Glavni sadržaj
Predstavništvo Europske komisije u Hrvatskoj
Novinski članak9. prosinca 2020.Predstavništvo u HrvatskojPredviđeno vrijeme čitanja: 3 min

Komisija pozdravila politički dogovor o programu InvestEU

Komisija je pozdravila politički dogovor postignut između Europskog parlamenta i država članica EU-a u Vijeću o Uredbi o programu InvestEU. Političkim dogovorom, nakon kojeg još slijedi konačno odobrenje pravnih tekstova na plenarnoj sjednici...

Komisija pozdravila politički dogovor o programu InvestEU

Povjerenik za gospodarstvo Paolo Gentiloni izjavio je: Riječ je o dobrom dogovoru kojim se otvara put dodatnim izvorima financiranja za održivu infrastrukturu, istraživanje i inovacije, MSP-ove i vještine. InvestEU pridonijet će gospodarskom oporavku Europe te prelasku na klimatski neutralno i digitalno gospodarstvo. Što je najvažnije, države članice moći će se koristiti programom InvestEU kao instrumentom za provedbu svojih planova za oporavak i otpornost.

Program InvestEU ponudit će Uniji ključne dugoročne izvore financiranja: okupljat će privatna ulaganja radi potpore održivom oporavku te će olakšati izgradnju zelenijeg, digitalnijeg i otpornijeg gospodarstva u Europi.

Danas postignut kompromis obuhvaća sljedeće glavne elemente:

 • četiri sastavnice politika: održiva infrastruktura, istraživanje, inovacije i digitalizacija, MSP-ovi te socijalna ulaganja i vještine
 • jamstvo iz proračuna EU‑a u iznosu od 26,2 milijarde eura indikativno raspodijeljeno među četiri sastavnice kako slijedi:
 1. održiva infrastruktura: 9,9 milijardi eura
 2. istraživanje, inovacije i digitalizacija: 6,6 milijardi eura
 3. MSP-ovi: 6,9 milijardi eura
 4. socijalna ulaganja i vještine: 2,8 milijardi eura
 • strateška ulaganja bit će moguća u okviru sve četiri sastavnice kako bi se ispunile buduće potrebe europskoga gospodarstva i promicala otvorena strateška autonomija Unije u ključnim sektorima
 • najmanje 30 % ulaganja u okviru programa InvestEU bit će namijenjeno ispunjavanju ciljeva Unije u području klimatske politike, čime se potvrđuje da je InvestEU jedan od glavnih programa Unije kojim se pridonosi Planu ulaganja za europski zeleni plan
 • u okviru programa InvestEU predviđen je doprinos namjenskom programu za pravednu tranziciju (drugi stup mehanizma za pravednu tranziciju) kako bi se potaknula dodatna ulaganja na korist regija u kojima je potrebno osigurati pravednu tranziciju, a koje imaju odobren teritorijalni plan za pravednu tranziciju
 • države članice moći će, ako to žele, dio svojih planova u okviru mehanizma za oporavak i otpornost provesti putem programa InvestEU i savjetodavnog centra InvestEU
 • kako bi se zajamčila brza primjena i lokalno djelovanje, InvestEU provodit će se u partnerstvu s Europskom investicijskom bankom, Europskim investicijskim fondom i brojnim drugim partnerima za provedbu, uključujući međunarodne financijske institucije te nacionalne razvojne banke i institucije

Sljedeći koraci

Nakon tehničke finalizacije teksta o kojem je postignut politički dogovor Europski parlament i Vijeće morat će odobriti tekst kako bi Uredba stupila na snagu, a program InvestEU postao operativan.

Europski parlament, države članice EU-a u Vijeću i Komisija postigli su 10. studenoga 2020. politički dogovor o sljedećem dugoročnom proračunu EU-a i instrumentu Next Generation EU. Sada je hitno potrebno da u okviru svojih uloga naprave sljedeći korak, a to je donošenje uredbe o VFO-u i uredbe o instrumentu Next Generation EU, zajedno s izmjenom Odluke o vlastitim sredstvima.

Nakon što bude donesen, dugoročni proračun EU-a – zajedno s inicijativom Next Generation EU, privremenim instrumentom za poticanje oporavka Europe – bit će najveći paket poticaja ikad financiran proračunskim sredstvima EU-a. Ukupnim iznosom od 1,8 bilijuna eura pomoći će u obnovi Europe nakon pandemije bolesti COVID-19 kako bi bila zelenija, digitalnija i otpornija.

Kontekst

InvestEU prijedlog je Unije za vodeći program ulaganja kojim će se oživjeti europsko gospodarstvo. Osmišljen je za pružanje dugoročnog financiranja te potporu politikama Unije tijekom oporavka od teške gospodarske i društvene krize. Program InvestEU nadovezuje se na uspjeh Plana ulaganja za Europu i Europskog fonda za strateška ulaganja (EFSU).

Dodatne informacije

Što slijedi? Program InvestEU (2021. – 2027.)

Plan oporavka

Dugoročni proračun EU-a za razdoblje 2021. – 2027. i instrument Next Generation EU

Pojedinosti

Datum objave
9. prosinca 2020.
Autor
Predstavništvo u Hrvatskoj