Glavni sadržaj
Predstavništvo Europske komisije u Hrvatskoj
Izjava23. siječnja 2024.Predstavništvo u Hrvatskoj

Izjava Europske komisije i visokog predstavnika povodom Međunarodnog dana obrazovanja

U okviru inicijativa EU-a kao što su Erasmus+ i program DEAR pojedinci stječu kompetencije, vještine i otpornost potrebne za snalaženje u doba neizvjesnosti, kritičko razmatranje svoje uloge u svijetu te za solidarnost u odazivu i djelovanju. 

obrazovanje

Uoči Međunarodnog dana obrazovanja 24. siječnja Europska komisija i visoki predstavnik / potpredsjednik Josep Borrell dali su sljedeću izjavu:  

Obrazovanje i cjeloživotno učenje ključni su za postizanje pravednog i održivog razvoja te borbu protiv nejednakosti putem dijaloga, solidarnosti, uzajamnog razumijevanja i suradnje, uključivog, demokratskog i participativnog upravljanja te rodne ravnopravnosti. Istodobno su od ključne važnosti za zaštitu, održavanje i izgradnju mira.  

Obrazovanje omogućuje pojedincima i društvima da prežive i napreduju te budu spremni za izazove 21. stoljeća i mogućnosti koje pruža. Njime se zajedno s umjetnošću i kulturom proširuju obzori i omogućuje ljudima, a posebno mladima, da zamišljaju, zagovaraju i grade različite budućnosti. Obrazovanje također ima presudnu ulogu u izgradnji i jačanju međuljudskih veza i mreža te donosi nadu i zaštitu onima koji su pogođeni humanitarnim krizama i prisilnim raseljavanjem. 

Nadovezujući se na ono na što smo se obvezali u okviru Europske godine mladih 2022. nastavit ćemo se zalagati za to da svako dijete i mlada osoba ima pristup obrazovanju, bez obzira na to tko su ili gdje žive. EU promiče i pristup temeljen na cjeloživotnom učenju za sve u skladu s Europskom godinom vještina 2023. 

Pozitivni učinci obrazovanja mogu se maksimalno povećati samo pravednošću i uključivanjem u obrazovne sustave s dostatnim resursima koji su primjereni za budućnost, u kojima svi mogu ostvariti svoj potencijal.   

Unutar EU-a nastavljamo razvijati europski prostor obrazovanja kao dugoročnu zajedničku viziju za sektor obrazovanja i osposobljavanja. U njegovu okviru 27 država članica zajedno gradi sustave obrazovanja i osposobljavanja koji su otporniji, uključiviji i usmjereniji na budućnost za sve, s perspektivom cjeloživotnog učenja.  

Kao globalni predvodnik u području transformacije obrazovanja EU je predan i postizanju cilja održivog razvoja br. 4 – kvalitetno obrazovanjena globalnoj razini. EU je u okviru strategije Global Gateway i u skladu s Akcijskim planom za mlade u okviru vanjskog djelovanja EU-a povećao financijska sredstva za područje obrazovanja sa 7 % na najmanje 10 % putem bilateralnih i regionalnih programa te globalnih inicijativa kao što je Globalno partnerstvo za obrazovanje. 

Inicijativama EU-a kao što su Erasmus+ i program DEAR promiče se i globalni građanski odgoj. U okviru njih pojedinci stječu kompetencije, vještine i otpornost potrebne za snalaženje u doba neizvjesnosti, kritičko razmatranje svoje uloge u svijetu te za solidarnost u odazivu i djelovanju.  

Kontekst 

Pravo na obrazovanje temeljno je ljudsko pravo. Međutim, širom svijeta više od 250 milijuna djece i mladih ne pohađa školu, a većina učenika ne stječe osnovne vještine kao što su čitanje i pisanje. Za postizanje univerzalnog osnovnoškolskog i srednjoškolskog obrazovanja do 2030. potrebno je dodatnih 44 milijuna kvalificiranih nastavnika.  

Ključno je ulaganje u pripremu obrazovnih sustava za budućnost i nadoknadu gubitaka u učenju, u skladu s obvezama preuzetima na UN-ovu sastanku na vrhu o transformaciji obrazovanja 2022.  

EU je povećao svoja vanjska ulaganja u obrazovanje i spreman je blisko surađivati s partnerskim zemljama pri njihovu ispunjavanju obveza. Institucije i države članice EU-a zajedno daju više od polovine ukupne pomoći za obrazovanje na svjetskoj razini, čime podupiru obrazovni sektor u više od 100 zemalja. 

Europska komisija će od 2021. do 2027. za obrazovanje namijeniti najmanje 10 % svojeg proračuna za međunarodna partnerstva s Afrikom, Latinskom Amerikom, Karibima te Azijom i Pacifikom. Naglasak je na kvalitetnim učiteljima i nastavnicima, životnim i radnim vještinama za 21. stoljeće, uključivim i pravednim obrazovnim sustavima spremnima za potporu digitalnoj i zelenoj tranziciji, strukovnom obrazovanju i osposobljavanju utemeljenom na prilikama te visokom obrazovanju i mobilnosti. U okviru strategije Global Gateway inicijative kao što su regionalna inicijativa za nastavnike za Afriku i mobilnost mladih u Africi te programi kao što je Erasmus+ ključan su instrument za postizanje tih ciljeva. 

EU je i dalje predvodnik međunarodne mobilizacije za obrazovanje u kriznim situacijama, pri čemu je 10 % proračuna za humanitarnu pomoć namijenjeno obrazovanju u nestabilnim okruženjima i podupiranju sigurnog, uključivog i kvalitetnog obrazovanja za milijune djece pogođene humanitarnim krizama i sukobima. Samo 2023. ta je potpora iznosila više od 162 milijuna EUR. 

Obrazovanje je ključno za gospodarski i socijalni razvoj partnera koji graniče s EU-om te jačanje veza s njim, posebno za zemlje u kontekstu proširenja EU-a. Stoga će EU i dalje surađivati u prvom redu sa zapadnim Balkanom, Turskom i susjednim regijama radi jačanja obrazovnih sustava, rješavanja neusklađenosti vještina s tržištem rada i unaprjeđenja zajedničkih projekata s obrazovnim ustanovama, uključujući mobilnost učenika, studenata i nastavnika. 

Dodatne informacije  

Doprinos skupine Tim Europa sastanku na vrhu UN-a o transformaciji obrazovanja 

Global Gateway 

Obrazovanje u kriznim situacijama 

Obrazovanje | Međunarodna partnerstva 

Akcijski plan za mlade 

Europski portal za mlade 

Mobilnost mladih u Africi 

Regionalna inicijativa za nastavnike u Africi 

Program EU DEAR  

Program Erasmus+ 

Europski prostor obrazovanja 

Europski stup socijalnih prava  

Pojedinosti

Datum objave
23. siječnja 2024.
Autor
Predstavništvo u Hrvatskoj