Glavni sadržaj
Predstavništvo Europske komisije u Hrvatskoj
Informativni članak16. lipnja 2022.Predstavništvo u HrvatskojPredviđeno vrijeme čitanja: 4 min

Komisija pozdravlja ciljeve država članica koji se odnose na stvaranje Europe s istaknutijom socijalnom komponentom do 2030.

Komisija je u Akcijskom planu pozvala Europsko vijeće da podrži tri glavna cilja EU-a, a države članice da utvrde vlastite nacionalne ciljeve kao doprinos tom zajedničkom pothvatu.

Komisija pozdravlja ciljeve država članica koji se odnose na stvaranje Europe s istaknutijom socijalnom komponentom do 2030.

Na današnjem sastanku ministri i ministrice EU-a nadležni za zapošljavanje i socijalna pitanja predstavili su svoje nacionalne ciljeve za ostvarenje Akcijskog plana za provedbu europskog stupa socijalnih prava do 2030. Komisija pozdravlja snažnu predanost država članica stvaranju pravedne i uključive Europe koja nudi brojne mogućnosti. U sklopu svojih nacionalnih obveza države članice podupiru zajednički rad na postizanju triju glavnih ciljeva EU-a u pogledu zapošljavanja, vještina i smanjenja siromaštva.

Povjerenik Europske komisije za zapošljavanje i socijalna prava Nicolas Schmit izjavio je: Na socijalnom samitu u Portu svi čelnici i partneri EU-a složili su se da je vrijeme za snažnu socijalnu Europu. Komisija je postavila tri ambiciozna, ali realistična cilja koji se odnose na održavanje visoke razine zaposlenosti, uključivanje cjeloživotnog učenja u naše socijalno tržišno gospodarstvo i smanjenje siromaštva, uključujući siromaštvo djece. Obveze koje su države članice danas preuzele dokaz su njihove predanosti postizanju tih ciljeva. Tek sada počinje naporan rad.

Tri socijalna cilja EU-a do 2030.

U Akcijskom planu za provedbu europskog stupa socijalnih prava utvrđuje se ambicija EU-a da stvori snažnu socijalnu Europu usmjerenu na radna mjesta, vještine i socijalnu uključenost. Njime su obuhvaćena tri socijalna cilja na razini EU-a koje je potrebno ostvariti do 2030.:

  1. zaposleno bi trebalo biti barem 78 % osoba u dobi od 20 do 64 godine
  2. barem 60 % svih odraslih osoba trebalo bi pohađati neki oblik osposobljavanja svake godine
  3. broj osoba kojima prijeti siromaštvo ili socijalna isključenost trebao bi se smanjiti za barem 15 milijuna, a među njima bi trebalo biti barem 5 milijuna djece manje u usporedbi s 2019.

Sve države članice obvezuju se na ispunjavanje nacionalnih ciljeva

Komisija je u Akcijskom planu pozvala Europsko vijeće da podrži tri glavna cilja EU-a, a države članice da utvrde vlastite nacionalne ciljeve kao doprinos tom zajedničkom pothvatu. Sve države članice podnijele su prijedloge za svoje nacionalne ciljeve koje su predstavile na današnjem sastanku Vijeća EPSCO. Nacionalni ciljevi pridonijet će zajedničkoj ambiciji postizanja glavnih ciljeva EU-a do 2030. u području zapošljavanja, vještina i smanjenja siromaštva.

Ispunjavanjem svojih obveza države članice zajednički usmjeravaju EU prema postizanju ili čak premašivanju glavnih ciljeva EU-a:

  • kad je riječ o zapošljavanju, nacionalni ciljevi zajedno premašuju glavni cilj EU-a
  • kad je riječ o obrazovanju odraslih, ciljevi koje su države članice dosad predložile gotovo su dosegnuli glavni cilj EU-a
  • kad je riječ o smanjenju broja osoba izloženih riziku od siromaštva ili socijalne isključenosti, nacionalni ciljevi ukupno gledano premašuju glavni cilj EU-a.

Cilj

Cilj EU-a do 2030.

Ukupne nacionalne obveze

Stopa zaposlenosti

78 %

78,5 %

Sudjelovanje odraslih u obrazovanju

60 %

57,6 %

Smanjenje siromaštva

-15 milijuna

-15,6 milijuna [1]

Taj pozitivni rezultat dolazi unatoč nepovoljnom kontekstu zbog neopravdane ruske invazije na Ukrajinu i njezinih društvenih i gospodarskih posljedica te je rezultat intenzivnih savjetovanja država članica na različitim razinama od jeseni 2021.

Sljedeći koraci

Komisija će pomno pratiti njihovu provedbu u kontekstu ciklusa europskog semestra za 2023., koordinacijskog okvira EU-a za gospodarske politike i politike zapošljavanja.

Kontekst

Europski parlament, Vijeće i Komisija proglasili su europski stup socijalnih prava na sastanku na vrhu u Göteborgu 2017. Stup sadržava 20 načela i prava koja su neophodna za pravedna i funkcionalna tržišta rada i sustave socijalne skrbi u 21. stoljeću. Sastoji se od tri poglavlja: (1) jednake mogućnosti i pristup tržištu rada, (2) pravedni uvjeti rada te (3) socijalna zaštita i uključenost.

U Akcijskom planu za provedbu europskog stupa socijalnih prava ta su načela pretvorena u konkretne mjere u korist građana te su predložena tri socijalna cilja na razini EU-a koja bi se trebala ostvariti do 2030. Komisija je u Akcijskom planu pozvala države članice da utvrde vlastite nacionalne ciljeve kao doprinos tom zajedničkom pothvatu. Socijalni samit u Portu 7. i 8. svibnja 2021. bio je prilika da države članice ponovno potvrde svoju predanost i ambicije. Europski su se partneri (institucije EU-a, socijalni partneri i organizacije civilnog društva) 7. svibnja 2021. u zajedničkoj izjavi iz Porta o preuzetim obvezama u socijalnim pitanjima obvezali do 2030. ostvariti tri glavna cilja iz Komisijina Akcijskog plana za provedbu europskog stupa socijalnih prava. Šefovi država ili vlada EU-a donijeli su 8. svibnja 2021. Deklaraciju iz Porta, s naglaskom na socijalnoj Europi. Europsko je vijeće 25. lipnja 2021. pozdravilo glavne ciljeve EU-a iz Akcijskog plana za europski stup socijalnih prava, u skladu s Izjavom iz Porta.

Danas predstavljeni nacionalni ciljevi rezultat su intenzivnog postupka savjetovanja država članica, koji je uključivao interna savjetovanja s ključnim socijalnim akterima (npr. nacionalnim parlamentima, socijalnim partnerima, nevladinim organizacijama, lokalnim tijelima ili akademskom zajednicom), bilateralne sastanke s Komisijom i multilateralne sastanke u okviru Odbora za zapošljavanje i Odbora za socijalnu zaštitu. 

Više informacija

Pregled: nacionalni ciljevi koji doprinose Akcijskom planu za provedbu europskog stupa socijalnih prava

Informativni članak: Akcijski plan za provedbu europskog stupa socijalnih prava

Komunikacija: Akcijski plan za provedbu europskog stupa socijalnih prava

Internetske stranice akcijskog plana

[1] Nisu uračunati doprinosi Njemačke i Danske jer one ne upotrebljavaju pokazatelja AROPE (tj. pokazatelja za mjerenje broja osoba kojima prijeti siromaštvo ili socijalna isključenost) te Malte jer ona svoj cilj izražava u postotnim bodovima AROPE.

Pojedinosti

Datum objave
16. lipnja 2022.
Autor
Predstavništvo u Hrvatskoj