Glavni sadržaj
Logotip Europske komisije
Predstavništvo Europske komisije u Hrvatskoj
Informativni članak9. ožujka 2022.Predstavništvo u Hrvatskoj

Komisija podupire 225 projekata reformi u državama članicama kako bi se poboljšala njihova otpornost, otvorila radna mjesta i ostvario rast

Komisija je danas odobrila 225 projekata u okviru Instrumenta za tehničku potporu kojima će se poboljšati priprema, osmišljavanje i provedba reformi u državama članicama.

Komisija podupire 225 projekata reformi u državama članicama kako bi se poboljšala njihova otpornost, otvorila radna mjesta i ostvario rast

Komisija je danas odobrila 225 projekata u okviru Instrumenta za tehničku potporu kojima će se poboljšati priprema, osmišljavanje i provedba reformi u državama članicama kako bi nastale moderne i otporne javne uprave, strategije održivog rasta i otporna gospodarstava, a pritom se povećala njihova sposobnost reagiranja na trenutačne i buduće krize.

U okviru drugog kruga potpore iz Instrumenta za tehničku pomoć, Komisija će Hrvatsku podržati kroz 14 novih projekata u područjima održivog turizma, upravljanja vodama, fiskalne održivosti zdravstva, digitalizacije pravosuđa, obrazovanja i socijalne politike. Više projekata reformi uključeno je i u nacionalne planove za oporavak i otpornost.

Povjerenica za koheziju i reforme Elisa Ferreira izjavila je: Oporavak od pandemije još traje, a prije dva tjedna u Europi je izbila nova kriza. Instrumentom za tehničku potporu nastavit će se pomagati državama članicama i regijama da provedu reforme kojima se mogu poboljšati njihova otpornost, strategije rasta i priprema za dvostruku, digitalnu i zelenu tranziciju te razviti učinkovite i fleksibilne javne uprave.

Reforme država članica podupiru se iz Instrumenta za tehničku potporu, a ukupna sredstva za 2022. iznosit će 116,8 milijuna eura. Riječ je o instrumentu koji se temelji na potražnji, a pruža stručno znanje prilagođeno konkretnim potrebama. Fleksibilan je i na zahtjev država članica može se brzo prilagoditi novim potrebama.

Ciljanija potpora

Projekti su usko povezani s ključnim prioritetima Komisije: Instrumentom za tehničku potporu 2022. i dalje će se pomagati državama članicama u osmišljavanju i provedbi reformi za zelenu i digitalnu tranziciju te u poboljšanju operativnog kapaciteta i učinkovitosti javnih uprava. Primjerice, 36% zahtjeva povezano je s ciljevima zelenog plana, a 51% s digitalnom tranzicijom, dok je 57% odabranih zahtjeva za potporu iz tog instrumenta za 2022. povezano s reformama u okviru planova država članica za oporavak i otpornost.

Program rada Instrumenta za tehničku potporu za 2022. uključuje i neke novosti:

  • višedržavni ili višeregionalni projekti: nude tehničku potporu za rješavanje zajedničkih izazova u više država članica ili regija te se odnose na iste prioritete; promiču uzajamno učenje i razvoj zajedničkih pristupa putem uzajamnih razmjena
  • vodeći projekti: Komisija ih je osmislila kako bi poduprla reforme koje su u velikoj mjeri potrebne u različitim državama članicama i koje su u skladu s glavnim prioritetima EU-a; na primjer, vodeći projekt „Potpora valu obnove” odnosi se na države članice koje žele osmisliti i provesti reforme za obnovu zgrada, u okviru vodećeg projekta „Provedba europskog jamstva za djecu” podupire se provedba preporuke Vijeća o uspostavi europskog jamstva za djecu u državama članicama, odnosno nudi se tehnička potpora za provedbu mjera i politika kojima se sprečava i suzbija siromaštvo i socijalna isključenost djece.

Polovina zahtjeva povezana je s vodećim projektima, kao što su turizam, val obnove, rodno osviještena politika, javna uprava i integracija migranata, a 30 % zahtjeva čine višedržavni ili višeregionalni projekti.

Kontekst

Instrument za tehničku potporu glavni je instrument Komisije za pružanje tehničke potpore reformama u EU-u na zahtjev nacionalnih tijela. Dio je višegodišnjeg financijskog okvira za razdoblje 2021. – 2027. i europskog plana oporavka. Temelji se na uspjehu svojeg prethodnika, Programa potpore strukturnim reformama, u okviru kojeg je od 2017. provedeno više od 1400 projekata tehničke potpore u svim državama članicama.

Potporu iz tog instrumenta mogu dobiti reforme koje se odnose, među ostalim, na javnu upravu, upravljanje javnim financijama, upravljanje migracijama, poslovno okruženje, financijski sektor, tržište rada, obrazovne sustave, socijalne usluge, potporu ugroženoj djeci, zdravstvenu skrb, zelenu tranziciju i kibersigurnost. Više informacija možete pročitati ovdje.

Pojedinosti

Datum objave
9. ožujka 2022.
Autor
Predstavništvo u Hrvatskoj