Glavni sadržaj
Predstavništvo Europske komisije u Hrvatskoj
Novinski članak28. rujna 2017.Predstavništvo u HrvatskojPredviđeno vrijeme čitanja: 3 min

Komisija modernizira europska pravila o pravima putnika u željezničkom prometu

Putnici u željezničkom prometu trebali bi biti u potpunosti zaštićeni bez obzira na to kamo putuju u EU-u. Komisija također želi zajamčiti odgovarajuće informacije za putnike te znatno poboljšati prava putnika s invaliditetom ili smanjenom...

Željeznica

Europska komisija ažurira europska pravila o pravima putnika u željezničkom prometu kako bi im se pružila bolja zaštita u slučaju kašnjenja, otkazivanja ili diskriminacije.

Putnici u željezničkom prometu trebali bi biti u potpunosti zaštićeni bez obzira na to kamo putuju u EU-u. Komisija također želi zajamčiti odgovarajuće informacije za putnike te znatno poboljšati prava putnika s invaliditetom ili smanjenom pokretljivošću. U isto je vrijeme prijedlog Komisije proporcionalan te se njime željezničkim prijevoznicima, pod strogim uvjetima, priznaje mogućnost izuzeća od plaćanja naknade putnicima u slučaju kašnjenja.

Povjerenica za promet Violeta Bulc izjavila je: „Zahvaljujući EU-u putnici uživaju potpuni skup prava bez obzira na to kamo putuju u EU-u.Međutim, još uvijek ima previše Europljana koji putuju vlakom, a nisu na odgovarajući način obaviješteni o svojim pravima. Cilj je našeg novog prijedloga da to ispravimo. Uvjerena sam da će naša inicijativa ojačati sektor uspostavljanjem odgovarajuće ravnoteže između zaštite putnika i konkurentnosti željezničkog sektora.”

Prijedlogom Komisije ažuriraju se postojeća pravila o pravima putnika u željezničkom prometu u pet ključnih područja:

1. Jedinstvena primjena pravila: međugradske domaće i prekogranične gradske, prigradske i regionalne usluge željezničkog prometa više ne mogu biti izuzete od primjene pravila o pravima putnika. Trenutačno samo pet država članica [1] u potpunosti primjenjuje pravila, a ostale su uspostavile različite stupnjeve izuzeća. Time se u znatnoj mjeri putnicima uskraćuju njihova prava.

2. Informiranje i nediskriminacija: poboljšano pružanje informacija o pravima putnika, npr. njihovim ispisivanjem na voznoj karti. Putnike koji se koriste povezanim uslugama sa zasebnim voznim kartama mora se informirati o tome primjenjuje li se njihova prava na cijelo putovanje ili samo na različite segmente. Diskriminacija na temelju državljanstva ili boravišta zabranjena je.

3. Veća prava za osobe s invaliditetom ili smanjenom pokretljivošću: obvezno pravo na pomoć za sve usluge te na punu naknadu za gubitak ili popravak opreme za kretanje. Relevantne informacije moraju se pružiti u pristupačnim formatima, a željezničko osoblje mora proći osposobljavanje u pogledu osviještenosti o invaliditetu.

4. Provedba, postupci rješavanja pritužbi i kažnjavanje: jasni rokovi i postupci rješavanja pritužbi te jasne nadležnosti i kompetencije nacionalnih tijela koja su odgovorna za primjenu i provedbu prava putnika.

5. Proporcionalnost i pravednost u primjeni prava: odredbom o „višoj sili” poduzeća u području željezničkog prometa izuzet će se od plaćanja naknade u slučaju kašnjenja izazvanih prirodnim katastrofama koje nisu mogla predvidjeti ili spriječiti. Na temelju važećih propisa poduzeća u području željezničkog prometa dužna su platiti naknadu čak i u slučaju takvih događaja.

Sljedeći koraci

Prijedlog Komisije sada moraju ispitati Europski parlament i Vijeće (tj. države članice EU-a) te ga donijeti prije nego što stupi na snagu.

Jedinstveno tržište željezničkog prijevoza putnika trenutačno je u razvoju s planiranim uvođenjem tržišnog natjecanja na domaća tržišta. Visoka kvaliteta usluga u području željezničkog prometa i zaštita prava korisnika ključni su kako bi se ispunio cilj povećanja udjela željezničkog prijevoza u odnosu na druge vrste prijevoza.

Kontekst

Europska unija je jedino područje na svijetu u kojem su građani zaštićeni cjelovitim skupom prava putnika – bilo da putuju zrakoplovom, željeznicom, brodom ili autobusom. Zakonodavstvo EU-a o pravima putnika u željezničkom prometu stupilo je na snagu u prosincu 2009.

Na temelju europskih propisa putnici mogu, primjerice, u nekim državama članicama imati pravo na novčanu naknadu ako im vlak stigne na odredište s kašnjenjem od jednog sata ili više. Putnici kojima vlak kasni mogu imati pravo i na obroke i osvježavajuća pića (razmjerno kašnjenju) te na smještaj ako moraju prenoćiti.

Sve informacije mogu se pronaći na web-mjestu „Vaša Europa” na kojemu su, prema potrebi, prava putnika prevedena na sve jezike EU-a. Dostupna je i aplikacija za pametne telefone koju se može besplatno preuzeti za Google Android, iPhone, iPad i Windows Phone.

[1] Belgija, Danska, Italija, Nizozemska i Slovenija

Pojedinosti

Datum objave
28. rujna 2017.
Autor
Predstavništvo u Hrvatskoj