Glavni sadržaj
Predstavništvo Europske komisije u Hrvatskoj
Informativni članak28. travnja 2022.Predstavništvo u HrvatskojPredviđeno vrijeme čitanja: 6 min

Komisija najavljuje sudjelovanje 100 gradova u misiji EU-a za klimatski neutralne i pametne gradove do 2030.

U našim gradskim područjima živi 75 % građana EU-a. Na ta područja otpada više od 65 % potrošnje energije u svijetu, a time i više od 70 % emisija CO2.

Komisija najavljuje sudjelovanje 100 gradova u misiji EU-a za klimatski neutralne i pametne gradove do 2030.

Komisija je danas objavila kojih će 100 gradova u EU-u sudjelovati u misiji EU-a za 100 klimatski neutralnih i pametnih gradova do 2030., odnosno u tzv. misiji za gradove. U tih 100 gradova zastupljeno je svih 27 država članica, a 12 njih nalazi se u zemljama koje su pridružene ili bi se mogle pridružiti Obzoru Europa, programu EU-a za istraživanja i inovacije (2021. – 2027.).

U našim gradskim područjima živi 75 % građana EU-a. Na ta područja otpada više od 65 % potrošnje energije u svijetu, a time i više od 70 % emisija CO2. Stoga je važno da gradovi budu ekosustavi za eksperimentiranje i inovacije kako bi pomogli svima drugima u njihovoj tranziciji da do 2050. postanu klimatski neutralni.

Predsjednica Komisije Ursula von der Leyen izjavila je: Zelena tranzicija zahvaća cijelu Europu. Međutim, uvijek su potrebni predvodnici koji si svojevoljno postavljaju još veće ciljeve. Ovi nam gradovi pokazuju put prema zdravijoj budućnosti, i u tome ćemo ih podupirati! Započnimo s radom već danas.

Za misiju za gradove izdvojit će se 360 milijuna eura iz programa Obzor Europa za razdoblje 2022. – 2023. kako bi se zacrtale potrebne inovacije za postizanje klimatske neutralnosti do 2030. Istraživačke i inovacijske mjere bit će usmjerene na čistu mobilnost, energetsku učinkovitost i zeleno urbanističko planiranje te će ponuditi mogućnost pokretanja zajedničkih inicijativa i jačanja suradnje u sinergiji s drugim programima EU-a.

Koristi za gradove uključuju prilagođene savjete i pomoć dostupne na posebnoj platformi koja će se pokrenuti u okviru projekta NetZeroCities, dodatna financijska sredstva i mogućnosti financiranja te mogućnost pridruživanja velikim inovacijskim aktivnostima i pilot-projektima. Misija usto otvara prilike za umrežavanje i razmjenu primjera dobre prakse među gradovima, a potiče se i uključivanje građana.

Daljnji koraci

Komisija će pozvati 100 odabranih gradova da izrade klimatske ugovore za gradove, koji će uključivati opći plan za postizanje klimatske neutralnosti u svim sektorima, primjerice energetici, zgradama, gospodarenju otpadom i prometom, te povezane planove ulaganja. U tom će procesu sudjelovati građani, istraživačke organizacije i privatni sektor. Jasne i vidljive obveze koje su gradovi preuzeli u klimatskim ugovorima za gradove omogućit će im da surađuju s EU-om, nacionalnim i regionalnim tijelima te, najvažnije, s vlastitim građanima kako bi ostvarili taj ambiciozan cilj.

Nadalje, s obzirom na golemi interes 377 gradova za pridruživanje misiji, Komisija pruža potporu i gradovima koji nisu odabrani, među ostalim putem platforme za misiju i mogućnosti financiranja u okviru programa rada misije za gradove u okviru programa Obzor Europa.

Izjave članova Kolegija

Izvršni potpredsjednik Frans Timmermans, zadužen za europski zeleni plan, napomenuo je: Gradovi su nezaobilazni u borbi protiv klimatske krize. Bilo da je riječ o ozelenjivanju gradskih prostora, rješavanju problema onečišćenja zraka, smanjenju potrošnje energije u zgradama ili promicanju rješenja za čistu mobilnost, gradovi su često središte promjena koje su Europi potrebne za uspjeh u prelasku na klimatsku neutralnost. Čestitam gradovima koji su danas odabrani i željno iščekujem rješenja koja će se u njima razviti kako bi se njihovi stanovnici i poduzeća usmjerili prema zelenijoj budućnosti.

Izvršna potpredsjednica Margrethe Vestager, zadužena za Europu spremnu za digitalno doba, rekla je: Moramo ubrzati prelazak Europe na klimatsku neutralnost, okončati svoju ovisnost o fosilnim gorivima i realizirati koristi kao što su čišći zrak i manji računi za energiju za naše građane. Izvrsno je što u tome sudjeluje toliko gradova. Njihove ambicije možemo poduprijeti iz proračuna EU-a za istraživanje i inovacije. Misija za gradove ima potencijal da znatno doprinese našem zelenom planu i tome da Europa do 2050. postane klimatski neutralan kontinent.

Povjerenica za inovacije, istraživanje, kulturu, obrazovanje i mlade Mariya Gabriel dodala je: Misije u okviru programa Obzor Europa imaju velik potencijal za ostvarivanje ciljeva europskog zelenog plana, uključujući europsku energetsku sigurnost. Odabrani gradovi prvi su korak u tom smjeru i zauzimaju široko geografsko područje. Želimo da konkretne koristi od inovacija osjete sve naše regije i građani, čime se usto jača položaj velikih i malih gradova različitih razina iskustva i kapaciteta. Pozivam sve gradove da uključe sve dionike i surađuju s njima, uključujući, naravno, građane i građanke, kako bismo zajedno postigli svoje ambiciozne ciljeve.

Povjerenica za promet Adina Vălean izjavila je: U nastojanju da do 2030. postanu pametni i klimatski neutralni, danas najavljenih 100 gradova u EU-u bit će prirodne „ispitne platforme” za inovativna integrirana rješenja za mnoge današnje probleme, uključujući gradsku mobilnost. Oslanjajući se na naš novi okvir za gradsku mobilnost, ti gradovi raspolažu alatima za zdravu i održivu međugradsku i gradsku mobilnost, primjerice udvostručenjem željezničkog prometa velikih brzina i izgradnjom dodatne biciklističke infrastrukture u sljedećih 10 godina, ulaganjem u sigurne biciklističke staze i osiguravanjem povezanosti s ruralnim i prigradskim područjima kako bi osobama koje putuju na posao pružale mogućnosti održive mobilnosti. Sigurna sam u njihov uspjeh i pozivam druge europske gradove da ih u tome slijede.

Povjerenik za okoliš, oceane i ribarstvo Virginijus Sinkevičius rekao je: Misija za klimatski neutralne i pametne gradove pomoći će nam da ostvarimo preuzete obveze nulte stope onečišćenja, očuvanja bioraznolikosti i poticanja kružnog gospodarstva. Mnogi od odabranih gradova već su se na ekološkom planu dokazali u inicijativama Zelene prijestolnice, Zelenog lista i Zelenog grada, i to rješavanjem problema onečišćenja zraka, buke i otpada. Ambicije tih gradova u pogledu klime i inovacija, kao i šire financiranje istraživanja u okviru misije, pridonijet će zelenijem, čišćem i zdravijem životu u gradovima za europske građane.

Kontekst

Gradovi su bili pozvani da izraze interes za sudjelovanje u misiji u studenome 2021. Poziv je zatvoren 31. siječnja 2022. U prvom su koraku neovisni stručnjaci ocijenili svaki iskaz interesa. U drugom koraku Komisija je primijenila dodatne kriterije kako bi osigurala geografsku ravnotežu i raznolikost gradova u pogledu veličine, učinka i inovativnih ideja. Ukupno se 377 gradova prijavilo za sudjelovanje u misiji. U danas odabranih 100 gradova živi 12 % stanovništva EU-a. 

Komisija je u rujnu 2021. donošenjem Komunikacije o misijama EU-a pokrenula misiju za 100 klimatski neutralnih i pametnih gradova do 2030. To je uslijedilo nakon što su u ljeto 2021. odobreni pojedinačni provedbeni planovi za misije. Misija za gradove jedna je od pet misija EU-a koje se bave globalnim izazovima u područjima prilagodbe klimatskim promjenama, obnove naših oceana i voda, zdravog tla i borbe protiv raka. Poseban program rada za misije programa Obzor Europa objavljen je 15. prosinca 2021. 

Misije su novost programa Obzor Europa i njima se podupiru prioriteti Komisije, uključujući europski zeleni plan, Europu spremnu za digitalno doba, europski plan za borbu protiv raka, gospodarstvo u interesu građana i novi europski Bauhaus. Na primjer, misija „klima” već je sada konkretni element nove strategije za prilagodbu klimatskim promjenama, misija „borba protiv raka” dio je europskog plana za borbu protiv raka, a misija „tlo” je vodeća inicijativa iz dugoročne vizije za ruralna područja EU-a.

Dodatne informacije

Informativni članak o misiji za gradove u EU-u: upoznajte gradove

Pitanja i odgovori

Videozapis

100 klimatski neutralnih i pametnih gradova do 2030.

Pojedinosti

Datum objave
28. travnja 2022.
Autor
Predstavništvo u Hrvatskoj