Glavni sadržaj
Predstavništvo Europske komisije u Hrvatskoj
Informativni članak29. kolovoza 2022.Predstavništvo u HrvatskojPredviđeno vrijeme čitanja: 2 min

Javno savjetovanje o pravilima o državnim potporama za ocjenu državnih jamstava za zajmove

Državne potpore: Komisija traži povratne informacije o pravilima o državnim potporama za procjenu državnih jamstava za zajmove

Train travel

Europska komisija danas je pokrenula evaluaciju pravila o državnim potporama za procjenu državnih jamstava za zajmove („Obavijest o jamstvima”). Inicijativa se sastoji od sljedećih elemenata: i. javno savjetovanje kako bi se prikupila stajališta svih zainteresiranih strana (uključujući pojedince ili akademsku zajednicu) o Obavijesti o jamstvima; ii. stručno savjetovanje kako bi se zatražile povratne informacije od zainteresiranih strana koje su izravno uključene u pružanje državnih jamstava ili na koje ono izravno utječe ili koje imaju relevantno stručno znanje u području kreditnog rizika (npr. tijela država članica, sudionici na tržištu ili nefinancijska društva); iii. zahtjev za informacijama upućuje se državama članicama kako bi se prikupili konsolidirani podaci i informacije o praktičnoj uporabi Obavijesti o jamstvima; i iv. poziv na očitovanje u kojem se traže povratne informacije o glavnim ciljevima evaluacije, njezinu opsegu i kontekstu. U Obavijesti o jamstvima navedene su i. detaljne smjernice o načinu izračuna iznosa potpore državnog jamstva, ii. pojednostavnjena pravila za mala i srednja poduzeća („MSP-ovi”), uključujući unaprijed definirane premije sigurne luke i iii. smjernice za izradu programa jamstava koji ne uključuju potporu za sve vrste poduzeća. Pružanjem smjernica o procjeni državnih jamstava u skladu s pravilima EU-a o državnim potporama, s pomoću Obavijesti o jamstvima želi se olakšati pristup financiranju za poduzeća, posebno za MSP-ove, uz istodobno ograničavanje neopravdanog narušavanja tržišnog natjecanja. Komisija smatra da je potrebno provesti reviziju Obavijesti o jamstvima jer su se od posljednje revizije 2008. povećali kapitalni zahtjevi, izmijenili tržišni uvjeti i prakse upravljanja rizicima te su države članice razvile nekoliko metodologija za dodjelu državnih jamstava. Komisija će sada ocijeniti jesu li se Obaviješću o jamstvima ostvarili ciljevi obavijesti te je li još uvijek svrsishodna. Kako bi pomogao Komisiji, vanjski izvođač će analizirati informacije koje su dostavile države članice kao odgovor na zahtjev za informacijama. Evaluacija će se temeljiti i na iskustvu koje je Komisija prikupila pri provedbi pravila o državnim potporama u tom području. Sve strane koje imaju interes u tom predmetu mogu do 21. studenoga 2022. podnijeti svoja stajališta i odgovoriti na upitnike na bilo kojem službenom jeziku EU-a na Komisijinu portalu Iznesite svoje mišljenje i na internetskoj stranici za savjetovanja Glavne uprave za tržišno natjecanje. Komisija će te povratne informacije iskoristiti za evaluaciju Obavijesti o jamstvima, s ciljem objave rezultata te evaluacije u prvoj polovini 2024.

Više: Pravila o državnim potporama za ocjenu državnih jamstava za zajmove – evaluacija

Pojedinosti

Datum objave
29. kolovoza 2022.
Autor
Predstavništvo u Hrvatskoj