Glavni sadržaj
Predstavništvo Europske komisije u Hrvatskoj
Novinski članak26. srpnja 2017.Predstavništvo u HrvatskojPredviđeno vrijeme čitanja: 2 min

Izvješće Europske komisije o napretku siguronosne Unije

U danas objavljenom 9. izvješću o napretku sigurnosne Unije istaknuti su najnoviji koraci poduzeti s ciljem sprečavanja financiranja terorizma putem nezakonite trgovine kulturnim dobrima i poboljšanja interoperabilnosti informacijskih sustava EU-a.

Sigurna razmjena informacija, suzbijanje financiranja terorizma i zaštitu Europljana na internetu

Sigurnost: EU potiče nastojanja za razmjenu informacija, suzbijanje financiranja terorizma i zaštitu Europljana na internetu

U izvješću su, na temelju sveobuhvatne procjene sigurnosne politike EU-a od 2001., također istaknuti preostali nedostaci i problemi koje treba ukloniti. Nepotpuna provedba postojećih politika i dalje predstavlja problem, kao što ih predstavljaju i rastuće prijetnje kao što su radikalizacija i kiberkriminalitet – za koje su nužne promjene postojećih instrumenata.

Rješavanje problema i uklanjanje nedostataka u sigurnosnoj politici

U današnjem se izvješću daje osvrt na 15 godina sigurnosne politike EU-a te se njime, iako je procjena pozitivna te se njome potvrđuje važnost glavnih instrumenata sigurnosne politike EU-a, utvrđuju problemi i nedostaci. To podrazumijeva potrebu za prilagodbom postojećih politika i instrumenata kako bi se odgovorilo na sve veću prijetnju koju predstavlja terorizam, kako je istaknuto u zaključcima Europskog vijeća od 22. do 23. lipnja 2017. i u akcijskom planu skupine G20 o borbi protiv terorizma od 7. srpnja 2017.

Kako bi se riješili problemi i uklonili nedostaci, Komisija će nastaviti djelovati u sljedećim područjima:

  • Potpora punoj provedbi mjera EU-a: Komisija će i dalje pružati potporu državama članicama u provedbi zakonodavstva EU-a, kao što su Direktiva EU-a o evidenciji podataka o putnicima koju je potrebno dovršiti do 25. svibnja 2018. i Prümov okvir za razmjenu DNK podataka, podataka o otiscima prstiju i podataka o registraciji vozila.
  • Smanjenje složenosti instrumenata EU-a i jačanje interoperabilnosti: Sporazum o sustavu ulaska/izlaska važan je korak prema ostvarivanju pune interoperabilnosti informacijskih sustava EU-a do 2020. te će Komisija surađivati s Europskim parlamentom i Vijećem kako bi se ubrzao rad na povezanim prijedlozima za jačanje Schengenskog informacijskog sustava i baza podataka EURODAC i ECRIS;
  • Povećavanje kapaciteta udruživanjem resursa: Nastavno na uspjeh mrežnog pristupa koji se već primjenjuje u područjima poput nezakonite trgovine drogom i prometne sigurnosti, Komisija će raditi na daljnjem udruživanju stručnog znanja u području sigurnosti na razini EU-a, posebno kada pojedinačnim državama članicama nedostaje specifičnog znanja ili resursa u područjima poput kibersigurnosti, kemijskih, bioloških, radioloških ili nuklearnih materijala;
  • Rješavanje problema rastućih prijetnji: Iako je cjelokupni zakonodavni okvir EU-a dokazao svoju korisnost, Komisija neprestano analizira potrebu za prilagodbama, primjerice novoosnovanom stručnom skupinom na visokoj razini za borbu protiv radikalizacije. Ključno područje djelovanja u nadolazećim mjesecima bit će preispitivanje strategije EU-a za kibersigurnost kako bi se omogućio ažuran i djelotvoran odgovor na sve veću prijetnju koju predstavlja kiberkriminalitet. U okviru novog posebnog odbora o terorizmu Europskog parlamenta pružit će se dodatna prilika za raspravu o tome kako EU može prilagođavati protuterorističke mjere stalno rastućim prijetnjama.

Pojedinosti

Datum objave
26. srpnja 2017.
Autor
Predstavništvo u Hrvatskoj