Glavni sadržaj
Predstavništvo Europske komisije u Hrvatskoj
Informativni članak11. listopada 2022.Predstavništvo u HrvatskojPredviđeno vrijeme čitanja: 5 min

Izvoz iz Unije na temelju sporazumâ o slobodnoj trgovini premašio bilijun eura

Prema drugom godišnjem izvješću Komisije o provedbi i izvršenju trgovinskih sporazuma EU-a izvoz iz Unije u zemlje koje su povlašteni trgovinski partneri u 2021. prvi je put premašio bilijun eura.

Izvoz iz Unije na temelju sporazumâ o slobodnoj trgovini premašio bilijun eura

Prema novom, danas objavljenom izvješću trgovinski sporazumi EU-a omogućuju veći izvoz, stabilnije gospodarske odnose i siguran pristup resursima. Prema drugom godišnjem izvješću Komisije o provedbi i izvršenju trgovinskih sporazuma EU-a izvoz iz Unije u zemlje koje su povlašteni trgovinski partneri u 2021. prvi je put premašio bilijun eura. Izvješće pokazuje i da napori koje EU ulaže u uklanjanje prepreka trgovini te potpora koju pruža malim poduzećima pogoduju izvozu iz EU-a, a time i radnim mjestima u Europi.

Izvršni potpredsjednik Komisije i povjerenik za trgovinu Valdis Dombrovskis izjavio je: Izvješće sadržava dobrodošle vijesti u kontekstu brojnih gospodarskih i geostrateških izazova s kojima se Europa suočava. U njemu se ističe da trgovinska strategija EU-a donosi rezultate: uklonili smo više prepreka pristupu tržištu i bolje smo podupirali naša mala i srednja poduzeća. Sada nam je cilj dalje širiti opsežnu mrežu trgovinskih sporazuma EU-a, koji su ključni za rast naših gospodarstava u ovom vremenu gospodarske neizvjesnosti, osiguravanje povlaštenog pristupa ključnim tržištima za naš izvoz te pristupa ključnim ulaznim materijalima i sirovinama putem diversificiranih i otpornih lanaca opskrbe. Suradnja s pouzdanim globalnim partnerima neizmjerno je važna u ovom promjenjivom geopolitičkom okruženju.

Sve je važnije u što većoj mjeri iskoristiti i djelotvorno provoditi trgovinske sporazume: na primjer, 44 % trgovine EU-a u 2021. ostvareno je na temelju sporazumâ o povlaštenoj trgovini, a očekuje se da će se taj udio povećati na 47,4 % provedbom sporazuma koji su trenutačno u postupku donošenja ili ratifikacije.

U razdoblju od 2020. do 2021. izvoz iz EU-a u zemlje koje su povlašteni trgovinski partneri (isključujući Ujedinjenu Kraljevinu) povećao se za 16 %, tj. više od izvoza iz EU-a u sve trgovinske partnere zajedno (13 %).

Trgovinski sporazumi EU-a olakšavaju uvoz sirovina. Na primjer, EU trenutačno uvozi 24 % svojih kritičnih sirovina iz zemalja koje su povlašteni trgovinski partneri, a kad na snagu stupi sporazum o slobodnoj trgovini s Australijom, o kojem se trenutačno pregovara, taj će se udio povećati na 46 %. Očekuje se da će se modernizacijom sporazuma s Čileom, Unijinim najvećim izvorom rafiniranog litija (78 %), dodatno osigurati nabava tog ključnog resursa, što će ujedno pridonijeti našoj zelenoj i digitalnoj tranziciji.   

Uklonjeno je više prepreka trgovini i ostvaren je napredak u trgovinskim sporovima

Izvoz EU-a u 2021. povećao se za 7,2 milijarde eura zahvaljujući uklanjanju nekoliko prepreka trgovini u razdoblju od 2015. do 2020.

U 2021. potpuno je ili djelomično uklonjeno 39 prepreka trgovini (šest više nego 2020.), uglavnom suradnjom s predmetnim trgovinskim partnerima. Uklanjanje tih prepreka imalo je izravni pozitivan učinak na izvoznike iz EU-a, posebno u prehrambenom sektoru, jer se većina prepreka odnosila na sanitarne i fitosanitarne mjere. Na primjer, Kanada je kao rezultat suradnje s Komisijom, državama članicama EU-a i poduzećima prihvatila usklađenu potvrdu EU-a za meso peradi. Dugi pregovori s Južnom Korejom rezultirali su ponovnim izvozom svinjetine i peradi iz država članica EU-a u rujnu 2022., nakon što je Koreja prihvatila EU-ove stroge mjere regionalizacije za kontrolu izbijanja afričke svinjske kuge. Ta bi suradnja narednih godina mogla omogućiti trgovinu u vrijednosti od više od milijarde eura.

Znatan napredak postignut je i u rješavanju pitanja carinskih prepreka s Egiptom kako bi se spriječilo planirano ponovno uvođenje carina na automobile uvezene iz EU-a. Sličan je napredak ostvaren i u uklanjanju necarinskih prepreka koje otežavaju izvoz kozmetičkih proizvoda iz EU-a u Tursku.

Rješavanje sporova u okviru Svjetske trgovinske organizacije (WTO) nastavilo se unatoč nefunkcioniranju Žalbenog tijela te organizacije. Komisija je riješila spor o energiji vjetra s Ujedinjenom Kraljevinom, a ostvarila je napredak i s brojnim drugim partnerima, na primjer sa SAD-om u vezi s aluminijem i s Turskom u vezi s farmaceutskim proizvodima. Napreduje i provedba izvješća povjerenstva u okviru bilateralnog spora o trgovini i radu koji EU vodi s Južnom Korejom – u toj su zemlji u travnju 2022. na snagu stupile tri temeljne konvencije Međunarodne organizacije rada (ILO). Komisija je pokrenula i nekoliko novih postupaka zbog kršenja trgovinskih pravila koja štete gospodarskim interesima EU-a, među ostalim protiv Kine i Egipta.

Uredba EU-a o trgovinskim preprekama pomogla je u rješavanju neslaganja s Meksikom o izvozu tekile.

Kontekst

Ovo je drugo konsolidirano godišnje izvješće Komisije o aktivnostima provedbe i izvršenja u području trgovine za 2021. i prvo tromjesečje 2022. U njemu se izvješćuje o rezultatima postignutima u okviru WTO-a i EU-ove mreže sporazumâ o povlaštenoj trgovini, promicanju sporazumâ i uklanjanju ili sprečavanju prepreka te o pozitivnom učinku tih aktivnosti na mala i srednja poduzeća. U izvješću se iznose i najnovije informacije o nizu zakonodavnih instrumenata EU-a povezanih s trgovinom, kao što su instrument za međunarodnu javnu nabavu (IPI) koji je na snazi od 29. kolovoza ili Komisijin prijedlog instrumenta za borbu protiv prisile (ACI).

Pod vodstvom izvršnog potpredsjednika Valdisa Dombrovskisa, glavni službenik Komisije za nadzor provedbe trgovinskih pravila (CTEO) usmjerava rad na provedbi i izvršenju te izvješćuje Europski parlament i Vijeće. Godišnje izvješće o provedbi i izvršenju glavno je sredstvo tog izvješćivanja.

Više informacija

Dodatni izvori

Pojedinosti

Datum objave
11. listopada 2022.
Autor
Predstavništvo u Hrvatskoj