Glavni sadržaj
Predstavništvo Europske komisije u Hrvatskoj
Informativni članak24. svibnja 2024.Predstavništvo u HrvatskojPredviđeno vrijeme čitanja: 1 min

Komisija poduzela mjere za potpuno i pravodobno prenošenje direktiva EU-a

Komisija je donijela paket odluka o povredama jer države članice nisu obavijestile Komisiju o mjerama poduzetima za prenošenje direktiva EU-a u nacionalno pravo. 

Transport

Komisija je uputila službenu opomenu državama članicama koje nisu obavijestile Komisiju o nacionalnim mjerama za prenošenje direktiva čiji je rok za prenošenje istekao. U ovom slučaju 21 država članica još nije obavijestila o mjerama za potpuno prenošenje dvije direktive EU-a u području zdravlja i sigurnosti na radu te prometa. Predmetne države članice imaju dva mjeseca da odgovore na službene opomene i dovrše prenošenje direktiva, a Komisija može odlučiti uputiti obrazloženo mišljenje. 

Područje prometa:

Pristojbe za korištenje infrastrukture i financiranje održavanja i razvoja europske cestovne infrastrukturne mreže

Direktivom 1999/62/EZ (eurovinjeta), koja je izvorno donesena 1999., utvrđuju se zajednička pravila o naknadama na temelju udaljenosti (cestarinama) i korisničkim naknadama na vremenskoj osnovi (vinjete) za korištenje cestovne infrastrukture. Tim je pravilima propisano da se troškovi izgradnje, upravljanja i održavanja infrastrukture mogu nadoknaditi cestarinama i vinjetama. Izmjenom   Direktive (EU) 2022/362 proširena su pravila na osobne automobile i mala teška vozila. Direktivom se propisuje i internalizacija vanjskih troškova povezanih s onečišćenjem zraka te je uveden novi sustav kojim se od država članica zahtijeva da uvedu plaćanja na temelju emisija CO2 teških vozila. Tom se mjerom pridonosi dekarbonizaciji cestovnog prijevoza tereta poticanjem uvođenja teških vozila s nižim emisijama CO2. 16 država članica – Belgija, Bugarska, Irska, Grčka, Španjolska, Hrvatska, Italija, Cipar, Latvija, Litva, Luksemburg, Malta, Poljska, Portugal, Slovenija i Slovačka – nisu izvijestile o potpunom prenošenju Direktive u nacionalno pravo do 25. ožujka 2024.

Pojedinosti

Datum objave
24. svibnja 2024.
Autor
Predstavništvo u Hrvatskoj