Glavni sadržaj
Logotip Europske komisije
Predstavništvo Europske komisije u Hrvatskoj
Novinski članak24. svibnja 2018.Predstavništvo u Hrvatskoj

Komisija otvara put vrijednosnim papirima osiguranim državnim obveznicama

Komisija danas predlaže nova pravila koja će omogućiti tržišna rješenja i pridonijeti daljnjoj integraciji i diversifikaciji europskog financijskog sektora, što će ojačati ekonomsku i monetarnu uniju i učiniti je otpornijom.

Budućnost europskog financijskog sektora

Današnjim će se prijedlogom ukloniti neopravdane regulatorne prepreke tržišnom razvoju vrijednosnih papira osiguranih državnim obveznicama. Te bi vrijednosne papire izdavale privatne institucije kao potraživanja na portfelj državnih obveznica vlada europodručja. Osmišljeni su tako da države članice europodručja uzajamno ne snose rizike i gubitke. Rizik i moguće gubitke snosili bi samo privatni ulagači. Investicijski fondovi, osiguravajuća društva, banke i drugi ulagači bi ulaganjem u takve nove instrumente mogli dodatno diversificirati svoje portfelje državnih obveznica čime bi se dodatno integrirala financijska tržišta te oslabile veze banaka s matičnim zemljama koje su još u ponekim slučajevima jake, unatoč nedavnom napretku. Vrijednosni papiri osigurani državnim obveznicama pritom ne bi negativno utjecali na nacionalna tržišta obveznicama.

ValdisDombrovskis, potpredsjednik Komisije zadužen za financijsku stabilnost, financijske usluge i uniju tržišta kapitala, izjavio je: „Tržišni razvoj vrijednosnih papira osiguranih državnim obveznicama pomoći će ulagačima da diversificiraju portfelje državnih obveznica i tako smanje svoju izloženost, a promicat će se i financijska integracija. Riječ je o pragmatičnom prijedlogu koji će integriranjem financijskih tržišta povećati sposobnost apsorpcije rizika u privatnom sektoru te smanjiti rizik za banke, pri čemu se ne traži uzajamnost rizika.”

Komisija današnjim prijedlogom ostvaruje navedeno u Dokumentu za razmatranje o produbljenju EMU-a iz svibnja 2017., što je važan dio rada na dovršetku bankovne unije. Komisija poziva Vijeće i Europski parlament na blisku suradnju i žurno donošenje kako bi se osigurala brza provedba. Prijedlog će pridonijeti i razvoju unije tržišta kapitala jer će se tržišta javnog duga dodatno integrirati i diversificirati.

Pojedinosti

Datum objave
24. svibnja 2018.
Autor
Predstavništvo u Hrvatskoj