Glavni sadržaj
Predstavništvo Europske komisije u Hrvatskoj
Informativni članak19. travnja 2024.Predstavništvo u HrvatskojPredviđeno vrijeme čitanja: 3 min

Komisija pozdravlja preporuke europskog panela građana i građanki o energetskoj učinkovitosti

Na završnoj sjednici europskog panela građana i građanki o energetskoj učinkovitosti održanoj od 12. do 14. travnja u Bruxellesu 150 europskih građana i građanki donijelo je 13 preporuka o energetskoj učinkovitosti za Europsku komisiju.  

Panel građana i građanki o energetskoj učinkovitosti

Smanjeno i mudro korištenje energije bitno je za cilj čiste, sigurne i cjenovno pristupačne energije i važna je sastavnica europskog zelenog plana i plana REPowerEU. Energetska učinkovitost doprinosi smanjenju ukupne potrošnje energije, pa je stoga ključna za ostvarivanje klimatskih ambicija EU-a i poboljšavanje sadašnje i buduće energetske sigurnosti i cjenovne pristupačnosti energije. U skladu s Direktivom o energetskoj učinkovitosti, koja je nedavno pojačana u okviru zakonodavnog paketa „Spremni za 55 %”, „energetska učinkovitost na prvom mjestu” sada je temeljno načelo energetske politike EU-a i prvi je put dobilo svoj pravni status. Znatno je povećana i ambicioznost EU-a postavljanjem novog cilja da se energetska učinkovitost na razini EU-a do 2030. poboljša za 11,7 %, pri čemu se posebna prednost daje osobama koje su pogođene energetskim siromaštvom.  

Od veljače 2024. građani se sastaju uživo i na internetu kako bi raspravljali o izazovima i koristima energetske učinkovitosti.

Informacije prikupljene u okviru panela i na platformi za građanski angažman sada će biti temelj za preporuku Komisije o načelu „energetska učinkovitost na prvom mjestu”, koju će razmotriti Kolegij povjerenika i koja će u konačnici krajem godine biti upućena državama članicama.

konačnim preporukama panela Komisija se potiče da se posebno usredotoči na to da se:

 • poveća privlačnost javnog prijevoza za putnike
 • postigne što veća energetska učinkovitost prometa u cijeloj Europi: smanji cestovni prijevoz robe, ljude potakne da manje putuju zrakoplovom i uvede načelo „željeznica na prvom mjestu”
 • proširi provedba mjera energetske učinkovitosti u zgradama
 • poboljša stanje u vezi s kvalificiranom radnom snagom u sektoru energetske učinkovitosti u EU-u
 • osigura budućnost edukacijom o zelenim pitanjima
 • vodi i prati provedba direktiva EU-a
 • informiranjem i financijskom potporom pomogne građanima EU-a u razvoju energetskih zajednica usmjerenih na energetsku učinkovitost
 • pravedno financira pravo na energetsku obnovu doma
 • postignu ciljevi energetske učinkovitosti jačanjem mogućnosti djelovanja svih građana
 • poveća energetska neovisnost i učinkovitost te postane uzor u svijetu
 • razvijaju energetski učinkovite zajednice za odgovornu potrošnju i veću lokalnu proizvodnju energije
 • ojača položaj potrošača u postizanju energetske učinkovitosti
 • optimizira i razvija mrežni sustav od proizvođača do krajnjeg korisnika u korist obnovljivih izvora energije.

Kontekst

U cilju izgradnje europske demokracije spremne za budućnost, jednog od prioriteta predsjednice Ursule von der Leyen, europski paneli građana i građanki i internetski instrumenti za uključivanje građana postali su sastavni dio demokratskog života u EU-u, što je jedan od glavnih ishoda Konferencije o budućnosti Europe. Ti paneli građanima omogućuju sudjelovanje u oblikovanju politika EU-a. 

Sudionici europskih panela građana i građanki biraju se s pomoću instrumenata za nasumično generiranje valjanih brojeva mobilnih telefona. Na taj način jamči se reprezentativan odabir koji odražava sociodemografski sastav i raznolikost EU-a. Kvote osiguravaju rodnu ravnotežu, a trećinu panela moraju činiti mladi od 16 do 25 godina. Ostala sociodemografska obilježja uključuju razinu obrazovanja, zemljopisni položaj i zanimanje. 

Građani i građanke surađuju u malim skupinama od 10 do 15 osoba i sastaju se na plenarnim sjednicama. Pomažu im moderatori i odbor stručnjaka koji daju dodatne informacije. Na temelju rasprava izrađuju preporuke za Europsku komisiju, koje ona treba uzeti u obzir pri donošenju politika i inicijativa. Platforma za građanski angažman ključan je dio novog ekosustava građanskog angažmana, čime se ispunjava preuzeta obveza iz komunikacije donesene nakon Konferencije o budućnosti Europe. 

 

Više informacija

Platforma za građanski angažman 

Europski panel građana i građanki o energetskoj učinkovitosti 

Preporuke

Energetska učinkovitost 

Načelo „energetska učinkovitost na prvom mjestu” 

Infografika o energetskoj učinkovitosti i uštedama energije

 

Izjave

Energetska učinkovitost dobra je za planet, za energetsku sigurnost EU-a i za proračun kućanstava. Sa zadovoljstvom sam primio izvješće sa zelenog dijaloga građana. To je važan način aktivnog sudjelovanja i vrijedan doprinos našem radu.

Maroš Šefčovič, izvršni potpredsjednik za europski zeleni plan, međuinstitucijske odnose i predviđanja

Pojedinosti

Datum objave
19. travnja 2024.
Autor
Predstavništvo u Hrvatskoj