Glavni sadržaj
Predstavništvo Europske komisije u Hrvatskoj
Novinski članak27. siječnja 2021.Predstavništvo u HrvatskojPredviđeno vrijeme čitanja: 3 min

Komisija odobrila 2,9 milijardi EUR javne potpore koju 12 država članica dodjeljuje za drugi paneuropski projekt istraživanja i inovacija duž cijelog vrijednosnog lanca b

Na temelju EU-ovih pravila o državnim potporama Komisija je odobrila drugi važan projekt od zajedničkog europskog interesa (VPZEI) za potporu istraživanjima i inovacijama u vrijednosnom lancu baterija. Taj su projekt, nazvan European Battery...

Vrijednosni lanca baterija

Tih dvanaest država članica u nadolazećim će godinama izdvojiti otprilike 2,9 milijardi eura za taj projekt. Očekuje se da će se spomenutim javnim sredstvima potaknuti dodatnih 9 milijardi eura privatnih ulaganja, što je više nego trostruko u odnosu na državne potpore. Projekt dopunjuje prvi VPZEI u vrijednosnom lancu baterija, koji je Komisija odobrila u prosincu 2019.

Projekt će obuhvatiti cijeli vrijednosni lanac baterija od vađenja sirovina, preko dizajna i proizvodnje baterijskih ćelija i sklopova, do recikliranja i odlaganja u kružnom gospodarstvu, s velikim naglaskom na održivosti. Očekuje se da će pridonijeti nizu novih tehnoloških dostignuća, uključujući drukčiji kemijski sastav ćelija i nove proizvodne procese, te drugim inovacijama u vrijednosnom lancu baterija i tako dopuniti ono što će se postići zahvaljujući prvom VPZEI-ju o baterijama.

Kontekst

Komisijino odobrenje za ovaj projekt dio je njezinih širih nastojanja da podupre razvoj inovativne i održive europske industrije baterija. Komisija je 2017. osnovala Europski savez za baterije. Komisija je 2018. donijela Strateški akcijski plan za baterije i u okviru njega promiče niz inicijativa.

S obzirom na sve veću važnost baterija u nizu područja, uključujući ponajprije prijevoz i energetiku, sve će važniji biti siguran, kružni i održiv vrijednosni lanac baterija. Veća održivost baterija tijekom njihova cijelog životnog vijeka ključna je za postizanje naših ambicioznih klimatskih ciljeva. To je i osnovna ideja Uredbe o održivim baterijama, koju je Komisija predložila u prosincu 2020.

Današnja se odluka odnosi na treći projekt u području istraživanja i inovacija koji se temelji na Komunikaciji o važnim projektima od zajedničkog europskog interesa iz 2014., u kojoj su utvrđeni kriteriji na temelju kojih nekoliko država članica može podupirati transnacionalne projekte od strateške važnosti za EU u skladu s člankom 107. stavkom 3. točkom (b) Ugovora o funkcioniranju Europske unije (UFEU). Cilj je Komunikacije potaknuti države članice da podupiru visokoinovativne projekte koji jasno doprinose gospodarskom rastu, otvaranju radnih mjesta i konkurentnosti.

Komunikacija o VPZEI-jima dopunjuje druga pravila o državnim potporama, primjerice Uredbu o općem skupnom izuzeću i Okvir za istraživanje, razvoj i inovacije, kojim se omogućava pružanje potpore za inovativne projekte i istodobno ograničava eventualno narušavanje tržišnog natjecanja. Prema pregledu stanja u području državnih potpora za 2019. godišnji troškovi za istraživanje, razvoj i inovacije na temelju Uredbe o općem skupnom izuzeću nastavili su rasti i dosegnuli otprilike 10 milijardi eura 2018.

Komunikacijom o VPZEI-jima podupiru se ulaganja za istraživanje, razvoj i inovacije te prvu industrijsku primjenu pod uvjetom da su projekti koji primaju ta sredstva visokoinovativni i ne obuhvaćaju masovnu proizvodnju ni komercijalne aktivnosti. Zahtijevaju se i široka diseminacija i prelijevanje novog znanja u cijelom EU-u te detaljna ocjena tržišnog natjecanja kako bi se smanjilo njegovo nepotrebno narušavanje na unutarnjem tržištu.

Nakon evaluacije ili provjere primjerenosti iz listopada 2020., trenutačno se preispituje niz pravila o državnim potporama, uključujući Komunikaciju o VPZEI-jima kako bi se osiguralo da u potpunosti pridonose zelenim i digitalnim ciljevima Komisije. U narednim će tjednima biti pokrenuto javno savjetovanje o reviziji Komunikacije o VPZEI-jima.

Verzija odluke koja nije povjerljiva bit će dostupna pod brojevima predmeta SA.55855 (Austrija), SA.55840 (Belgija), SA.55844 (Hrvatska), SA.55846 (Finska), SA.55858 (Francuska), SA.55831 (Njemačka), SA.56665 (Grčka), SA.55813 (Italija), SA.55859 (Poljska), SA.55819 (Slovačka), SA.55896 (Španjolska) i SA.55854 (Švedska) u registru državnih potpora na internetskim stranicama Komisije posvećenima tržišnom natjecanju kad se riješe moguća pitanja u pogledu povjerljivosti podataka. Popis novih odluka o državnim potporama objavljenih na internetu i u Službenom listu dostupan je u elektroničkom biltenu s tjednim novostima o državnim potporama State Aid Weekly e-News.

Pojedinosti

Datum objave
27. siječnja 2021.
Autor
Predstavništvo u Hrvatskoj