Glavni sadržaj
Predstavništvo Europske komisije u Hrvatskoj
Novinski članak29. siječnja 2020.Predstavništvo u HrvatskojPredviđeno vrijeme čitanja: 3 min

Kako iskoristiti prilike koje donose ekološka i digitalna tranzicija?

Europska komisija danas je donijela Program rada za 2020. U njemu su utvrđene mjere koje će poduzeti u 2020. kako bi političke smjernice predsjednice von der Leyen pretvorila u konkretne koristi za europske građane, poduzeća i društvo. Glavna...

Europska komisija 2019. - 2024.

Pokretanje tranzicije prema pravednoj, klimatski neutralnoj i digitalnoj Europi

U 2020. Europska komisija počet će pretvarati šest glavnih ambicija predsjednice von der Leyen u konkretne inicijative. Zatim slijede pregovori o tim inicijativama i njihova provedba u suradnji s Europskim parlamentom, državama članicama i drugim partnerima.

  • Europski zeleni plan: Nakon što je u prosincu 2019. i siječnju 2020. iznijela prve ključne inicijative, Komisija će predložiti europski propis o klimi kako bi u zakonodavstvo ugradila cilj ugljične neutralnosti do 2050. Europski sporazum o klimi objedinit će sve te aktivnosti i u njih uključiti regije, lokalne zajednice, civilno društvo, industrijski sektor i školstvo. EU će usto imati vodeću ulogu u međunarodnim pregovorima uoči konferencije COP26 u Glasgowu. Komisija će predstaviti inicijative protiv gubitka biološke raznolikosti i, u okviru strategije „od polja do stola”, za potporu poljoprivrednicima da na održiviji način proizvode hranu koja je visoke kvalitete, sigurna za jelo i pristupačne cijene.
  • Europa spremna za digitalno doba: Nova europska podatkovna strategija omogućit će Uniji da maksimalno iskoristi golemu vrijednost neosobnih podataka, koji su u digitalnom gospodarstvu sve veći i višekratno upotrebljiv kapital. To će uključivati i optimalno iskorištavanje potencijala digitalnih podataka te razvoj i primjenu umjetne inteligencije u skladu s europskim vrijednostima i temeljnim pravima. Nova industrijska strategija za Europu povećat će naše industrijske i inovacijske kapacitete, a aktom o digitalnim uslugama ojačat će se jedinstveno tržište za digitalne usluge i pomoći da se manjim poduzećima osiguraju potrebna pravna jasnoća i ravnopravni tržišni uvjeti.
  • Gospodarstvo u interesu građana: Nakon što je u siječnju 2020. predstavila svoje prve zamisli o snažnoj socijalnoj Europi, Komisija će raditi na uključivanju digitalne i klimatske tranzicije u naše jedinstveno socijalno tržišno gospodarstvo u kojem će biti spojeni socijalna pravednost, održivost i gospodarski rast. Uvažavajući nacionalne tradicije, iznijet će prijedloge o zajamčenoj pravednoj minimalnoj plaći za radnike u EU-u i o europskom sustavu reosiguranja za slučaj nezaposlenosti te predložiti inicijative za djelotvorno i pravedno oporezivanje. Predložit će uspostavu europskog jamstva za djecu kako bi se djeci osiguralo zadovoljavanje osnovnih potreba te ojačati Garanciju za mlade kako bi pomogla mladim osobama da se obrazuju i dobiju potrebne prilike za osposobljavanje i zaposlenje.
  • Snažnija Europa u svijetu: Komisija će izraditi nove strategije za suradnju sa susjedima u Africi i na zapadnom Balkanu. Nastavit će se zalagati za otvaranje pristupnih pregovora sa Sjevernom Makedonijom i Albanijom. Istodobno će nastojati održati postojeću dinamiku predlaganjem poboljšanja pristupnog procesa, uključujući metodologiju proširenja i čvršći okvir za ulaganja. Naposljetku, Komisija ostaje predana podržavanju, osuvremenjivanju i unapređivanju poretka utemeljenog na pravilima kako bi bio prilagođen aktualnim okolnostima. Radi jačanja Komisijine geopolitičke uloge, sve inicijative u Programu rada imat će snažnu vanjsku dimenziju.
  • Promicanje europskog načina života: Komisija će predstaviti novi pakt o migraciji i azilu, okosnicu reforme politike azila. Podupirat će zaštitu zdravlja Europljana i predvoditi borbu protiv raka. Inicijative će pomoći da se više ulaže u razvijanje vještina građana i da oni lakše svladaju izazove koje donose digitalna i ekološka tranzicija. Komisija će usto predložiti novu strategiju za sigurnosnu uniju EU-a, u kojoj će utvrditi područja u kojima Unija može državama članicama donijeti dodanu vrijednost u održavanju sigurnosti, od suzbijanja terorizma i organiziranog kriminala do sprečavanja i otkrivanja hibridnih prijetnji te jačanja kibersigurnosti i otpornosti kritične infrastrukture.
  • Novi poticaj europskoj demokraciji Zajedno s drugim institucijama EU-a i partnerima, Komisija će pokrenuti konferenciju o budućnosti Europe, kojom će građane uključiti u izradu mjera EU-a. Nastavit će održavati snažnu kulturu vladavine prava u EU-a. Sagledat će kako nove demografske okolnosti utječu na sve sfere, od zaposlenosti do socijalne zaštite, javnog zdravstva, javnih financija, regionalne politike i digitalne povezivosti i integracije te digitalnih vještina, i odgovoriti inicijativama, primjerice za pitanje starenja stanovništva.

Sva 43 nova cilja politike u okviru šest glavnih ambicija navedena su u prvom prilogu Programu rada.

Pojedinosti

Datum objave
29. siječnja 2020.
Autor
Predstavništvo u Hrvatskoj