Glavni sadržaj
Predstavništvo Europske komisije u Hrvatskoj
Informativni članak28. veljače 2024.Predstavništvo u HrvatskojPredviđeno vrijeme čitanja: 2 min

Komisija pozdravlja privremeni dogovor o modernizaciji inspekcijskih pregleda i nadzora brodova

Postignut je politički dogovor o ažuriranju zahtjeva za nadzor države luke nad plovilima koja pristaju u lukama EU-a te o zahtjevima države zastave za trgovačke brodove registrirane u državama članicama EU-a.

Dogovor o modernizaciji inspekcijskih pregleda i nadzora brodova

Komisija pozdravlja politički dogovor koji su jučer postigli Europski parlament i Vijeće o ažuriranju zahtjeva za nadzor države luke nad plovilima koja pristaju u lukama EU-a te o zahtjevima države zastave za trgovačke brodove registrirane u državama članicama EU-a.

Kad je riječ o Direktivi o državi zastave, suzakonodavci su postigli dogovor o uključivanju relevantnih pravila Međunarodne pomorske organizacije (IMO) (Međunarodni kodeks o instrumentima ili Kodeks III) u pravo EU-a. Time se osigurava provedba tih pravila na brodovima koji plove pod zastavom država članica EU-a. Države članice morat će svake godine provesti dogovoreni broj inspekcijskih pregleda države zastave i osigurati digitalizaciju statutarnih svjedodžbi brodova država članica, čime će se olakšati inspekcijski pregledi države luke.

U sporazumu o nadzoru države luke pravo EU-a bit će usklađeno s IMO-om i Pariškim memorandumom o suglasnosti o nadzoru države luke u pogledu zahtjeva koji se odnose na organizaciju i provedbu nadzora države luke. Države članice složile su se i da će uspostaviti dobrovoljni sustav nadzora države luke za veća ribarska plovila i povećati važnost ekoloških zahtjeva nadzora države luke prilagodbom profila rizičnosti broda koji se upotrebljava za odabir za inspekcijski pregled. Revidiranom Direktivom osigurat će se i elektroničke svjedodžbe brodova, koje će inspektorima omogućiti da se bolje pripreme prije inspekcijskih pregleda i da se usredotoče na usklađenost brodova s primjenjivim pravilima, a ne na pregled dokumenata nakon ukrcaja.

Nadzor države zastave i nadzor države luke važni su alati u velikom broju područja povezanih s pomorskim prijevozom, kao što su pomorska sigurnost, zaštita okoliša i radni uvjeti na brodu.

Nakon jučerašnjeg političkog dogovora konačni tekstovi sada se moraju službeno donijeti. Nakon što Europski parlament i Vijeće dovrše taj postupak, nova pravila bit će objavljena u Službenom listu Europske unije i stupiti na snagu 20 dana kasnije. Države članice imat će 30 mjeseci za prenošenje direktiva u nacionalno zakonodavstvo.

 

Za više informacija pročitajte priopćenje za medije dostupno ovdje.

Pojedinosti

Datum objave
28. veljače 2024.
Autor
Predstavništvo u Hrvatskoj