odgovarale preporukama Komisije te u većini država još ima puno mjesta za poboljšanje regulatornog okruženja.

Ciljane i djelotvorne strukturne reforme bile bi korisne u europskim industrijskim sektorima pogođenima pandemijom jer bi pogodovale nastajanju otvorenijeg poslovnog okruženja (bolji izbor, bolje cijene i dostupnost usluga za korisnike i industriju).

Thierry Breton, povjerenik za unutarnje tržište, izjavio je: Profesionalne usluge ključne su za europsko gospodarstvo te o njima ovise europski potrošači i industrijski ekosustavi. Današnje preporuke dodatni su poticaj državama članicama da poboljšaju konkurentnost i otpornost našeg jedinstvenog tržišta usluga i doprinesu oporavku od pandemije. Budući da je napredak u protekle četiri godine bio nedovoljan, moramo djelovati još odlučnije, a Europska komisija podupirat će države članice u tom procesu.

Riječ je o istih sedam profesionalnih poslovnih usluga s velikim potencijalom za rast, inoviranje i otvaranje novih radnih mjesta: uslugama arhitekata, inženjera, odvjetnika, računovođa, savjetnika za patente, posrednika u prometu nekretnina i turističkih vodiča. Preporuke se odnose na nacionalne propise o pristupu tim uslugama i njihovu pružanju, npr. rezerviranje širokih područja djelatnosti za stručne osobe s određenim kvalifikacijama ili ograničavanje dopuštenih oblika poduzeća i vlasničkih struktura, koji mogu ograničiti tržišno natjecanje, pristup kapitalu, ekonomiju razmjera i inovacije. Pristup reguliranim profesionalnim uslugama i način njihova pružanja često su prepreke poduzećima na jedinstvenom tržištu[1].

Stoga su donesene ove preporuke za praćenje napredovanja reformi, skretanje pozornosti na propise koji uzrokuju veliko opterećenje i utvrđivanje područja za reforme s najvećim gospodarskim potencijalom.

U Komunikaciji se kvantitativno analizira i uspoređuje restriktivnost prepreka za slične profesije u različitim državama članicama.

Komunikacija i preporuke dio su ambicioznog plana Komisije da se europsko jedinstveno tržište usluga bolje integrira te postane konkurentnije i dinamičnije, u skladu s novom industrijskom strategijom iz 2020.[2] Njome se provodi jedna od ključnih mjera iz akcijskog plana za osiguravanje primjene pravila jedinstvenog tržišta[3].

Kontekst

Poslovne usluge, mnoge od kojih su regulirane profesionalne usluge, čine oko 13 % dodane vrijednosti EU-a i oko 14 % radnih mjesta. Ti sektori pružaju ključne proizvode i usluge za sve industrije i neophodni su za funkcioniranje europskoga gospodarstva. Funkcionalan sektor profesionalnih usluga može biti važan izvor gospodarskog rasta i blagostanja, a njegovo nesmetano funkcioniranje bit će neophodno za snažan gospodarski oporavak od krize uzrokovane bolešću COVID-19.

Komunikacijom se ažuriraju i jačaju preporuke državama članicama za nacionalne reforme propisa u području profesionalnih usluga iz 2017. Riječ je o jednoj od daljnjih mjera na temelju „uzajamnog priznavanja” predviđenog revidiranom Direktivom o stručnim kvalifikacijama iz 2013. (2013/55/EU).

Uz preporuke je objavljen i radni dokument Komisije, u kojem se detaljnije analiziraju nacionalni propisi o određenim profesionalnim uslugama.

Više informacija

Komunikacija o procjeni stanja i ažuriranju preporuka za reformu regulative u području profesionalnih usluga iz 2017.

Radni dokument službi Komisije:

Smjernice o preporukama za reformu regulative u području profesionalnih usluga iz 2017.

[1] SWD(2020) 54

[2] COM(2021) 350

[3] Dugoročni akcijski plan za bolju provedbu i osiguravanje primjene pravila jedinstvenog tržišta, COM(2020) 94 final.

Pojedinosti

Datum objave
9. srpnja 2021.
Autor
Predstavništvo u Hrvatskoj