Glavni sadržaj
Logotip Europske komisije
Predstavništvo Europske komisije u Hrvatskoj
Novinski članak17. lipnja 2020.Predstavništvo u Hrvatskoj

Komisija donijela bijelu knjigu o stranim subvencijama na jedinstvenom tržištu

Europska komisija donijela je bijelu knjigu o štetnim učincima stranih subvencija na tržišno natjecanje na jedinstvenom tržištu i sada traži mišljenja i doprinos svih dionika o opcijama koje su u njoj navedene. Javno savjetovanje, koje će biti...

Komisija donijela bijelu knjigu o stranim subvencijama na jedinstvenom tržištu

Izvršna potpredsjednica nadležna za politiku tržišnog natjecanja i klaster Europa spremna za digitalno doba Margrethe Vestager izjavila je: Europsko je gospodarstvo otvoreno i blisko povezano s ostatkom svijeta. Želimo li da to ostane naša prednost, moramo biti na oprezu. Zato su nam potrebni pravi instrumenti kojima ćemo osigurati da strane subvencije ne narušavaju naše tržište, upravo onako kako to činimo s nacionalnim subvencijama. Današnjom bijelom knjigom pokrenuta je važna rasprava o otklanjanju štetnih učinaka stranih subvencija na tržišno natjecanje. Jedinstveno tržište bitno je za blagostanje Europe i dobro funkcionira samo ako postoje jednaki uvjeti za sve.

Povjerenik za unutarnje tržište Thierry Breton izjavio je: Današnjom bijelom knjigom predstavljamo važan element naše vizije nove europske industrijske strategije koja se temelji na tržišnom natjecanju, otvorenim tržištima i snažnom jedinstvenom tržištu. Jednaki uvjeti za sve na jedinstvenom tržištu okosnica su ove inicijative i omogućit će našim poduzećima da posluju i natječu se na globalnoj razini. Time se promiče otvorena strateška autonomiju EU-a. U okviru naših pravila o jedinstvenom tržištu moramo spriječiti narušavanje postupaka javne nabave stranim subvencijama i osigurati poduzećima pravedan pristup ugovorima o javnoj nabavi.

Povjerenik za trgovinu Phil Hogan izjavio je: EU je jedno od najotvorenijih gospodarstava na svijetu i privlači velika ulaganja trgovinskih partnera. Međutim, strane trgovinske prakse, među kojima su i subvencije kojima se narušavaju jednaki uvjeti za poduzeća u EU-u, tu našu otvorenost stavljaju na kušnju. Bijelom knjigom nadopunjuje se paket postojećih instrumenata za osiguranje otvorene strateške autonomije, kao što su provjera izravnih stranih ulaganja i mjere trgovinske zaštite.

Pravila tržišnog natjecanja, instrumenti trgovinske zaštite i pravila o javnoj nabavi imaju važnu ulogu u osiguravanju pravednih uvjeta za poduzeća na jedinstvenom tržištu.

Da bi se izbjeglo narušavanje tržišnog natjecanja, na subvencije koje dodjeljuju države članice već se primjenjuju pravila o državnim potporama. Čini se da subvencije koje vlade trećih zemalja dodjeljuju poduzećima koja posluju u EU-u imaju sve štetniji utjecaj na tržišno natjecanje na jedinstvenom tržištu. Međutim, one nisu obuhvaćene kontrolom državnih potpora EU-a. Sve su brojniji slučajevi u kojima se stječe dojam da su strane subvencije olakšale stjecanje poduzeća iz EU-a ili narušile odluke o ulaganjima, tržišne operacije ili cjenovne politike njihovih korisnika odnosno narušile natjecanje u postupku javne nabave na štetu nesubvencioniranih poduzeća.

Nadalje, postojeća pravila trgovinske zaštite odnose se samo na izvoz robe iz trećih zemalja i zato ne obuhvaćaju sva narušavanja uzrokovana stranim subvencijama koje dodjeljuju treće zemlje. Čini se da postoji regulatorni jaz ako se strane subvencije pružaju u obliku financijskih tokova kojima se olakšava stjecanje poduzeća iz EU-a ili ako se njima izravno podupire poslovanje poduzeća u EU-a ili olakšava nadmetanje u postupku javne nabave.

Zato se u bijeloj knjizi predlažu rješenja i poziva se na osmišljavanje novih instrumenata za premošćivanje regulatornog jaza. Kako bi se to ostvarilo, predlaže se nekoliko pristupa. Prve tri opcije (takozvani „moduli”) usmjerene su na otklanjanje štetnih učinaka stranih subvencija i. na jedinstvenom tržištu općenito (modul 1), ii. pri stjecanju poduzeća iz EU-a (modul 2) i ii. u postupcima javne nabave u EU-u (modul 3). Ti moduli nisu alternative nego se mogu uzajamno nadopunjavati. U bijeloj knjizi izložen je i opći pristup stranim subvencijama u kontekstu financiranja EU-a.

Opći instrument za utvrđivanje štetnih učinaka stranih subvencija („modul 1”)

U modulu 1 predlaže se uvođenje općeg instrumenta za nadzor tržišta kako bi se obuhvatile sve situacije u kojima strane subvencije mogu narušiti jedinstveno tržište.

U okviru ovog modula nadzorno tijelo (nacionalno tijelo ili Komisija) moglo bi djelovati na temelju određenih naznaka ili informacije da je poduzeće koje posluje u EU-u primilo stranu subvenciju. Utvrdi li se postojanje strane subvencije, tijelo bi moglo uvesti mjere za otklanjanje mogućeg narušavanja tržišnog natjecanja, kao što su kompenzacijska plaćanja i strukturne mjere ili mjere praćenja poslovanja. Međutim, moglo bi smatrati i da subvencionirana aktivnosti ili ulaganje imaju pozitivan učinak koji nadmašuje narušavanje i obustaviti istragu („test interesa EU-a”).

Strane subvencije kojima se olakšava stjecanje poduzeća iz EU-a („modul 2”)

Prvi modul mogao bi se dopuniti modulom 2, kojim se posebno nastoji otkloniti narušavanje uzrokovano stranim subvencijama kojima se olakšava stjecanje poduzeća iz EU-a. Cilj je ovog modula osigurati da primatelji stranih subvencija pri stjecanju udjela u poduzećima ili cijelih poduzeća iz EU-a ne ostvare nepoštenu prednost, izravno – povezivanjem subvencije s određenim stjecanjem ili neizravno – de facto povećanjem financijske moći stjecatelja.

U okviru modula 2 poduzeća koja primaju financijsku potporu vlade treće zemlje morala bi o stjecanjima poduzeća iz EU-a iznad određenog praga obavijestiti nadležno nadzorno tijelo. U bijeloj knjizi predlaže se da to tijelo bude Komisija. Transakcije ne bi bilo moguće zaključiti dok Komisija ne dovrši njihovo ispitivanje. Ako se utvrdi da je strana subvencija olakšala stjecanje i da narušava jedinstveno tržište, nadzorno tijelo moglo bi prihvatiti obveze podnositelja prijave kojima se učinkovito otklanja narušavanje ili, kao krajnju mjeru, zabraniti stjecanje. U okviru ovog modula Komisija bi mogla primijeniti i test interesa EU-a.

Strane subvencije u postupcima javne nabave EU-a („modul 3”)

Strane subvencije mogle bi imati štetan učinak i na postupke javne nabave EU-a, a taj se problem rješava u okviru modula 3. Strane subvencije ponuditeljima mogu omogućiti da ostvare nepoštenu prednost, primjerice podnošenjem ponuda po cijenama nižima od tržišnih ili čak ispod cijene, i da na taj način dobiju ugovore o javnoj nabavi koje inače ne bi dobili. U ovom se modulu u bijeloj knjizi predlaže mehanizam u okviru kojeg bi ponuditelji morali javnog naručitelja obavijestiti o svim financijskim doprinosima koje su primili od trećih zemalja. Nadležni javni naručitelji i nadzorna tijela tada bi mogli procijeniti postoji li strana subvencija i je li zbog toga postupak javne nabave postao nepošten. U tom bi se slučaju ponuditelja moglo isključiti iz postupka javne nabave.

Strane subvencije u kontekstu financiranja EU-a

Naposljetku, u bijeloj knjizi navode se načini za rješavanja pitanja stranih subvencija u slučaju zahtjeva za financijsku potporu EU-a. Svi gospodarski subjekti trebali bi se ravnopravno natjecati za financiranje EU-a, ali se stranim subvencijama taj postupak može narušiti tako što se njihovi korisnici stavljaju u bolji položaj za prijavu. U bijeloj knjizi predlažu se mogućnosti za sprječavanje takve nepoštene prednosti. Među ostalim, u slučaju sredstava koja se dodjeljuju putem javnih natječaja ili kao bespovratna sredstva primjenjivao bi se postupak sličan onom koji je predviđen za postupke javne nabave EU-a. Nadalje, u bijeloj knjizi naglašava se da je važno osigurati da međunarodne financijske institucije koje provode projekte financirane iz proračuna EU-a (primjerice EIB ili EBRD) vode računa o pristupu stranim subvencijama opisanom u njoj.

Sljedeći koraci

Bijela knjiga otvorena je za javno savjetovanje do 23. rujna 2020. Komisija će na temelju doprinosa dionika predstaviti odgovarajuće zakonodavne prijedloge za otklanjanje štetnih učinaka stranih subvencija na tržišno natjecanje na jedinstvenom tržištu.

Kontekst

Europsko vijeće je u svojim zaključcima sa sastanka od 21. i 22. ožujka 2019. Komisiju zadužilo da izradi nove instrumente za otklanjanje štetnih učinaka stranih subvencija na tržišno natjecanje na jedinstvenom tržištu.

U Komunikaciji „Nova industrijska strategija za Europu” od 10. ožujka 2020. Komisija je potvrdila da će do sredine 2020. donijeti bijelu knjigu o instrumentu za strane subvencije radi otklanjanje štetnih učinaka stranih subvencija na tržišno natjecanje na jedinstvenom tržištu.

Dodatne informacije

Informativni članak: Bijela knjiga o stranim subvencijama

Internetske stranice Glavne uprave za tržišno natjecanje o stranim subvencijama

Pojedinosti

Datum objave
17. lipnja 2020.
Autor
Predstavništvo u Hrvatskoj