Glavni sadržaj
Predstavništvo Europske komisije u Hrvatskoj
Novinski članak29. listopada 2020.Predstavništvo u Hrvatskoj

Izmijenjenom uredbom EU jača instrumente za provedbu trgovinskih pravila

Europska komisija, Europski parlament i Vijeće danas su postigli politički dogovor o jačanju EU-ove Uredbe o ostvarivanju prava. U okviru tog dogovora Komisija se obvezala brzo razviti EU-ov mehanizam za borbu protiv prisile.

Izmijenjenom uredbom EU jača instrumente za provedbu trgovinskih pravila

Dogovorene promjene omogućit će Europskoj uniji da zaštiti svoje trgovinske interese unatoč blokadi multilateralnog sustava za rješavanje sporova Svjetske trgovinske organizacije (WTO). Komisija će usto moći djelovati i ako se slični problemi pojave u bilateralnim sporazumima.

Osim toga, konačnim dogovorom među suzakonodavcima područje primjene uredbe i mogućih mjera trgovinske politike proširuje se na usluge i određene aspekte prava intelektualnog vlasništva povezane s trgovinom. Time će se dodatno ojačati arsenal Unije u ostvarivanju njezinih prava tako što će joj se omogućiti uvođenje protumjera u širem rasponu područja.

Izvršni potpredsjednik Komisije i povjerenik za trgovinu Valdis Dombrovskis izjavio je: Ovim se dogovorom šalje snažna politička poruka da će Europska unija poduzeti mjere za obranu i zaštitu svojih poduzeća, radnika i potrošača kad god naši partneri ne igraju po pravilima. To je ključna obveza iz trgovinskog programa EU-a, koju sada ispunjavamo. Na temelju ovog dogovora povećava se sposobnost EU-a da brani svoje interese kada je trgovinski spor blokiran u okviru WTO-a ili jednog od naših bilateralnih trgovinskih sporazuma. Osim toga, zahvaljujući njemu bit će moguće uvođenje protumjera ne samo za robu, već i za usluge i određene aspekte prava intelektualnog vlasništva. Naš glavni prioritet u rješavanju tih pitanja i dalje su reformirana i funkcionalna multilateralno dogovorena pravila čija je okosnica sustav rješavanja sporova u dvije faze, ali ne možemo si priuštiti nezaštićenost dok se ona ne donesu.

Nastavno na taj politički dogovor, Europski parlament i Vijeće formalno će donijeti izmijenjenu uredbu kako bi ona što prije stupila na snagu.

Kontekst

U skladu s političkim smjernicama predsjednice von der Leyen Komisija dodatno jača instrumente Unije kojima se stavlja naglasak na poštovanje i provedbu EU-ovih trgovinskih sporazuma.

Poštovanje obveza dogovorenih s našim trgovinskim partnerima jedan je od ključnih prioriteta predsjednice von der Leyen. EU stoga ulaže veće napore kako bi postigao da njegovi partneri u okviru multilateralnih, regionalnih i bilateralnih trgovinskih sporazuma ispunjavaju svoje obveze. Unija će se pritom oslanjati na niz instrumenata.

Prijedlog izmjene postojeće Uredbe o ostvarivanju prava reakcija je na blokadu djelovanja Žalbenog tijela WTO-a. Postojećom uredbom, koja je temelj prava EU-a za donošenje trgovinskih protumjera, propisano je da spor mora proći sve faze postupaka u okviru WTO-a, uključujući fazu žalbe, prije nego što Unija može reagirati. Nepostojanje funkcionalnog žalbenog tijela WTO-a omogućuje članicama WTO-a da ne ispunjavaju svoje obveze i izbjegnu obvezujuće odluke jednostavnim podnošenjem žalbe na izvješće povjerenstva.

Revidirana uredba omogućit će EU-u da reagira čak i kad WTO nije donio konačnu odluku jer druga članica WTO-a blokira postupak podnošenjem žalbi žalbenom tijelu koje ne funkcionira i nepristajanjem na alternativnu arbitražu na temelju Sporazuma WTO-a o rješavanju sporova.

Novi mehanizam primjenjivat će se i na odredbe o rješavanju sporova uključene u regionalne ili bilateralne trgovinske sporazume kojih je EU stranka, ako dođe do slične blokade. EU mora biti u mogućnosti odlučno reagirati ako trgovinski partneri ometaju djelotvorno rješavanje sporova, primjerice blokiranjem imenovanja članova povjerenstva.

U okviru tog dogovora Komisija se obvezala brzo razviti EU-ov mehanizam za borbu protiv prisile. Kako je najavljeno u pismu namjere predsjednice Europske komisije predsjedniku Europskog parlamenta i predsjedniku Vijeća od 16. rujna 2020., Komisija će najkasnije do kraja 2021. donijeti prijedlog o mehanizmu za borbu protiv prisile. Mehanizam za borbu protiv prisile uključen je i u program rada Europske komisije za 2021.

Radi stavljanja većeg naglaska na poštovanje i provedbu EU-ovih trgovinskih sporazuma Komisija je u srpnju ove godine imenovala svojeg prvog glavnog službenika za nadzor provedbe trgovinskih pravila.

Više informacija

Komisijin prijedlog

Prošireno priopćenje

Infografika

Pismo namjere

Program rada Komisije za 2021.

Pojedinosti

Datum objave
29. listopada 2020.
Autor
Predstavništvo u Hrvatskoj