Glavni sadržaj
Predstavništvo Europske komisije u Hrvatskoj
Novinski članak5. listopada 2017.Predstavništvo u HrvatskojPredviđeno vrijeme čitanja: 5 min

Komisija donosi inicijativu za poboljšavanje naukovanja u Europi

Ova će se inicijativa promicati i u okviru Europskog saveza za naukovanje i informativnim kampanjama kao što je Europski tjedan vještina stečenih u strukovnom obrazovanju i osposobljavanju, koji se organizira drugu godinu zaredom, ove godine od 20 do...

istock-25162534.jpg

uropska komisija danas je donijela prijedlog Europskog okvira za kvalitetno i učinkovito naukovanje. Inicijativa u obliku preporuke Vijeća dio je Novog programa vještina za Europu, pokrenutog u lipnju 2016. Povezana je i s europskim stupom socijalnih prava, u kojem je predviđeno pravo na kvalitetno i uključivo obrazovanje, osposobljavanje i cjeloživotno učenje. U preporuci se navodi 14 ključnih kriterija sastavljenih na temelju opsežnog savjetovanja kojima se države članice i dionici trebaju koristiti za razvoj kvalitetnog i učinkovitog naukovanja. Ova će inicijativa biti doprinos povećanju zapošljivosti i osobnom razvoju naučnika te će stoga doprinijeti stvaranju visokokvalificirane i kvalificirane radne snage koja će odgovarati potrebama tržišta rada.

Valdis Dombrovskis, potpredsjednik Komisije nadležan za euro i socijalni dijalog, zadužen i za financijsku stabilnost, financijske usluge i uniju tržišta kapitala, izjavio je:Naukovanje je često nužna početna točka za karijeru mlade osobe. Danas smo iznijeli prijedlog za poboljšanje tog vrijednog iskustva učenja, kako bi bilo na korist poslodavcima i naučnicima. Naš je krajnji cilj olakšati integraciju mladih na tržište rada uz istovremeno poštovanje raznolikosti sustava obrazovanja i osposobljavanja u državama članicama.

Jyrki Katainen, potpredsjednik Europske komisije za radna mjesta, rast, ulaganja i konkurentnost, izjavio je: Izravno povezujući teoriju i praksu te obrazovanje i tržište rada, kvalitetno i učinkovito naukovanje pomaže mladima na konkretne načine da uđu u svijet rada i da stanu na noge, istovremeno jačajući ljudski kapital Europe. To je ključno za jačanje konkurentnosti našeg društva i naših gospodarstava.

Povjerenica za zapošljavanje, socijalna pitanja, vještine i mobilnost radne snage Marianne Thyssen izjavila je: Želimo osigurati da mladi steknu vještine koje su im potrebne za rad. Naukovanje je uzorni standard strukovnog obrazovanja i osposobljavanja. Dvije trećine naučnika zaposli se odmah nakon završetka obrazovanja. Današnjim novim okvirom utvrđujemo što naukovanje čini uzornim. Kad bude donesen, okvir će osigurati da i učenici i poslodavci ostvare koristi od kvalitetnih naukovanja.

Za procjenu kvalitete i učinkovitosti naukovanja predloženim se okvirom utvrđuje sedam kriterija za uvjete učenja i rada:

1. pisani ugovor; 2. rezultati učenja; 3. pedagoška potpora; 4. učenje u stvarnim radnim uvjetima; 5. plaća i/ili naknada; 6. socijalna zaštita; 7. radni, zdravstveni i sigurnosni uvjeti.

U Okviru se predlaže i sedam kriterija za okvirne uvjete:

8. regulatorni okvir; 9. uključenost socijalnih partnera; 10. potpora poduzećima; 11. fleksibilni putevi učenja i mobilnost; 12. profesionalno usmjeravanje te osvješćivanje; 13. transparentnost; 14. osiguravanje kvalitete i praćenje osoba s diplomom.

Komisija podupire provedbu tih kriterija odgovarajućim sredstvima EU-a. Samo doprinos Europskog socijalnog fonda u korist obrazovanja i osposobljavanja iznosi gotovo 27 milijardi eura, a EU podupire naukovanje i raznim drugim instrumentima. Europski savez za naukovanje do sada je osigurao više od 750 000 radnih mjesta za mlade. Više od 390 000 mjesta u naukovanju ponuđeno je u okviru Garancije za mlade, s obzirom na to da je naukovanje jedna od četiri mogućnosti koje se trebaju ponuditi mladima nakon četiri mjeseca nezaposlenosti. Program Erasmus+ podupire mobilnost naučnika, što uključuje novu inicijativu ErasmusPro, kojom se od 2018. do 2020. želi poduprijeti 50 000 mjesta za učenike strukovnih profila u poduzećima u inozemstvu. Budući da mjere za povećavanje ponude naukovanja donose rezultate, ključno je znati koji su kriteriji za uspjeh. Tome služi novi okvir.

Sljedeći koraci

Države članice raspravljat će o prijedlogu s ciljem njegova donošenja u Vijeću. Komisija priprema uspostavu niza novih pomoćnih službi koje će pomagati državama članicama i dionicima pri provedbi Okvira dijeljenjem znanja, umrežavanjem i aktivnostima uzajamnog učenja.

Ova će se inicijativa promicati i u okviru Europskog saveza za naukovanje i informativnim kampanjama kao što je Europski tjedan vještina stečenih u strukovnom obrazovanju i osposobljavanju, koji se organizira drugu godinu zaredom, ove godine od 20 do 24. studenoga.

Kontekst

Naukovanje, kombinacija učenja u školi i osposobljavanja na radnome mjestu, mladima olakšava prijelaz iz obrazovanja i osposobljavanja u svijet rada. U Europi je danas otprilike 3,7 milijuna učenika u naukovanju. Za usporedbu, na sveučilištima studira 20 milijuna studenata. Neke države članice imaju vrlo dugu i uspješnu tradiciju, a druge tek provode postupke za uspostavljanje ili jačanje svojih sustava naukovanja. Ukupno se od 60 do 70 % naučnika nakon naukovanja odmah zaposli, a u nekim slučajevima čak i 90 %.

Prijedlog Europskog okvira za kvalitetno i učinkovito naukovanje doprinos je EU-ovu prioritetu rasta, radnih mjesta i ulaganja i njime se poštuje raznolikost nacionalnih sustava. Dio je Novog programa vještina za Europu i njegova cilja da se poboljša kvaliteta i prikladnost obrazovnih programa za stjecanje vještina. Jedan je od prioriteta postići da strukovno obrazovanje i osposobljavanje postane prvi izbor većeg broja ljudi. Poseban je naglasak stavljen na uključivanje MSP-ova, što se u mnogim zemljama pokazalo kao bitan čimbenik uspjeha.

Prijedlog potječe iz političkog konteksta Rimske deklaracije od 25. ožujka 2017., u kojoj su se europski čelnici obvezali da će se zalagati za „Uniju u kojoj se mladima pruža najbolje obrazovanje i osposobljavanje te u kojoj oni mogu studirati i pronaći posao diljem kontinenta”.

Inicijativa je doprinos i ostvarivanju europskog stupa socijalnih prava, čije je prvo načelo da svatko ima pravo na kvalitetno i uključivo obrazovanje, osposobljavanje i cjeloživotno učenje.

Predložena je inicijativa i nastavak Komunikacije iz 2016. o ulaganju u mlade u Europi, u kojoj je Komisija najavila da namjerava predložiti takav okvir o naukovanju. Ona se temelji na bitnim doprinosima europskih socijalnih partnera.

Ova inicijativa dopunjuje Komisijine inicijative za jačanje strukovnog obrazovanja i osposobljavanja (SOO), prije svega postojeći kvalitativni okvir za pripravništvo.

U protekle tri godine nezaposlenost mladih smanjila se brže nego opća stopa nezaposlenosti, s 21,4 % 2014. na 16,7 %. Međutim, još je uvijek bitno iznad prosjeka EU-a (7,6 % u kolovozu 2017.).

Pojedinosti

Datum objave
5. listopada 2017.
Autor
Predstavništvo u Hrvatskoj