Glavni sadržaj
Predstavništvo Europske komisije u Hrvatskoj
Informativni članak26. siječnja 2024.Predstavništvo u HrvatskojPredviđeno vrijeme čitanja: 1 min

Komisija odobrava i produljuje odobrenja za upotrebu genetski modificiranih organizama u hrani i hrani za životinje

Europska komisija danas je odobrila upotrebu genetski modificiranog kukuruza i obnovila odobrenje za dvije genetski modificirane uljane repice kao hranu i hranu za životinje.

Kukuruz

Ta su odobrenja u skladu sa sveobuhvatnim i strogim postupcima EU-a za sigurnost hrane, kojima se osigurava visoka razina zaštite zdravlja ljudi, životinja i okoliša. Temelje se na pozitivnoj znanstvenoj procjeni Europske agencije za sigurnost hrane (EFSA), koja je zaključila da su ti usjevi jednako sigurni kao njihovi konvencionalni ekvivalenti. Komisija je imala pravnu obvezu donijeti odluku o tim kulturama jer države članice nisu postigle kvalificiranu većinu (za ili protiv odobrenja) u Stalnom odboru ni kasnije u žalbenom odboru.

Odlukama Komisije ne dopušta se uzgoj tih usjeva u EU-u, nego samo njihov uvoz u EU iz trećih zemalja i samo za upotrebu kao hrana i hrana za životinje. Odobrenja vrijede 10 godina, a svaki proizvod koji se proizvede na temelju tih usjeva podliježe strogim pravilima EU-a o označivanju i sljedivosti.

Više informacija o genetski modificiranim organizmima u EU-u dostupno je na internetu.

Pojedinosti

Datum objave
26. siječnja 2024.
Autor
Predstavništvo u Hrvatskoj