Glavni sadržaj
Predstavništvo Europske komisije u Hrvatskoj
Informativni članak9. studenoga 2022.Predstavništvo u HrvatskojPredviđeno vrijeme čitanja: 2 min

Komisija donijela Komunikaciju u kojoj se utvrđuju smjernice za preispitivanje okvira o gospodarskom upravljanju EU-a

Države članice imale bi veći manevarski prostor u određivanju smjera fiskalne prilagodbe, čime bi se ojačala  nacionalna odgovornost za njihove fiskalne putanje.

Komisija donijela Komunikaciju u kojoj se utvrđuju smjernice za preispitivanje okvira o gospodarskom upravljanju EU-a

Europska komisija danas je donijela Komunikaciju u kojoj se utvrđuju smjernice za preispitivanje okvira o gospodarskom upravljanju EU-a. Uzimajući u obzir ključne probleme povezane s postojećim okvirom, njima se nastoji ojačati održivost duga i poboljšati održiv i uključiv rast ulaganjima i reformama.

Smjernicama se nastoji osigurati da je okvir što jednostavniji, transparentniji i učinkovitiji, uz veću nacionalnu odgovornost i bolju provedbu, uz istodobno omogućivanje reformi i ulaganja te smanjenje visokih udjela javnog duga na realističan, postupan i održiv način. Na taj bi način reformirani okvir trebao pomoći u izgradnji zelenog, digitalnog i otpornog gospodarstva budućnosti, uz istodobno osiguravanje održivosti javnih financija u svim državama članicama, u skladu s govorom predsjednice von der Leyen o stanju Unije. Današnja Komunikacija nastavak je na informiranje dionika i država članica.

Nacionalni planovi za osiguravanje održivosti duga i jačanje održivog rasta na  temelju zajedničkog okvira EU-a

Predlaže se prelazak na transparentan nadzorni okvir EU-a koji se temelji na riziku i u kojem se zemlje razlikuju na temelju izazova povezanih s javnim dugom. Nacionalni srednjoročni fiskalno-strukturni planovi temelj su predloženog okvira Komisije. Njima bi se u jedinstveni holistički srednjoročni plan integrirali fiskalni, reformski i investicijski ciljevi, uključujući ciljeve za rješavanje makroekonomskih neravnoteža, čime bi se stvorio dosljedan i pojednostavnjen postupak. Države članice imale bi veći manevarski prostor u određivanju smjera fiskalne prilagodbe, čime bi se ojačala  nacionalna odgovornost za njihove fiskalne putanje.

Jedinstveni operativni pokazatelj – neto primarni rashodi, tj. rashodi koji su pod kontrolom države – poslužio bi kao osnova za utvrđivanje smjera fiskalne prilagodbe i provedbu godišnjeg fiskalnog nadzora, čime bi se znatno pojednostavnio okvir.

Za više informacija:

Priopćenje za medije

Pitanja i odgovori: Izgradnja okvira gospodarskog upravljanja prilagođenog budućim izazovima

Komunikacija o smjernicama za reformu okvira o gospodarskom upravljanju EU-a

Priopćenje za medije: Komisija ponovno pokreće reviziju gospodarskog upravljanja EU-a (listopad 2021.)

Priopćenje za medije: Komisija predstavlja reviziju gospodarskog upravljanja EU-a i pokreće raspravu o njegovoj budućnosti (veljača 2020.)

Mehanizam za oporavak i otpornost

Europski semestar

Pakt o stabilnosti i rastu

Postupak u slučaju makroekonomske neravnoteže

Pojedinosti

Datum objave
9. studenoga 2022.
Autor
Predstavništvo u Hrvatskoj