Glavni sadržaj
Predstavništvo Europske komisije u Hrvatskoj
Novinski članak30. rujna 2021.Predstavništvo u HrvatskojPredviđeno vrijeme čitanja: 5 min

Komisija pokreće misije EU-a s ciljem rješavanja globalnih problema

Europska komisija danas je pokrenula pet novih misija EU-a, s vizijom zajedničkog poboljšavanja uvjeta života ljudi u Europi i svijetu. Misije će biti usmjerene na goruće probleme ljudskog zdravlja, klime i okoliša, područja u kojima su zacrtani...

Komisija pokreće misije EU-a s ciljem rješavanja globalnih problema

Iznikle su iz Obzora Europa kao nova ideja i jedinstven koncept u okviru politike EU-a te okupljaju različite službe Komisije pod vodstvom devet članova kolegija kako bi se organizirala potpora za istraživanja s ciljem provođenja u djelo glavnih prioriteta Komisije i pronalaženja rješenja za neke od najvećih izazova današnjice: maligne bolesti, prilagodba klimatskim promjenama, zaštita mora, oceana i slatkih voda, život u zelenijim gradovima i osiguravanje zdravog tla i hrane. Uključuju, među ostalim, istraživačke projekte i poticanje inovacija, političke mjere i zakonodavne inicijative, s konkretnim ciljevima, određenim rokovima i velikim učinkom na društvo. Pet misija ima za cilj do 2030. pronaći rješenja za ključne globalne probleme:

  • Prilagodba klimatskim promjenama: pomoći da najmanje 150 europskih regija i zajednica do 2030. postanu otporne na klimatske promjene;
  • Borba protiv raka: imajući u vidu europski plan za borbu protiv raka, poboljšati život više od 3 milijuna ljudi do 2030., s fokusom na prevenciju, liječenje i omogućavanje duljeg i kvalitetnijeg života;
  • Obnova naših oceana i voda do 2030.;
  • 100 klimatski neutralnih, pametnih gradova do 2030.;
  • Plan za tlo za Europu: 100 živih laboratorija i oglednih centara za vodeća istraživanja tranzicije na zdrava tla do 2030.

Margrethe Vestager, izvršna potpredsjednica za Europu spremnu za digitalno doba, izjavila je: Danas smo pokrenuli pet novih misija. Misije su novi, inovativni alati, nov način suradnje u okviru Obzora Europa te jedinstven koncept u politici EU-a, posvećen pronalaženju rješenja za neke od najvećih izazova s kojima se suočavamo: suzbijanje malignih bolesti, prilagodba klimatskim promjenama, zaštita mora, oceana i slatkih voda, život u zelenijim gradovima i osiguravanje zdravog tla i hrane. Riječ je o cijelom skupu djelovanja – istraživačkim projektima i poticanju inovacija, političkim mjerama i zakonodavnim inicijativama te sudjelovanju građana – usmjerenih na konkretne ciljeve i s velikim učinkom na društvo. Želimo do 2030. pronaći rješenja za ključne globalne probleme.

Mariya Gabriel, povjerenica za inovacije, istraživanje, kulturu, obrazovanje i mlade, izjavila je: Odgovor na pandemiju koronavirusa pokazao je da najveće probleme možemo riješiti samo zajedničkim naporom utemeljenim na znanstvenim istraživanjima i inovacijama. Isto vrijedi i za misije EU-a, kao ambiciozni, veliki projekt. U njihovu okviru moći ćemo mobilizirati ogroman potencijal EU-a te usmjeriti instrumente i politike prema ostvarivanju važnih ciljeva. Pri tome će europski građani biti uključeni od početka do kraja.

Komisija je danas donijela Komunikaciju o misijama EU-a, kojom su one, nakon što su ovog ljeta odobreni pojedinačni planovi misija, i službeno započele.

Misije EU-a u Obzoru Europa i šire

Misije su novi, zajednički pristup rješavanju nekih od glavnih problema našega doba. U svakoj od njih utvrđeni su konkretni ciljevi u definiranim vremenskim okvirima. Kako bi se ti ciljevi ostvarili, ključnu ulogu imaju istraživanja i inovacije, uz nove oblike upravljanja i suradnje te nove oblike suradnje s građanima i uključivanje mladih.

Na primjer, za prilagodbu klimatskim promjenama planira se staviti na raspolaganje 100 milijuna eura za pokazne projekte velikih razmjera s ciljem sprječavanja katastrofa poput poplava, prilagođene lokalnim uvjetima. Planom misije „borba protiv raka” predviđa se novi model sa zajedničkim upravljanjem kojim bi se osigurala sustavna i djelotvorna integracija istraživanja, inovacija i politika usmjerenih na suzbijanje malignih bolesti u Europi. U okviru provođenja misije „ocean i druge vode” stvorit će se mreža oglednih centara na razini morskih bazena i riječnih slivova te proširiti mreže zaštićenih morskih područja. U misiji „klimatski neutralni i pametni gradovi” u odabranim će se gradovima uključiti građane u formuliranje „klimatskih ugovora za gradove” kako bi se ostvarila klimatska neutralnost do 2030. dok će se u misiji „plan za tlo” poticati sudjelovanje u građanskim znanstvenim inicijativama kako bi se zajednički popravilo stanje tla.

Korijeni su misija u programu Obzor Europa, a njihova provedba veliki je projekt koji se temelji na istraživanjima i inovacijama s ciljem razvoja novih rješenja i poboljšavanja života Europljana. Novost i dodana vrijednost je u tome što one funkcioniraju kao portfelj djelovanja koji uključuje različite instrumente, poslovne modele te javna i privatna ulaganja na razini EU-a, nacionalnoj, regionalnoj i lokalnoj razini. Kako bi misije bile uspješne, od ključne je važnosti potpora iz drugih europskih i nacionalnih programa. Svaka će misija imati svoj vremenski okvir prilagođen njezinoj složenosti i planu provedbe.

U misijama EU-a izravno se kontaktira građane te ih se uključuje u osmišljavanje, provedbu i praćenje misije. Države članice, regije i niz dionika iz javnog i privatnog sektora bit će uključeni u osiguravanje trajnih rješenja za sve građane EU-a.

Misijama se podupire prioritete Komisije, uključujući europski zeleni plan, Europu spremnu za digitalno doba, europski plan za borbu protiv raka, gospodarstvo u interesu građana i novi europski Bauhaus Na primjer, misija „klima” već je sada konkretni element nove strategije za prilagodbu klimatskim promjenama, misija „borba protiv raka” dio je europskog plana za borbu protiv raka, a misija „tlo” je vodeća inicijativa iz dugoročne vizije za ruralna područja EU-a.

Komisija je 23. rujna objavila posebno izdanje Eurobarometra na temu znanosti i tehnologije. Rezultati ankete širom EU-a svjedoče o velikoj javnoj potpori znanosti i inovacijama u iznalaženju rješenja za probleme koji su prepoznati u misijama. Na primjer, velika većina Europljana smatra zdravstvo i zelenu energiju područjima u kojima će znanost i inovacije pozitivno utjecati na njihov život tijekom sljedećih 20 godina.

Sljedeći koraci

Danas je počela faza potpune provedbe misija EU-a. Prvi program rada Obzora Europa za 2021./2022., objavljen 16. lipnja, uključuje skup djelovanja kojima se ta provedba priprema. Ažurirat će se potpunim programom istraživanja i inovacija do kraja godine. Paralelno s tim misije će se povezati s regijama, gradovima i organizacijama koje u njima sudjeluju te s građanima u državama članicama.
Kontekst

Na temelju prijedlogâ koje su vodeći stručnjaci u odborima za misije dostavili Europskoj komisiji u rujnu 2020. u strateški plan programa Obzor Europa uvršteno je pet misija. Početna sredstva za misije u iznosu do 1,9 milijardi eura do 2023. osigurana su iz Obzora Europa. Komisija je u listopadu 2020. potvrdila tih pet predloženih misija. Time je započela pripremna faza razvoja pet detaljnih provedbenih planova uključujući ciljeve, načine kako ih postići i pokazatelje za mjerenje napretka. Komisija je te planove ocijenila prema konkretnim kriterijima.

Više informacija

Pitanja i odgovori: Misije EU-a

Informativni članci:

Komunikacija na temu misija EU-a

Planovi provedbe misija EU-a

Internetske stranice misija EU-a

Pojedinosti

Datum objave
30. rujna 2021.
Autor
Predstavništvo u Hrvatskoj