Glavni sadržaj
Predstavništvo Europske komisije u Hrvatskoj
Novinski članak4. veljače 2021.Predstavništvo u HrvatskojPredviđeno vrijeme čitanja: 1 min

Komisija pokreće postupke zbog povrede prava protiv 24 države članice jer nisu prenijele nova pravila EU-a o telekomunikacijama

Komisija je danas pokrenula postupke zbog povrede prava protiv 24 države članice jer nisu uvele nova telekomunikacijska pravila EU-a. Europski regulatorni okvir za elektroničke komunikacije osuvremenjen je Europskim zakonikom elektroničkih...

Komisija pokreće postupke zbog povrede prava protiv 24 države članice jer nisu prenijele nova pravila EU-a o telekomunikacijama

Rok za prenošenje tog zakonika u nacionalno zakonodavstvo istekao je 21. prosinca 2020. Dosad su samo Grčka, Mađarska i Finska obavijestile Komisiju da su donijele sve potrebne mjere za prenošenje te direktive, odnosno izjavile da su završile prenošenje.

Komisija je stoga Belgiji, Bugarskoj, Češkoj, Danskoj, Njemačkoj, Estoniji, Irskoj, Španjolskoj, Francuskoj, Hrvatskoj, Italiji, Cipru, Latviji, Litvi, Luksemburgu, Malti, Nizozemskoj, Austriji, Poljskoj, Portugalu, Rumunjskoj, Sloveniji, Slovačkoj, i Švedskoj poslala službene opomene te od njih zatražila donesu odgovarajuće mjere i obavijeste je o tome. Države članice dužne su odgovoriti u roku od dva mjeseca.

Kontekst

Europski zakonik elektroničkih komunikacija, kojim je regulatorni okvir za europski telekomunikacijski sektor prilagođen novim izazovima, stupio je na snagu u prosincu 2018., a države članice imale su dvije godine za uvođenje tih pravila. To je najvažniji propis za ostvarenje europskoga gigabitnog društva te za puno sudjelovanje svih građana Unije u digitalnom gospodarstvu i društvu.

Komisija pruža potporu državama članicama u prenošenju direktive u nacionalno pravo praćenjem postupka prenošenja i davanjem opsežnih smjernica i pomoći. Nadalje, Tijelo europskih regulatora za elektroničke komunikacije (BEREC) izradilo je i objavilo smjernice za uspješno uvođenje novih pravila.

U skladu sa Zakonikom Komisija je u prosincu 2020. donijela sljedeće propise kako bi učvrstila tržišno natjecanje, regulatornu usklađenost i jednake uvjete za sve sudionike na tržištu te zaštitila potrošače i omogućila poštene cijene i raznovrsne ponude internetskih i telefonskih usluga:

  • novu delegiranu uredbu kojom se utvrđuju jedinstvene maksimalne cijene završavanja glasovnih poziva u cijeloj Uniji koje operatori smiju jedni drugima naplaćivati za pozive između njihovih fiksnih i mobilnih mreža,
  • ažuriranu Preporuku o mjerodavnim tržištima, kojom se ažurira popis unaprijed definiranih tržišta, koji europska nacionalna regulatorna tijela moraju redovito preispitivati.

Više informacija

Informativni članak o Europskom zakoniku elektroničkih komunikacija

Europski zakonik elektroničkih komunikacija

Povezivost za europsko gigabitno društvo

Nova telekomunikacijska pravila EU-a: najnovije mjere u roku za prenošenje – priopćenje za medije

Pojedinosti

Datum objave
4. veljače 2021.
Autor
Predstavništvo u Hrvatskoj