Glavni sadržaj
Predstavništvo Europske komisije u Hrvatskoj
Informativni članak7. lipnja 2022.Predstavništvo u HrvatskojPredviđeno vrijeme čitanja: 5 min

Komisija pozdravlja politički dogovor o primjerenim minimalnim plaćama za radnike u EU-u

Primjerene minimalne plaće važne su za unaprjeđenje socijalne pravednosti, a ujedno su bitan element održivog i uključivog gospodarskog oporavka.

Komisija pozdravlja politički dogovor o primjerenim minimalnim plaćama za radnike u EU-u

Europska komisija pozdravlja politički dogovor koji su Europski parlament i države članice EU-a danas postigli o Direktivi o primjerenim minimalnim plaćama, koju je Komisija predložila u listopadu 2020.

Na početku svojeg mandata predsjednica Komisije Ursula von der Leyen obećala je pravni instrument kojim će se radnicima u EU-u osigurati pravedna minimalna plaća, a to je obećanje ponovila u prvom govoru o stanju Unije 2020. 

Direktivom se uspostavlja okvir za primjerenost zakonskih minimalnih plaća uz promicanje kolektivnog pregovaranja o plaćama i osiguravanje da što veći broj radnika u EU-u ima stvarni pristup zaštiti u obliku minimalne plaće.

Primjerene minimalne plaće važne su za unaprjeđenje socijalne pravednosti, a ujedno su bitan element održivog i uključivog gospodarskog oporavka. Bolji radni i životni uvjeti potiču produktivnost i konkurentnost, od čega korist ostvaruju ne samo poduzeća nego i društvo i gospodarstvo općenito.

Poboljšanje zaštite u obliku minimalne plaće uz potpuno poštovanje nacionalnih nadležnosti i tradicija

Minimalna plaća kao instrument zaštite postoji u svim državama članicama EU-a. U nekim se zemljama određuje isključivo kolektivnim ugovorima, a u nekima je povrh toga i propisana zakonom.

Osiguravanje da radnici zarađuju primjerene plaće neophodno je za poboljšanje njihovih životnih i radnih uvjeta te za izgradnju pravednih i otpornih gospodarstava i društava. Međutim, neki radnici nemaju primjerene minimalne plaće ili na njih ne mogu ostvariti pravo.

Cilj je nove Direktive poraditi na tom problemu uspostavom okvira EU-a za poboljšanje zaštite u obliku primjerene minimalne plaće. Sve će se mjere provoditi uz puno poštovanje nacionalnih tradicija i nadležnosti, kao i autonomije socijalnih partnera. U Direktivi se od država članica ne zahtijeva da uvedu zakonske minimalne plaće niti se utvrđuje zajednička razina minimalne plaće u cijelom EU-u.

Glavni elementi Direktive su sljedeći:

 • Okvir za utvrđivanje i ažuriranje zakonskih minimalnih plaća. Države članice sa zakonski utvrđenim minimalnim plaćama morat će uspostaviti čvrst okvir za utvrđivanje i ažuriranje minimalnih plaća. To obuhvaća:
  • jasne kriterije za određivanje minimalne plaće (uključujući kupovnu moć s obzirom na troškove života, visinu, raspodjelu i stopu rasta plaća te nacionalnu produktivnost)
  • uporabu okvirnih referentnih vrijednosti za procjenu primjerenosti minimalnih plaća, pri čemu se u Direktivi navode moguće vrijednosti koje bi se mogle upotrijebiti
  • redovito i pravodobno ažuriranje minimalnih plaća
  • osnivanje savjetodavnih tijela u kojima će moći sudjelovati socijalni partneri
  • osiguravanje da se primjenom odstupanja i odbitaka od zakonskih minimalnih plaća poštuju načela nediskriminacije i proporcionalnosti, uključujući ostvarivanje legitimnog cilja, i
  • djelotvorno uključivanje socijalnih partnera u određivanje zakonskih minimalnih plaća i njihovo ažuriranje.
 • Promicanje i olakšavanje kolektivnog pregovaranja o plaćama. Direktivom se podupire kolektivno pregovaranje u svim državama članicama. U zemljama s raširenom tradicijom kolektivnog pregovaranja udio radnika s niskim plaćama i nejednakost plaća obično su manji, a plaće veće. Nadalje, Direktivom se od država članica u kojima je opseg kolektivnog pregovaranja manji od 80 % traži da izrade akcijski plan za promicanje kolektivnog pregovaranja.
 • Poboljšano praćenje i provedba zaštite u obliku minimalne plaće. Države članice bit će obvezne prikupljati podatke o obuhvatu i primjerenosti minimalnih plaća te osigurati da radnici imaju pristup rješavanju sporova i pravo na pravnu zaštitu. Usklađenost i djelotvorna provedba neophodni su kako bi radnici stvarno imali pristup zaštiti u obliku minimalne plaće i kako bi se promicalo konkurentno okruženje koje se temelji na inovacijama, produktivnosti i poštovanju socijalnih standarda.

Izjave članova Kolegija

Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen izjavila je: EU ispunjava svoje obećanje. Novim pravilima o minimalnim plaćama zaštitit će se dostojanstvo rada i osigurati da se rad isplati. Mjere ćemo provoditi uz puno poštovanje nacionalnih tradicija i autonomije socijalnih partnera.

Valdis Dombrovskis, izvršni potpredsjednik za gospodarstvo u interesu građana, izjavio je: Okvir o minimalnim plaćama ključan je korak prema zaštiti radnika u cijeloj Uniji, uz istodobno poštovanje nacionalnih nadležnosti i autonomije socijalnih partnera. S obzirom na šire posljedice ruske agresije na Ukrajinu važno je zaštititi osobe s niskim primanjima. Minimalnim plaćama trebao bi se osigurati pristojan životni standard, a istodobno promicati inovacije i produktivnost.

Povjerenik Europske komisije za zapošljavanje i socijalna prava Nicolas Schmit izjavio je: U vrijeme kad se veći broj kućanstava u cijelom EU-u pita kako sastaviti kraj s krajem, jako je važno da sve države članice imaju odgovarajuću zaštitu u obliku minimalne plaće. Okvir koji su dogovorili Europski parlament i Vijeće pomoći će osobama s minimalnom plaćom osigurati dostojanstven život. Ovaj dan je velik uspjeh za snažnu socijalnu Europu koja štiti svoje građane.

Sljedeći koraci

Suzakonodavci sada moraju službeno odobriti politički dogovor postignut između Europskog parlamenta i Vijeća. Direktiva će stupiti na snagu 20 dana nakon objave u Službenom listu, a države članice morat će njezine nove elemente prenijeti u nacionalno pravo u roku od dvije godine.

Kontekst

Pravo na primjerene minimalne plaće dio je šestog načela europskog stupa socijalnih prava, koji su zajednički proglasili Europski parlament, Vijeće u ime svih država članica i Europska komisija u studenome 2017. u Göteborgu. Direktiva o primjerenim minimalnim plaćama jedna je od ključnih mjera Akcijskog plana za provedbu europskog stupa socijalnih prava za daljnju provedbu načelâ stupa.

Komisija je 28. listopada 2020. predložila Direktivu o primjerenim minimalnim plaćama nakon savjetovanja sa socijalnim partnerima u dvije faze provedenog u skladu s člankom 154. Ugovora o funkcioniranju EU-a (UFEU). Predložena direktiva EU-a temelji se na članku 153. stavku 1. točki (b) UFEU-a o radnim uvjetima.

Dodatne informacije

Komisijin prijedlog direktive EU-a o primjerenim minimalnim plaćama u Europskoj uniji

Priopćenje za medije: Unapređenje socijalnog tržišnog gospodarstva EU-a: primjerene minimalne plaće za radnike u državama članicama

Pitanja i odgovori: Primjerene minimalne plaće

Informativni članak: Primjerene minimalne plaće

Pojedinosti

Datum objave
7. lipnja 2022.
Autor
Predstavništvo u Hrvatskoj