Glavni sadržaj
Predstavništvo Europske komisije u Hrvatskoj
Novinski članak9. veljače 2021.Predstavništvo u HrvatskojPredviđeno vrijeme čitanja: 4 min

Južno susjedstvo: EU predlaže novi program za Sredozemlje

Kako bi se ponovo pokrenulo i ojačalo strateško partnerstvo između Europske unije i njezinih partnera u južnom susjedstvu, Europska komisija i Visoki predstavnik danas su donijeli zajedničku komunikaciju u kojoj se predlaže ambiciozan i inovativan no...

Južno susjedstvo: EU predlaže novi program za Sredozemlje

Novi program temelji se na uvjerenju da se zajedničkim radom i u duhu partnerstva izazovi mogu pretvoriti u prilike, što je u obostranom interesu EU-a i njegovih južnih susjeda. Program uključuje i namjenski gospodarski i investicijski plan za poticanje dugoročnog socioekonomskog oporavka u južnom susjedstvu. U sklopu novog Instrumenta EU-a za susjedstvo, razvoj i međunarodnu suradnju (NDICI) za provedbu programa dodijelilo bi se do 7 milijardi eura za razdoblje 2021. – 2027., čime bi se u idućem desetljeću moglo mobilizirati do 30 milijardi eura privatnih i javnih ulaganja u regiji.

Visoki predstavnik / potpredsjednik Komisije Josep Borrell izjavio je: Ovom komunikacijom šaljemo snažnu poruku o važnosti koju pridajemo našem južnom susjedstvu. Jače sredozemno partnerstvo i dalje je strateški ključno za Europsku uniju. Prošlo je 25 godina od Deklaracije iz Barcelone i 10 godina od Arapskog proljeća, a izazovi na Sredozemlju i dalje ostaju. Mnogi od njih posljedica su globalnih kretanja. U interesu je svih nas da se još više angažiramo i partnerski surađujemo kako bismo svladali te izazove. Upravo se o tome radi u novom programu. Odlučni smo surađivati s našim južnim partnerima u osmišljavanju novog programa koji će biti usmjeren na ljude, osobito žene i mlade, i pomoći im da ostvare planove za budućnost, uživaju prava koja im pripadaju i izgrade mirno, sigurno, demokratsko, ekološki usmjereno, prosperitetno i uključivo južno susjedstvo.

Povjerenik za susjedstvo i proširenje Olivér Várhelyi dodao je: Obnovljeno partnerstvo s južnim susjedstvom novi je početak u odnosima s našim južnim partnerima. Temelji se na zajedničkim interesima i izazovima, a osmislili smo ga u suradnji s našim susjedima. Ono pokazuje da Europa želi izravno doprinijeti dugoročnoj viziji blagostanja i stabilnosti regije, osobito tijekom društvenog i gospodarskog oporavka od krize uzrokovane pandemijom. U bliskom dijalogu s našim partnerima odredili smo niz prioritetnih sektora, od gospodarskog rasta i otvaranja novih radnih mjesta do ulaganja u ljudski kapital i dobrog upravljanja. Smatramo da su migracije zajednički izazov i spremni smo na suradnju s našim partnerima u borbi protiv nezakonitih migracija i krijumčara koji predstavljaju rizik za sve nas. Zajednički ćemo se angažirati kako bismo ostvarili stvarne promjene na terenu koje će koristiti našim susjedima i Europi u cjelini.

Novi program oslanja se na različite instrumente kojima EU raspolaže. U njemu se predlaže udruživanje snaga u borbi protiv klimatskih promjena i ubrzavanju paralelne zelene i digitalne tranzicije te iskorištavanje njihova potencijala, zalaganje za zajedničke vrijednosti, rješavanje pitanja migracija i prisilnog raseljavanja te jačanje jedinstva i odlučnosti EU-a, njegovih država članica i partnera iz južnog susjedstva u promicanju mira i sigurnosti na Sredozemlju. Usmjeren je na pet područja politika koja su navedena u nastavku.

  • Ljudski razvoj, dobro upravljanje i vladavina prava: zajednički ćemo se zalagati za demokraciju, vladavinu prava, ljudska prava i odgovorno upravljanje.
  • Otpornost, blagostanje i digitalna tranzicija: pružit će se potpora otpornim, uključivim, održivim i povezanim gospodarstvima u kojima se prilike pružaju svima, a osobito ženama i mladima.
  • Mir i sigurnost: pomoći će se državama da svladaju izazove u području sigurnosti i pronađu rješenja za postojeće sukobe.
  • Migracije i mobilnost: zajednički će se rješavati pitanja prisilnog raseljavanja i nezakonitih migracija te olakšati sigurne i zakonite putove za migracije i mobilnost.
  • Zelena tranzicija: klimatska otpornost, energija i okoliš: iskoristit će se potencijali niskougljične budućnosti, zaštitit će se prirodni resursi regije i potaknuti zeleni rast.

Namjenskim gospodarskim i investicijskim planom za južno susjedstvo nastoji se ljudima iz te regije osigurati kvalitetniji život te postići da tijekom gospodarskog oporavka, što uključuje i oporavak nakon pandemije bolesti COVID-19, nitko ne bude zapostavljen. Plan uključuje preliminarne vodeće inicijative za jačanje otpornosti, izgradnju blagostanja i povećanje trgovine i ulaganja radi potpore konkurentnosti i uključivom rastu. Poštovanje ljudskih prava i vladavina prava sastavni su dio našeg partnerstva i ključni su za osiguravanje povjerenja građana u institucije.

Kontekst

Euro-mediteransko partnerstvo pokrenuto je 1995. Deklaracijom iz Barcelone u cilju stvaranja prostora mira, zajedničkog blagostanja te razmjene među ljudima i kulturne razmjene. Zadnja revizija europske politike susjedstva obavljena je 2015.

Nakon 25 godina Sredozemlje se suočava s nizom izazova u području upravljanja, socioekonomske klime te okoliša i sigurnosti, a pandemija bolesti COVID-19 dodatno je pogoršala situaciju. U prosincu 2020. Europsko vijeće naglasilo je potrebu za novim programom za južno susjedstvo i sa zanimanjem je iščekivalo zajedničku komunikaciju.

Novi program za Sredozemlje usmjeravat će politiku EU-a u toj regiji i višegodišnje planiranje u okviru novog Instrumenta EU-a za susjedstvo, razvoj i međunarodnu suradnju (NDICI) na regionalnoj i bilateralnoj razini. EU će do 2024. provesti preispitivanje zajedničke komunikacije u sredini programskog razdoblja.

Više informacija

Zajednička komunikacija o obnovljenom partnerstvu s južnim susjedstvom

Gospodarski i investicijski plan za južno susjedstvo

Informativni članak – Prema obnovljenom partnerstvu s južnim susjedstvom

Informativni članak – Partnerstvo između EU-a i njegova južnog susjedstva

Pojedinosti

Datum objave
9. veljače 2021.
Autor
Predstavništvo u Hrvatskoj