Glavni sadržaj
Predstavništvo Europske komisije u Hrvatskoj
Novinski članak22. ožujka 2021.Predstavništvo u HrvatskojPredviđeno vrijeme čitanja: 6 min

Izvješće potvrdilo uspjeh instrumenta SURE u zaštiti radnih mjesta i prihoda

Komisija je objavila prvu preliminarnu procjenu učinka instrumenta SURE, vrijednog 100 milijardi eura i namijenjenog zaštiti radnih mjesta i prihoda radnika pogođenih pandemijom bolesti COVID-19.

Izvješće potvrdilo uspjeh instrumenta SURE u zaštiti radnih mjesta i prihoda

U izvješću je zaključeno da su se zahvaljujući instrumentu SURE uspješno ublažile ozbiljne socioekonomske posljedice krize uzrokovane bolešću COVID-19. Instrumentom se pomoglo da rast nezaposlenosti u državama članicama korisnicama tijekom krize bude znatno manji nego tijekom svjetske financijske krize, unatoč većem smanjenju BDP-a.

Instrument SURE iznimno je važan element sveobuhvatne Komisijine strategije za zaštitu građana i ublažavanje ozbiljnih socioekonomskih posljedica pandemije bolesti COVID-19. Njime se pruža financijska potpora u obliku zajmova koje EU uz povoljne uvjete odobrava državama članicama za financiranje nacionalnih programa skraćenog radnog vremena i drugih sličnih mjera za očuvanje radnih mjesta i potporu prihodima, posebno za samozaposlene osobe, te nekih zdravstvenih mjera. Komisija je dosad predložila financijsku potporu u iznosu od ukupno 90,6 milijardi eura za 19 država članica. Instrumentom SURE i dalje se može osigurati više od 9 milijardi eura financijske pomoći, a države članice još mogu podnijeti zahtjeve za potporu. Komisija je spremna ocijeniti dodatne zahtjeve država članica kao odgovor na ponovni porast broja zaraženih bolešću COVID-19 i uvođenje novih ograničenja.

Glavni zaključci

U izvješću Komisije utvrđeno je da je u 2020. potporu u okviru tog instrumenta primilo od 25 do 30 milijuna ljudi. To čini otprilike četvrtinu ukupnog broja zaposlenih osoba u 18 država članica korisnica.

Procjenjuje se i da je od 1,5 do 2,5 milijuna poduzeća pogođenih pandemijom bolesti COVID-19 zahvaljujući tom instrumentu uspjelo očuvati radna mjesta.

Zahvaljujući visokom kreditnom rejtingu EU-a procijenjeno je da su države članice upotrebom instrumenta SURE uštedjele 5,8 milijardi eura na kamatama jer nisu same izdale državne dužničke instrumente. Buduće isplate vjerojatno će dovesti do daljnjih ušteda.

Prema povratnim informacijama korisnika, potpora u okviru instrumenta SURE imala je važnu ulogu u pokretanju programâ skraćenog radnog vremena te u povećanju njihove pokrivenosti i opsega.

Današnje izvješće obuhvaća i operacije zaduživanja i pozajmljivanja radi financiranja instrumenta SURE. Utvrđeno je da je potražnja država članica za instrumentom velika i da je već dodijeljeno više od 90 % ukupne omotnice od 100 milijardi eura dostupne u okviru instrumenta SURE. Snažan je i interes ulagača za obveznice u okviru tog instrumenta. Do zaključnog datuma izvješća Komisija je prikupila 53,5 milijardi eura u prva četiri izdanja obveznica, za koje je upis u prosjeku premašio ponudu za više od deset puta. Sva sredstva prikupljena su kao obveznice s društvenim učinkom, čime se ulagačima jamči da će se njihov novac upotrijebiti za dobrobit društva, primjerice za zaštitu prihoda obitelji u vrijeme krize. Sposobnost EU-a da prikupi sredstva za instrument SURE poduprta je jamstvom svih država članica u iznosu od 25 milijardi eura, što je snažan znak europske solidarnosti.

Izjave članova Kolegija

Valdis Dombrovskis, izvršni potpredsjednik nadležan za gospodarstvo u interesu građana, izjavio je: Inicijativa instrumenta SURE dokazala je svoju vrijednost time što su se tijekom krize uspjela očuvati radna mjesta i poslovanje poduzeća. Instrument SURE, osmišljen kao jedna od triju sigurnosnih mreža za rješavanje kratkoročnih posljedica krize, uspješno je pružio potporu desecima milijuna ljudi i poduzeća diljem EU-a, štiteći od gubitka posla i sredstava za život. Na putu oporavka i dalje ćemo donositi mjere kojima se čuvaju radna mjesta i pruža aktivna potpora radnicima i tržištima rada.

Povjerenik za proračun i administraciju Johannes Hahn izjavio je: Komisija je prvi put u povijesti na tržištima izdala obveznice s društvenim učinkom kako bi prikupila novac koji je pridonio očuvanju radnih mjesta tijekom krize. Kao što pokazuje izvješće o instrumentu za privremenu potporu radi smanjenja rizika od nezaposlenosti u izvanrednoj situaciji (SURE), pozitivan učinak na poduzeća i njihove zaposlenike konkretan je i opipljiv.

Povjerenik za zapošljavanje i socijalna prava Nicolas Schmit rekao je: Današnjim se izvješćem potvrđuje da se zahvaljujući instrumentu SURE uspješno štite radna mjesta i prihodi od mogućeg još goreg šoka tijekom pandemije. Instrument SURE donesen je i proveden u vrlo kratkom roku što je državama članicama omogućilo brzu reakciju na krizu. Milijuni radnika kao i poduzeća i samozaposlene osobe imali su koristi od ovog inovativnog instrumenta. Različitim modelima skraćenog radnog vremena koje su države članice uspostavile financijskom potporom iz instrumenta SURE u poduzećima su se zadržale i vještine koje će biti potrebne za snažan oporavak.

Povjerenik za gospodarstvo Paolo Gentiloni izjavio je: Program SURE ima ključnu ulogu u zaštiti radnika i samozaposlenih osoba od najtežih posljedica gospodarskog udara prouzročenog pandemijom. U današnjem izvješću navodi se da je 30 milijuna ljudi i čak 2,5 milijuna poduzeća u 18 zemalja EU-a imalo koristi od tog inovativnog europskog programa. Procjenjuje se da su države članice uštedjele 5,8 milijardi eura zato što su novac pozajmile od EU-a, a ne na tržištima. Dok sa zadovoljstvom iščekujemo provedbu Mehanizma za oporavak i otpornost, instrument SURE ohrabrujući je primjer koristi europske solidarnosti za naše građane.

Kontekst

Komisija je 2. travnja 2020. predložila Uredbu o instrumentu SURE kao dio početnog odgovora EU-a na pandemiju. Vijeće je tu uredbu donijelo 19. svibnja 2020. kao snažan znak europske solidarnosti, a instrument SURE postao je dostupan nakon što su sve države članice 22. rujna 2020. potpisale sporazume o jamstvu. Prva isplata izvršena je pet tjedana nakon toga.

Današnje je izvješće prvo polugodišnje izvješće o instrumentu SURE upućeno Vijeću, Europskom parlamentu, Gospodarskom i financijskom odboru (EFC) i Odboru za zapošljavanje (EMCO). U skladu s člankom 14. Uredbe o instrumentu SURE Komisija je pravno obvezna objaviti takvo izvješće u roku od šest mjeseci od dana kada je instrument postao dostupan. Daljnja izvješća objavljivat će se svakih šest mjeseci sve dok instrument SURE bude dostupan.

Uz 18 država članica navedenih u izvješću, Komisija je u međuvremenu predložila dodjelu financijske pomoći 19. državi članici, Estoniji, u iznosu od 230 milijuna eura. Osim toga, Komisija je od zaključnog datuma izvješća izdavanjem obveznica u okviru instrumenta SURE prikupila dodatnih 9 milijardi eura. Potpuni pregled sredstava prikupljenih u okviru svakog izdanja i država članica korisnica dostupan je ovdje.

Komisija je 4. ožujka objavila Preporuku o učinkovitoj aktivnoj potpori zapošljavanju nakon krize uzrokovane bolešću COVID-19 (EASE). U njoj je utvrđen strateški pristup postupnom prelasku s hitnih mjera poduzetih radi očuvanja radnih mjesta tijekom pandemije na nove mjere potrebne za oporavak koji podrazumijeva velik broj radnih mjesta. U okviru EASE-a Komisija promiče otvaranje radnih mjesta i prelazak s jednog radnog mjesta na drugo, među ostalim i u digitalni i zeleni sektor. Njezine tri preporuke politika uključuju poticaje za zapošljavanje i potporu za poduzetnike; mogućnosti za usavršavanje i prekvalifikaciju te poboljšanu potporu službi za zapošljavanje.

Više informacija

Izvješće Komisije o provedbi instrumenta SURE

Internetske stranice instrumenta SURE

Informativni članak o instrumentu SURE

Uredba o instrumentu SURE

Internetske stranice o EU-u kao zajmoprimcu

Pojedinosti

Datum objave
22. ožujka 2021.
Autor
Predstavništvo u Hrvatskoj