Glavni sadržaj
Predstavništvo Europske komisije u Hrvatskoj
Novinski članak8. prosinca 2016.Predstavništvo u HrvatskojPredviđeno vrijeme čitanja: 6 min

Komisija izvješćuje o napretku u okviru Europskog migracijskog programa

Komisija danas izvješćuje o napretku postignutom u provedbi Izjave EU-a i Turske te u okviru EU-ovih programa premještanja i preseljenja.

20150917_refugees_7.jpg

Osim toga, Komisija je danas donijela četvrtu Preporuku u kojoj je analiziran napredak Grčke u uspostavi potpuno funkcionalnog sustava azila te u kojoj su utvrđeni koraci postupne ponovne uspostave transfera u Grčku u skladu s Dublinskom uredbom.

Prvi potpredsjednik Europske komisije Frans Timmermans izjavio je: Naš sveobuhvatan europski pristup migracijama daje pozitivne rezultate. To je vidljivo iz kontinuirane provedbe Izjave EU-a i Turske te iz znatnog smanjenja broja nezakonitih migranata koji stižu u Grčku. Vidimo to i iz napretka koji su grčka tijela postigla u ispravljanju nedostataka u grčkom sustavu azila. Zahvaljujući tom napretku možemo preporučiti da se od 15. ožujka 2017. započne s postupnom ponovnom uspostavom transfera u Grčku u skladu s Dublinskom uredbom. To će dodatno odvraćati od nezakonitih ulazaka i sekundarnih kretanja te je važan korak u smjeru ponovnog urednog funkcioniranja Dublinskog i Schengenskog sustava.

Povjerenik za migracije, unutarnje poslove i građanstvo Dimitris Avramopoulos izjavio je: Italija i Grčka posljednjih su mjeseci uložile nadljudske napore u svladavanje izbjegličke krize. To potvrđuje današnje zaključivanje postupaka zbog povrede propisa u vezi s uzimanjem otisaka prstiju i registracijom migranata. Ovog studenoga premješten je rekordan broj osoba, njih više od 1400, a države članice moraju nastaviti s radom u tom smjeru te dodatno pojačati i održati svoje napore. Naš je cilj sljedeće godine premjestiti iz Italije i Grčke sve osobe koje za to ispunjavaju uvjete. Ta nastojanja i trajno smanjenje dolazaka iz Turske zahvaljujući Izjavi EU-a i Turske nužni su elementi potpunog povratka Grčke na Dublinski sustav.

Stabilan napredak u provedbi Izjave EU-a i Turske

Provedba Izjave EU-a i Turske daje stabilne rezultate unatoč brojnim izazovima. Broj osoba koje nezakonito prelaze Egejsko more tijekom izvještajnog je razdoblja bio znatno niži nego prije donošenja Izjave. Od ožujka pristižu u prosjeku 92 osobe dnevno. Za usporedbu, u listopadu prošle godine samo je u jednom danu pristiglo 10 000 migranata. Operacije vraćanjanastavile su se provoditi te je od Trećeg izvješća vraćeno još 170 osoba, pri čemu je ukupan broj osoba vraćenih u skladu s Izjavom ili bilateralnim protokolom o ponovnom prihvatu između Turske i Grčke porastao na 1187. No još uvijek ima velikih nedostataka, posebno u pogledu prespore provedbe vraćanja iz Grčke u Tursku, što je dovelo do dodatnog pritiska na grčke otoke. Nije dovoljno samo pomno pratiti situaciju, već je važno uložiti dodatne napore u poboljšanje stanja na grčkim otocima. Stoga je nužno staviti na raspolaganje dovoljno sredstava kako bi se osiguralo da se zahtjevi za azil djelotvorno obrađuju i da se države članice u potpunosti odazovu pozivima Europskog potpornog ureda za azil. Za osiguranje potpune provedbe mjera EU-a u skladu s Izjavom EU-a i Turske te radi smanjenja pritiska na otoke EU-ov koordinator Maarten Verwey danas je objavio Zajednički akcijski plan izrađen u suradnji s grčkim nadležnim tijelima.

Kad je riječ o provedbi Plana liberalizacije viznog režima, Turska još nije ispunila sedam mjerila. Komisija potiče nastojanja Turske da preostala mjerila ispuni što prije. S njome nastavlja aktivan dijalog u traženju rješenja, uključujući zakonodavne i postupovne izmjene potrebne za ispunjavanje preostalih mjerila.

Komisija i dalje ubrzano isporučuje financijska sredstva u okviru Instrumenta za izbjeglice u Turskoj te je već dodijelila ukupno €2,2 milijarde eura od predviđenog iznosa od €3 milijarde eura za najhitnije potrebe izbjeglica i zajednica domaćina u Turskoj u razdoblju 2016. – 2017. Ugovoreni iznosi povećali su se na €1,3 milijarde eura. Komisija ulaže sve potrebne napore kako bi ubrzala isplate u okviru Instrumenta, čiji je iznos već dosegao €677 milijuna eura.

Postupan nastavak transfera u Grčku u skladu s Dublinskom uredbom

Komisija je danas donijela četvrtu Preporuku o ponovnoj uspostavi transfera u Grčku u skladu s Dublinskom uredbom, što je važan korak u smjeru redovne primjene pravila Dublinskog sustava. Smatra da je Grčka postigla znatan napredak u uspostavi bitnih institucijskih i pravnih struktura za funkcionalan sustav azila. Međutim, pri ponovnoj uspostavi transfera mora se uzeti u obzir da se Grčka i dalje suočava s velikim migracijskim pritiskom te u da njezinu sustavu azila i dalje ima nedostataka, posebno u pogledu uvjeta prihvata, postupanja s ranjivim podnositeljima zahtjeva za azil i brzine registracije te podnošenja i obrade zahtjeva za azil.

Komisija stoga preporučuje da se transferi u Grčku ponovno uspostave postupno, na temelju pojedinačnih jamstava grčkih tijela za svakog povratnika, uz jamstvo da će biti dostojanstveno prihvaćeni. Kako se Grčka ne bi previše preopteretila, ponovna uspostava transfera neće se primjenjivati retroaktivno i odnosit će se samo na podnositelje zahtjeva za azil koji su nezakonito ušli u Grčku nakon 15. ožujka 2017. ili za koje je Grčka odgovorna od 15. ožujka 2017. u skladu s drugim dublinskim kriterijima. Kako bi Grčkoj pružila potporu, Komisija poziva sve države članice da u potpunosti ispune svoje obveze u pogledu premještanja i rasporede dostatan broj stručnjaka za azil u Grčku.

Podnositelji zahtjeva trebali bi biti predmet transfera samo ako grčka tijela u svakom slučaju pojedinačno zajamče da će se s njima postupati u skladu s pravom EU-a. Ranjivi tražitelji azila, uključujući maloljetnike bez pratnje, do daljnjega ne bi trebali biti predmet transfera u Grčku. EASO bi trebao uspostaviti tim stručnjaka iz država članica kako bi podupirali suradnju država članica i izvješćivali o tome postupa li se s osobama koje su predmet transfera u Grčku u skladu s jamstvima grčkih tijela. Komisija će redovito izvješćivati o napretku u provedbi te Preporuke i prema potrebi ažurirati svoje preporuke.

Napredak u premještanju i preseljenju

U studenome je premješteno 1406 osoba, što je dosad najveći mjesečni broj transfera. Time je potvrđen stabilan pozitivan trend u okviru kojeg se broj mjesečnih premještanja iz Grčke stabilizirao na približno 1000, a broj premještanja iz Italije znatno povećao. Dosad su premještene ukupno 8162 osobe, njih 6,212 iz Grčke, a 1950 iz Italije.

Komisija stoga smatra da bi do rujna 2017. trebao biti izvediv transfer svih podnositelja zahtjeva koji ispunjavaju uvjete za premještanje iz Grčke i Italije u druge države članice. U tom cilju države članice od sada bi trebale mjesečno premjestiti najmanje 2000 osoba iz Grčke i 1000 iz Italije. Od travnja 2017. iz Grčke bi mjesečno trebalo premještati 3000, a iz Italije 1500 osoba.

Bliska suradnja Komisije s grčkim i talijanskim nadležnim tijelima te s državama članicama nastavlja se kako bi se na terenu uklonile prepreke bržem premještanju. Komisija je danas odlučila zaključiti postupke zbog povreda pokrenute protiv Italije i Grčke zbog neprovođenja Uredbe o Eurodacu jer su uspostavile gotovo stopostotnu stopu uzimanja otisaka prstiju državljana trećih zemalja koji su nezakonito ušli u EU-u preko njihovih vanjskih granica.

Države članice nastavile su ulagati napore i u preseljenje te su do sada omogućile zakonit i siguran put za 13 887 od 22 504 osobe, koliko ih je dogovoreno programom iz srpnja 2015. Od prethodnog izvješća rekordnih 2035 osoba preseljeno je uglavnom iz Turske, Jordana i Libanona. Još 544 izbjeglice iz Sirije preseljene su iz Turske, čime se broj osoba preseljenih na temelju Izjave EU-a i Turske povećao na 2761.

Pojedinosti

Datum objave
8. prosinca 2016.
Autor
Predstavništvo u Hrvatskoj